• Посилання скопійовано

Як ведуть військовий облік на підприємствах?

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, які згідно із Законом №3543 заброньовані за підприємствами, на період мобілізації та на воєнний час.

Персональний, тобто окремо щодо кожного найманого працівника, військовий облік покладається на керівників підприємств (п. 16 Порядку №1487). Тобто саме вони відповідатимуть за його ведення. Але не обов’язково, щоб саме керівник цей облік фактично вів. Як ми зазначили вище, фактично вести військовий облік може і спеціально уповноважена на це особа або особи.

Нагадаємо, що взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюють тільки після взяття їх на військовий облік у РТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Тобто під час прийняття працівників на роботу слід відповідально поставитися до того, що записано в їхніх військово-облікових документах. Нагадаємо, що у ст. 24 КЗпП, серед іншого, зазначено: під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати у випадках, передбачених законодавством, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Взяттю на персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України:

 • призовники віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджено Міноборони (п. 21 Порядку №1487).

Військовий облік ведуть на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток (п. 20 Порядку №1487).

Правила військового обліку з додатка 2 Порядку №1487 підприємства зобов’язані роздрукувати і вивісити на видному місці у загальнодоступних приміщеннях.

Персональний військовий облік на підприємствах ведуть за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487), а не в особовій картці (форма П-2), як було раніше (п. 33 Порядку №1487).

Інформацію про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вносять до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку №1487), яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку.

Списки персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487) складають окремо за такими групами:

 • перша — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя — список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів із числа жінок;
 • четверта — список персонального військового обліку призовників.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюють у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Осіб, які проходять службу у військовому резерві, обліковують як військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження (п. 36 Порядку №1487).

До списків кожної групи формують справу, в якій зберігають копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В окремій справі зберігають копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки (п. 38 Порядку №1487).

Обов’язкове взяття на військовий облік зазначено лише для жінок, які мають медичну чи фармацевтичну діяльність.

А от за бажанням на військовий облік беруть військовозобов’язаних жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони (п. 51 Порядку №1487).

Таблиця 1

Військовий обов’язок на підприємстві: види й терміни виконання

№ з/п Коли? Дія
1. Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) Підписання керівником, підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, списків персонального військового обліку
(п. 40 Порядку №1487)
2. Щороку до 1 жовтня Визначення потреби підприємства у підвищенні кваліфікації працівників, відповідальних за ведення військового обліку
(п. 12 Порядку №1487)
3. Щороку до 1 грудня Складання та подання до РТЦК і СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6 до Порядку №1487)
(п. 34 Порядку №1487)
4. Щомісяця до 5 числа Надсилання до відповідних РТЦК і СП повідомлень про зміну облікових даних, зазначених у п. 9 цієї таблиці
(п. 34 Порядку №1487)
5. Під час прийняття на роботу Перевірка у громадян України наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного застосунку Порталу Дія
(п. 34 Порядку №1487)
6. Під час прийняття на роботу Доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис
(п. 34 Порядку №1487)
7. У п’ятиденний строк У разі прийняття на роботу (навчання) призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформацію вносять до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 34 Порядку №1487)
8. У п’ятиденний строк У разі звільнення з роботи призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про їх звільнення вносять до списків персонального військового обліку, а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
(п. 34 Порядку №1487)
9. У п’ятиденний строк Внесення змін до списків персонального військового обліку з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного застосунку Порталу Дія) щодо:
 • прізвища, власного імені та по батькові (за наявності);
 • реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
 • адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
 • адреси місця фактичного проживання,
 • сімейного стану;
 • освіти;
 • місця роботи;
 • посади
(п. 34 Порядку №1487)
10. У п’ятиденний строк Внесення змін до списків персонального військового обліку облікових даних для проведення звіряння, виявлені під час їх звіряння
(п. 45 Порядку №1487)
11. У семиденний строк Надсилання повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4 до Порядку №1487) з дня видання наказу про:
1) прийняття на роботу;
2) звільнення з роботи, до відповідних РТЦК та СП
(п. 34 Порядку №1487)
12. Протягом семи днів Скерування керівниками підприємств, РТЦК і СП для виключення з військового обліку. З дня досягнення граничного віку перебування у запасі. На підставі відмітки РТЦК і СП у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного та резервіста з військового обліку у відповідній графі списків персонального військового обліку роблять відмітку «Виключено з військового обліку»
(п. 35 Порядку №1487)
13. У семиденний строк З дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб підприємства, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, слід повідомити відповідний РТЦК і СП за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку №1487)
(п. 13 Порядку №1487)
14. За необхідності Приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під підпис у бланках розписок (додаток 7 до Порядку №1487) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних РТЦК і СП з метою їх звіряння з обліковими даними
(п. 34 Порядку №1487)
15. За необхідності Оформлення бронювання військовозобов’язаних та оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час
(п. 34 Порядку №1487)
16. Постійно Контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог Порядку №1487, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку
(п. 34 Порядку №1487)
17. Постійно Інформування РТЦК І СП про посадових осіб підприємств, які порушують вимоги Порядку №1487
(п. 34 Порядку №1487)
18. Постійно Інформування РТЦК І СП про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом
(п. 34 Порядку №1487)
19. Постійно Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки
(п. 34 Порядку №1487)
20. Постійно Проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку
(п. 34 Порядку №1487)
21. Постійно Забезпечення повноти й достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку
(п. 34 Порядку №1487)
22. Постійно Взаємодія з відповідними РТЦК та СП щодо строків та способів:
 • звіряння даних списків персонального військового обліку;
 • внесення відповідних змін до списків,
 • оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів
(п. 34 Порядку №1487)
23. На вимогу РТЦК і СП Оповіщення військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних РТКЦ і СП і забезпечення їх своєчасного прибуття
(п. 34 Порядку №1487)
24. На вимогу РТЦК і СП Подання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть
(п. 34 Порядку №1487)
25. Періодично Звіряння списків персонального військового обліку із записами у їхніх військово-облікових документах
(п. 34 Порядку №1487)
26. Не рідше одного разу на рік Звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних РТЦК і СП, в яких вони перебувають на військовому обліку
(п. 34 Порядку №1487)
27. До кінця поточного року Збереження відомостей щодо осіб, виключених із персонального військового обліку з відображенням відповідної інформації про їхню чисельність у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
(п. 44 Порядку №1487)
28. Відповідно до графіка Звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їхніми військово-обліковими документами відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками підприємств
(п. 45 Порядку 1487)
29. За графіком Звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють на підприємствах, з обліковими даними документів РТЦК і СП, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови
(п. 46 Порядку №1487)
30. За графіком Особи, відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, прибувають до РТЦК і СП для звіряння даних списків персонального військового обліку (копій їхніх військово-облікових документів) з обліковими документами РТЦК і СП
(п. 46 Порядку №1487)
31. Не рідше одного разу на п’ять років Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку
До змісту номеру