• Посилання скопійовано

Дивіденди готівкою, знятою з картки

Готівка з корпоративної картки для виплати дивідендів фізособам — учасникам ТОВ підтверджується банківською випискою з рахунку, а обґрунтованість здійснення таких витрат — авансовим звітом, затвердженим керівником ТОВ. Такого висновку дійшов ВС*.

ДПС під час документальної планової перевірки дійшла висновку про перевищення строків використання виданої під звіт готівки. До чого це може призвести? Можуть виникнути зайві ПДФО та ВЗ.

* Постанова ВС від 01.11.2023 у справі №400/4651/19.

Адже кошти під звіт видають під час та для забезпечення діяльності підприємства з метою виконання певних господарських операцій. При цьому доходом для особи (працівника), яка отримала кошти під звіт, є надміру виплачена сума. Яка стає такою, якщо її не повернути у межах п’ятиденного строку після здійснення розрахунків.

Таким чином, визначальною умовою для віднесення коштів, отриманих платником податку під звіт, до складу його загального оподатковуваного доходу є факт надмірного (тобто всупереч розпорядженню керівника підприємства) витрачання та/або неповернення ним залишку невитрачених коштів (чи коштів, витрачених у межах витрат, які керівник не затвердив).

На думку органу ДПС, ТОВ учинило такі порушення:

п. 19, 20 розділу II Положення №148 — є факт проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів відповідного платіжного документа, який би підтверджував сплату готівки, що додається до авансового звіту, на загальну суму 794 750,00 грн;

п. 51.1, пп. «б» п. 176.2 ПКУ та п. 3.2 Порядку №4, а саме: подання недостовірних відомостей до податкового розрахунку ф. №1ДФ — ТОВ не показало надміру витрачені кошти та суми ПДФО і ВЗ за ними;

ст. 163, пп. 164.2.11, п. 168.1, пп. 170.9.2, пп. 170.9.3, пп. «а» п. 176.2 ПКУ (і, відповідно, п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ), а саме: проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів відповідного платіжного документа, який би підтверджував сплату готівки, що додається до звітів про використання коштів як на відрядження, так і на інші потреби, чим занизило ПДФО та ВЗ, що підлягають сплаті (перерахуванню) до бюджету.

ТОВ із цим не погодилося. І це спричинилося до оскарження у суді донарахування податкових зобов’язань з ПДФО зі штрафними санкціями на загальну суму понад 250 тис. грн.

Готівка для виплати дивідендів

Річ у тім, що у періоді, який перевірявся (2016 — 2018 рр.), директор отримав за корпоративною платіжною карткою готівкові кошти на загальну суму 794 750,00 грн. Ними він виплачував готівкою дивіденди учасникам ТОВ — трьом фізособам і надав про це бухгалтеру авансові звіти у порядку, передбаченому Положенням №148. Як документи, що підтверджують факт витрачання готівкових коштів керівником, до звітів було додано видаткові касові ордери.

Податківці зазначили, що видаткові касові ордери ТОВ не підтверджують факту сплати готівкових коштів отримувачам від керівника, який зняв ці кошти за допомогою корпоративної картки. Натомість є свідченням отримання фізособами готівки з каси товариства! Тобто документи про розрахунок із учасниками ТОВ щодо дивідендів складено неправильно.

Наголосимо, що з цим висновком ми з податківцями згодні. Але що сказав суд? Чи визначив, як треба було оформити цю виплату і хто мав скласти розрахункові документи, якщо виплата здійснювалася не через касу і звичайним фізособам?

Що сказав суд

ВС наголосив, що фізособи — довірені особи установ/підприємств — юросіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з рахунку із застосуванням платіжного інструмента, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Фізособи — довірені особи установ/підприємств — юросіб подають до підрозділу бухгалтерського обліку установи/підприємства авансовий звіт разом із підтвердними документами про використання коштів за призначенням та повертають невикористаний залишок коштів на рахунок установи/підприємства або до каси в установлені строки і порядку, які визначені для підзвітних осіб законодавством України (п. 20 Положення №148).

Отже, директор ТОВ у строки, встановлені пп. 170.9.2 ПКУ (нагадаємо, що з 01.04.2023 це вже треба робити у строки, встановлені пп. 170.9.3 ПКУ), подав авансові звіти, а також підтвердні документи (видаткові касові ордери, чеки з банкомата про отримання готівки). Отримання готівкових коштів з корпоративної платіжної картки також підтверджує банківська виписка за рахунком ТОВ за відповідний період.

Щодо видаткових касових ордерів, то суд погодився з податківцями, що складати їх було не потрібно. Але щодо виникнення об’єкта оподаткування ПДФО та ВЗ — ні.

Доцільність та обґрунтованість здійснених директором витрат у зазначених розмірах було підтверджено шляхом затвердження поданих авансових звітів. Тому податкові повідомлення-рішення визнано протиправними і такими, що підлягають скасуванню.

Від редакції

Загалом, позиція суду у цій справі була така: якщо навіть працівник не подав разом з авансовим звітом документи, які підтверджують здійснені витрати, але керівник підприємства затвердив такий авансовий звіт, то оподатковуваний дохід у працівника не виникає.

Це досить лояльний для роботодавців підхід, але навряд чи ДПС із цим погодиться. Тож іншим роботодавцям радимо дотримуватися старих правил: на кожну витрачену підзвітною особою суму вимагати розрахункового документа. Звісно, у випадку з розрахунками з фізособами, які не є суб’єктами господарювання, ті не зобов’язані складати первинні документи (можливо, саме тому ВС у коментованій справі дійшов такого гарного висновку). Але на практиці у тому, щоб мати розрахунковий документ, зацікавлені самі суб’єкти господарювання — платники, бо це дозволяє уникнути спорів із ДПС.

То який це може бути документ? На нашу думку, роль такого документа в разі виплати дивідендів може відігравати і розписка. Адже в цьому випадку розрахунку за товари або послуги не відбулося, а отримувачі коштів не є ФОПами-продавцями, щодо яких у ДПС окремі вимоги стосовно оформлення розрахункових документів (див. ІПК ДФСУ від 14.11.2017 №2614/Ф/99-99-13-01-02-14/ІПК).

Важливо розуміти, що у коментованій справі суд операцію щодо отримання керівником із корпоративної картки ТОВ коштів під звіт для виплати готівкою суми дивідендів учасникам ТОВ визнав цілком законною та здійсненою у межах звичайної госпдіяльності товариства.

Хоча найбезпечнішим варіантом було б виплатити ці дивіденди з каси підприємства. Якщо в касі для цього недостатньо готівки, можливим є і варіант, коли керівник знімає потрібні кошти за допомогою корпоративної картки та здає їх до каси (про що подає авансовий звіт) як невитрачені. А вже виплату коштів з каси учасникам ТОВ оформлюють видатковим касовим ордером.

Хай там як, але на сьогодні, через те що податкові органи мають можливість здійснювати перевірки починаючи з квітня 2017 року (через зупинені строки з 02.04.2020 до 31.07.2023), коментоване нами рішення, де період перевірки зачепив 2017 — 2018 рр., стане у пригоді у разі виникнення спору з податковими органами.

Нормативна база

  • Положення №148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 №148.
  • Порядок №4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4.

Автор: Канарьова Наталія

До змісту номеру