• Посилання скопійовано

Позика в інвалюті повертається у гривнях

Підприємство отримало позику від нерезидента в іноземній валюті. Укладаємо додаткову угоду, за якою повернення буде у гривнях на рахунок нерезидента в українському банку. Згідно з угодою повернення має бути за курсом НБУ чи курсом комерційного банку на день платежу. Як відобразити в бухгалтерському обліку?

За умовами запитання договірний курс валюти, за яким визначатиметься сума до повернення, — це або курс НБУ, або курс комерційного банку.

Така умова договору сформульована некоректно. Потрібно обрати або один курс, або інший. Адже відповідно до такого курсу визначатиметься сума в гривнях, яка повертатиметься нерезиденту. Це по-перше.

По-друге, не зазначено, курс якого конкретно банку, чи середній курс у банках братиметься до уваги, і який саме курс — купівлі, продажу чи середнє арифметичне між курсами купівлі та продажу тощо. Доречно також встановити конкретне інформаційне джерело (зокрема, інтернет-сайт), за даними якого визначатиметься курс.

Звісно, сторони можуть домовитись, наприклад, що для обрахунку суми позики, яка підлягає поверненню, буде використовуватися більший або менших з двох зазначених курсів (на дату повернення). Однак і в цьому випадку застосовуватися буде лише один курс, і договором має бути чітко визначено, який саме.

Слід також зазначити, що після того, як сторони домовилися про те, що позика повертатиметься в гривнях, така заборгованість перестає бути інвалютною (хоч і привязана до валютного курсу) і П(С)БО 21 на неї вже не поширюється. По суті, наразі немає норм, які б регулювали облік різниць, що виникнуть при погашенні такої позики. Тому далі наведена думка самого автора.

Приклад 1 Заборгованість за позикою, відображена підприємством на субрахунку 611, — 1 000 євро. За угодою сума для повернення розраховується за курсом НБУ на дату повернення.

Курс НБУ на цю дату — 38,7613 грн за 1 євро.

Повернути на рахунок нерезидента потрібно 38 761,30 грн (1 000 х 38,7613).

Бухгалтерські проведення, які, на наш погляд, слід зробити за даними прикладу 1, показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухоблік за даними прикладу 1 (за курсом НБУ)

Господарська операція Д-т К-т Сума, грн,
грн/євро
Повернуто позику на гривневий рахунок нерезидента 611 311 38 761,30 грн
1 000 євро
Відображено різницю (38 761,30 - 38 554,30) 949 611 207

Приклад 2 Початкові дані прикладу 1.

Але сума для повернення розраховується за середнім курсом продажу в банках, який визначається на підставі даних [такого-то] сайту. Такий курс на дату повернення становить 40,7000 грн за 1 євро.

Повернути на рахунок нерезиденту потрібно 40 700 грн (1 000 х 40,7000).

Припустимо, що сума заборгованості з позики за даними бухобліку становить 41 000 грн.

Бухгалтерські проведення, які, на наш погляд, слід зробити за даними прикладу 2, показано в таблиці 2.  

Таблиця 2

Бухоблік за даними прикладу 2 (за курсом на підставі даних сайту)

Господарська операція Д-т К-т Сума, грн,
грн/євро
Повернуто позику на гривневий рахунок нерезидента 611 311 40 700 грн
1 000 євро
Господарська операція: Відображено різницею між вартістю повернутої позики за даними бухобліку та за курсом на дату повернення (41 000 - 40 700) 611 719 300

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру