• Посилання скопійовано

ПДВ-пільга підприємствам у шахтарських містах

Кабінет Міністрів затвердив Порядок №1149, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть імпортувати виробниче обладнання без сплати ПДВ. Але є низка вимог та правила звітування.

Як підтвердити право на пільгу?

Суб’єкти господарювання для митного оформлення товарів і забезпечення контролю за їх цільовим використанням не пізніше ніж за сім робочих днів до дати ввезення подають Мінстратегпрому в електронній формі на адресу електронної пошти Мінстратегпрому такі документи:

— довідку в довільній формі про відповідність суб’єктів господарювання критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;

— фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за попередній календарний рік до дати ввезення товарів на митну територію України;

— перелік товарів (із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД), які планується ввозити на митну територію України у митному режимі імпорту;

— документи, що підтверджують країну походження товару, визначені статтею 41 МКУ або міжнародним договором України.

Як надсилати документи?

Документи надсилають в електронній формі (скановані копії) у форматі PDF (кожен документ завантажується окремим файлом, заголовок якого відповідає короткому змісту такого документа) з урахуванням положень законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

За результатами розгляду поданих документів Мінстратегпром не пізніше п’яти робочих днів із дня їх отримання надсилає суб’єктові господарювання лист про підтвердження того, що товари та СГ відповідають критеріям за п. 68 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Новостворені підприємства у шахтарських містах — це:

— утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2022 року;

— місцем податкової адреси та місцем провадження діяльності яких є виключно такі населені пункти:

м. Нововолинськ Волинської області,

м. Вугледар Донецької області,

м. Торецьк Донецької області,

м. Мирноград Донецької області,

м. Лисичанськ Луганської області,

м. Привілля Луганської області,

м. Червоноград Львівської області,

м. Українськ Донецької області,

селище Тошківка Сєвєродонецького району Луганської області,

м. Селидове Донецької області,

м. Родинське Донецької області,

м. Привілля Луганської області,

м. Новодружеськ Луганської області,

село Межиріччя Червоноградського району Львівської області,

село Сілець Червоноградського району Львівської області,

село Глухів Червоноградського району Львівської області,

м. Гірник Донецької області,

м. Золоте Луганської області,

м. Гірське Луганської області,

м. Новогродівка Донецької області,

м. Покровськ Донецької області;

— основним видом діяльності яких є діяльність у переробній промисловості (група 10, клас 11.06, 11.07 група 11, група 13 — 18, група 20 — 27, клас 29.3 група 29, клас 30.1 — 30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 — 33 секції C КВЕД ДК 009-2010);

— не мають відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, представництв та філій;

— питома вага доходу, отриманого суб’єктом господарювання від реалізації продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу протягом звітного періоду становить понад 90%;

— сума річного доходу (за мінусом непрямих податків), визначеного за правилами бухобліку за останній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень;

— середньооблікова кількість працівників протягом звітного періоду становить не менше ніж 10 осіб;

— виробничі потужності розташовані виключно на території населених пунктів, зазначених вище.

Згідно з п. 68 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ

Зазначений лист разом із митною декларацією та документами, передбаченими частиною третьою статті 335 МКУ, подають митному органу під час митного оформлення товарів.

Товари імпортовано: що далі?

Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

— протягом 20 робочих днів після ввезення товарів зарахувати їх на баланс і подати в електронній формі до податкового органу за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) та митного органу за місцем митного оформлення довідку про факт оприбуткування товарів за кодами УКТЗЕД, зазначеними у підпункті 68.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (форма вже є, вона визначена додатком 1 до Порядку №1149);

— подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця до податкового органу за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) та митного органу за місцезнаходженням звіт про цільове використання товарів за формою згідно з додатком 2 до Порядку №1149. Його також подають в електронній формі.

Коли діє пільга?

Порядок №1149 набрав чинності з дня офіційного опублікування в «Урядовому кур’єрі» 8 листопада 2023 року. Звільнення від оподаткування діятиме до 1 січня 2037 р.

Що буде за нецільове використання?

У разі нецільового використання товарів, ввезених на митну територію України, суб’єкт господарювання невідкладно інформує про це митний орган за місцем митного оформлення товарів із письмовим зверненням про внесення змін до митних декларацій у зв’язку зі сплатою податкових зобов’язань із ПДВ у розмірі, що мав бути сплачений на дату митного оформлення, та пені відповідно до закону.

У разі встановлення податковим органом фактів нецільового використання товарів, операції з ввезення на митну територію України яких звільняються від оподаткування ПДВ, зокрема списання з балансу суб’єкта господарювання з будь-яких причин, надання в оренду, лізинг чи передача у користування третім особам на будь-яких інших умовах, відчуження, відповідна інформація надсилається до митного органу за місцезнаходженням суб’єкта господарювання для вжиття відповідних заходів. Тобто ДПС у такому разі перевірки не проводить.

А от у разі встановлення митним органом фактів недотримання умов ввезення та цільового використання товарів, операції з ввезення на митну територію України яких звільняються від оподаткування ПДВ, митний орган за місцезнаходженням суб’єкта господарювання вживає заходів щодо організації та проведення документальної перевірки з дотримання вимог законодавства з питань митної справи. Вона проводиться щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів і визначення грошових зобов’язань відповідно до положень ПКУ.

Несплачені суми грошових зобов’язань із податку на додану вартість і пені (у разі невиконання учасниками встановлених вимог) ДПС стягує у порядку та розмірах, передбачених ПКУ.

Нормативна база

  • МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI.
  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.
  • Порядок №1149 — Порядок ввезення суб’єктами господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, товарів, операції з ввезення на митну територію України яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, для використання у власній виробничій діяльності, затверджений постановою КМУ від 03.11.2023 №1149.
  • Закон про електронні довірчі послуги — Закон України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
  • Закон про електронні документи — Закон України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру