• Посилання скопійовано

Щодо рентної плати за спеціальне використання води

Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.10.2018 р. №4252/6/99-99-12-02-03-15/IПК

Щодо рентної плати за спеціальне використання води

Суттєво. Постачання води громадянам для санітарно-гігієнічних і питних потреб не оподатковується рентною платою, а для зрошення присадибних ділянок — так, тому має обліковуватися окремо.

! Садовим товариствам

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо рентної плати за спеціальне використання води (далі — Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Щодо Рентної плати

Товариство поінформувало, що на підставі дозвільних документів на спеціальне водокористування здійснює забір води з 2-х водних об'єктів (поверхневого та підземного). Товариство використовує вилучену з водних об'єктів воду для забезпечення потреб господарської діяльності, задоволення власних санітарно-гігієнічних потреб, а також постачає обсяги води громадянам, які використовують воду не тільки для задоволення питних потреб, але й зрошення земель присадибних ділянок.

Товариство запитує про виключення з об'єкта оподаткування Рентною платою обсягів води, отриманих з поверхневих та підземних водних об'єктів, що постачені громадянам.

Об'єктом оподаткування Рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, зокрема вилучений із водних об'єктів (п. 255.3 ст. 255 Кодексу). Для кожного об'єкта оподаткування Рентною платою складається окремий розрахунок (додаток 5 до податкової декларації з рентної плати) за кожним типом водного об'єкта та напрямом використання води.

Кодексом не передбачено випадків зміни об'єкта оподаткування Рентною платою — фактичного обсягу використаної платником води. Разом з тим у Кодексі визначено перелік випадків, за яких Рентна плата не справляється за конкретну частину об'єкта оподаткування Рентною платою (п. 255.4 ст. 255 Кодексу).

Податкова преференція, згідно з якою Рентна плата не справляється, поширюється виключно для обсягів води, які використовуються для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу), але не передбачає використання води для зрошення земель присадибних ділянок.

За таких умов надання Товариством послуги з постачання обсягів води громадянам для санітарно-гігієнічних (питних) потреб та для сільськогосподарських цілей має забезпечувати облік обсягів води для зрошення земель присадибних ділянок окремо.

Оскільки діяльність у сфері централізованого водопостачання, що відповідає умові пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу, підлягає ліцензуванню, то за відсутності інформації про наявність у Товариства відповідних документів, що надають йому право на провадження діяльності у сфері централізованого водопостачання, не вбачається можливості ідентифікації частини об'єкта оподаткування Рентною платою, який відповідає обсягам, що передані населенню для задоволення питних потреб.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

До змісту номеру