• Посилання скопійовано

Заміна акумулятора — техобслуговування

Придбано акумуляторну батарею вартістю 3000 грн на орендоване вантажне авто. В обліку орендаря це витрати на ремонт (поліпшення), що підлягають амортизації? Чи є право на витрати?

Орендар зобов'язаний підтримувати автомобіль у належному технічному стані, якщо такі умови передбачені договором оренди. Тоді витрати, пов'язані з використанням орендованого автомобіля, несе саме він. Згідно зі ст. 36 Закону про дорожній рух, на власників транспортних засобів або осіб, які їх експлуатують (орендарів), покладено обов'язок забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобіля. Під час придбання нової акумуляторної батареї (далі — АКБ) у бухгалтера виникає запитання: це ремонт автомобіля чи технічне обслуговування?

Відповісти на запитання допоможе Положення №102. Згідно з п. 1.3 Положення, технічне обслуговування (далі — ТО) — це операція щодо підтримання роботоздатності або справності автомобіля під час використання. Поточний ремонт — це заміна окремих частин. Iз цих двох визначень не зрозуміло, до чого можна віднести придбання та заміну АКБ. Але зауважимо, що придбання та заміна АКБ не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення транспортних засобів (п. 3.19 Положення №102). Також заміна АКБ не може трактуватися як капітальний ремонт. До капітального ремонту належать роботи, пов'язані із заміною кузова для легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або одночасною заміною не менш трьох базових агрегатів (п. 3.16 Положення №102). Якщо замінюються одночасно не більше двох базових агрегатів, це є поточним ремонтом (п. 3.13 Положення №102). Перелік базових агрегатів наводиться у додатку Г до згаданого Положення, й АКБ у ньому немає.

Вищенаведені терміни дозволяють зробити висновок, що заміна АКБ, в якої закінчився строк експлуатації, належить до технічного обслуговування автомобіля. Відповідно, затрати орендаря не є поліпшенням об'єкта операційної оренди. І це означає, що витрати на АКБ не відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних активів, тож і не можуть амортизуватися.

Отже, операції із заміни АКБ згідно з експлуатаційними нормами на дату списання є витратами з утримання орендованого автомобіля. Враховуються такі витрати залежно від напряму використання автомобіля.

У бухобліку придбані АКБ обліковують на субрахунку 207. Придбання АКБ відображають у складі запасів за первісною вартістю за дебетом субрахунку другого порядку, наприклад 207.1 «АКБ на складі». При встановленні АКБ на автомобіль операцію проводять, наприклад, за дебетом субрахунку 207.2 «АКБ в експлуатації». Дані обліку й обігу кожної АКБ показують у картці обліку (форма наведена в додатку 12 до п. 8.2 Правил №795). Картка обліку (з висновками комісії підприємства, що АКБ вичерпала встановлений ресурс) є актом її списання. Якщо АКБ досягла граничного технічного стану і не придатна для використання, але ще не вичерпала встановлений ресурс, вона списується за рішенням комісії підприємства згідно з п. 8.4 Правил №795.

Орендар повинен врахувати, що автомобіль є орендованим, а тому списання АКБ під час дії договору оренди може і не настати. У разі коли орендар отримав автомобіль з АКБ із повним ресурсом і повертає автомобіль з такою самою за характеристиками АКБ, — запитань не виникає. Якщо ж орендарю передавався автомобіль з АКБ, що мала вичерпаний ресурс, а повертається автомобіль із новою АКБ, то логічно постає запитання: як у цьому разі відшкодовуються витрати орендаря на придбання АКБ? Тут сторони можуть врахувати норми ч. 2, 3 ст. 778 ЦКУ. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, орендар має право на їх вилучення або на відшкодування вартості необхідних витрат чи на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю. Отже, нова АКБ із більшим ресурсом, ніж був у момент передачі автомобіля орендареві, є відокремленою річчю та без її пошкодження може бути вилучена з орендованого автомобіля. Або, за домовленістю сторін, орендар має право на відшкодування вартості понесених витрат або на зарахування їх вартості в рахунок орендної плати (приклад 2).

Приклад 1 Підприємство придбало АКБ вартістю 3000 грн (у т. ч. ПДВ) на орендований вантажний автомобіль, яким здійснюється доставка товарів покупцям. АКБ, яка потребує заміни, також встановлювалася орендарем, вартість АКБ без ПДВ під час придбання становила 1600 грн.

Бухгалтерський та податковий облік наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Відображення операції з придбання АКБ

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Коригування фінрезультату до оподаткування
Д-т
К-т
Збільшення
Зменшення
1.
Здійснено передоплату продавцю за АКБ
371
311
3000,00
2.
Відображено ПК з ПДВ
641/ПДВ
644
500,00
3.
Оприбутковано на склад АКБ
207.1 «АКБ на складі»
631
2500,00
644
631
500,00
4.
Зараховано передоплату
631
371
3000,00
5.
Придбану АКБ передано для заміни
207.2 «АКБ в експлуатації»
207.1 «АКБ на складі»
2500,00
6.
Повернуто на склад стару АКБ
207.1 «АКБ на складі»
207.2 «АКБ в експлуатації»
1600,00
7.
АКБ досягнуто граничного технічного стану*
93
207.1 «АКБ на складі»
1600,00
* Належить до збутових витрат згідно з п. 19 П(С)БО 16 «Витрати».

Приклад 2 Підприємство придбало АКБ вартістю 3000 грн (у т. ч. ПДВ) на орендований вантажний автомобіль. З орендодавцем укладено додаткову угоду до договору оренди про зарахування витрат з придбання АКБ у рахунок орендної плати. Сума місячного орендного платежу становить 1800 грн (у т. ч. ПДВ). Бухгалтерський та податковий облік наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Зарахування АКБ у рахунок орендної плати

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Коригування фінрезультату до оподаткування
Д-т
К-т
Збільшення
Зменшення
1.
З орендодавцем підписано акт на компенсацію за понесені витрати з придбання АКБ та складено додаток до договору про зарахування однорідних вимог (1800 грн за один місяць оренди та 1200 грн за наступний місяць оренди)
377
712
3000
2.
Нараховано ПЗ з ПДВ
712
641/ПДВ
500
3.
Отримано акт з нарахування орендної плати
93
631
1500
4.
Нараховано ПЗ з ПДВ
641
631
300
5.
Зараховано витрати на АКБ у рахунок орендної плати
631
377
1800
6.
Отримано наступний акт з нарахування орендної плати
93
631
1500
7.
Нараховано ПЗ з ПДВ
641
631
300
8.
Зараховано заборгованість орендодавця за АКБ у рахунок орендної плати
631
377
1200
9.
Перераховано заборгованість за договором орендної плати
631
311
300

Профілактика та заміна АКБ проводяться на підприємстві у межах сезонного ТО. Для визначення строку експлуатації, як було зазначено вище, використовують Норми №489, де обумовлено перелік факторів, що впливають на строки служби АКБ. Контроль за підтриманням АКБ у робочому стані можна здійснювати у журналі (книзі) обліку, де зазначають тип АКБ, номер документа і дату оприбуткування, дату встановлення на автомобіль, номер і дату акта списання, причину списання, роблять відмітку в разі передачі автомобіля, на який встановлено акумулятор, в оренду (суборенду).

Нормативна база

  • ПКУ— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Закон про дорожній рух — Закон України від 30.06.93 р. №3353-XII «Про дорожній рух».
  • Положення №102 — Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. №102.
  • Правила 795 — Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансу від 02.07.2008 р. №795.
  • Норми №489 — Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансу від 20.05.2006 р. №489.
  • П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. №318.

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру