• Посилання скопійовано

Як організувати здавання виручки у торговельній мережі?

Чи можна в одному з підрозділів створити касу, до якої здаватиметься виручка, що перевищує встановлений ліміт каси, з меншого структурного підрозділу?

Підприємство може мати декілька кас, при цьому в кожній із них ведеться окрема касова книга.

У Положенні №148 декілька разів згадуються каси відокремлених підрозділів — див. наприклад, п. 11 Положення №148, де йдеться про «оприбуткування готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів».

Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів), і відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу (п. 39 Положення №148). (у цьому пункті такого немає!)

Тому підприємство може на власний розсуд створити одну або декілька кас із веденням касових книг у будь-яких своїх підрозділах. Також на власний розсуд підприємство вирішує, з яких підрозділів воно здаватиме готівку на інкасацію, а з яких — не здаватиме. Якщо інкасації на якомусь підрозділі не буде, такий підрозділ здаватиме готівкову виручку іншим підрозділам, які ведуть касову книгу та складають прибуткові касові ордери на такі операції.

Готівку в сумі перевищення ліміту каси, встановленого для торговельної точки чи підрозділу, потрібно здати до банку для її зарахування на банківський рахунок (через ПТКС, інкасацію тощо) або до каси іншого підрозділу підприємства, який веде касову книгу та має достатній ліміт каси, щоб прийняти цю готівку.

Нагадуємо, що з 23 червня 2019 року скасовано Указ №436/95, який передбачав фінансові штрафи за порушення касової дисципліни, в тому числі і за перевищення ліміту каси. Отже, фінансових санкцій за перевищення ліміту не буде, податкові органи вже не мають підстав їх накладати.

Проте є адміністративний штраф за несвоєчасне здавання виторгу до банку, встановлений за ст. 164-4 КУпАП. Протоколи за порушення ст. 164-4 КУпАП складають працівники Нацполіції (ст. 255 КУпАП). Органи Нацполіції, відповідно до ст. 222 КУпАП, розглядають і справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164-4 КУпАП. Але про проблеми застосування поліцією адмінштрафу за ст. 164-4 КУпАП МВС писало ще у 2008 році у листі від 19.06.2008 №12/6-1354. Тож доходимо висновку, що ймовірність накладення адмінсанкцій органами поліції за несвоєчасне здавання виручки протягом двох місяців з дня вчинення правопорушення — невелика.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру