• Посилання скопійовано

Оновлення у формі Балансу та деяких НП(С)БО

Затверджено чергові зміни до НП(С)БО та інших нормативних актів з бухобліку.

Мінфін наказом від 09.07.2021 р. №385 затвердив зміни до Положення №881 та деяких НП(С)БО.

Наказ опубліковано в «Офіційному віснику» 10.08.2021 р., з цієї самої дати він набрав чинності.

Зміни в реквізиті «одиниця виміру господарської операції»

Внесено зміни до абз. 1 п. 2.4 Положення №88. Уточнено, що у первинному документі реквізит «одиниця виміру господарської операції» зазначають у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках.

Зверніть увагу, що:

— до змін натуральне і вартісне вираження одиниці виміру мали рівні права і зазначати їх у подвійному вигляді (і в грошових одиницях, і в натуральних) було не обов'язково;

— після змін вартісне (грошове) вираження набуває пріоритету. А натуральне вираження стає необов'язковим і зазначатиметься за можливості. Проте якщо така можливість є, то виходить, що зазначати треба обидва вираження (через «та», а не «та/або»).

Роз'яснень, як застосовувати цю норму, наразі нема, тож зацікавлені можуть звернутися до Мінфіну із запитом.

Зміна кодів КОАТТУ в формі Балансу та уточнення для ф. №2-мс

У декількох НП(С)БО замінили назву графи щодо кодів КОАТТУ на КАТОТТГ та зробили примітку щодо цієї графи. Тепер це Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

У формі №2-мс позицію «Разом витрати (2050 + 2165)» виклали у новій редакції. У цій формі також змінено назву графи щодо кодів КОАТТУ на КАТОТТГ. Цю саму графу змінено в формі Балансу та Консолідованого балансу у додатках до НП(С)БО 1.

Через ці дрібні уточнення маємо оновлені форми 2-мс, Балансу та Консолідованого балансу. Відповідно, з 10 серпня для їх складання уже слід застосовувати нові форми.

Підкориговано НП(С)БО 1

п. 1 розділу IV НП(С)БО 1 вилучено другий абзац, який забороняв застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування.

Не ЦМК, а ЄМК

Замінено термін «цілісний майновий комплекс» на «єдиний майновий комплекс». Така заміна відбулася, зокрема, в НП(С)БО 6, 14, 32, у формі №6 «Примітки до річної фінансової звітності» і в Iнструкції №2912.

Iнші зміни

У Положенні №12133 оновили норму, яка передбачає, що спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу на матеріальне заохочення відображають таким чином: за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» наводять суму нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.

1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. №88.

2 Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291.

3 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. №1213.

Ганна РУСАНОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру