• Посилання скопійовано

Чи проходити навчання особам, які відповідають за ведення військового обліку на підприємстві?

Особи, відповідальні за ведення військового обліку (крім державних службовців), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку згідно з національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Також вони обов’язково проходять підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

Підвищення кваліфікації здійснюється ліцензованими закладами освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників. Такі заклади освіти що два роки погоджують із Генеральним штабом Збройних Сил програми підготовки.

Підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників (п. 12 Порядку №1487). Таку потребу доречно передбачати в наказі. Так, підприємства щороку до 1 лютого видають накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції (п. 72 Порядку №1487).

Крім того, наказами підприємств визначають завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджують плани перевірок стану військового обліку на підприємствах, які перебувають у сфері їх управління.

Докладніше про те, де можна пройти підвищення кваліфікації таким особам, читайте у відповіді Генштабу та нашому коментарю до неї за посиланням.

До змісту номеру