• Посилання скопійовано

Призупинення дії трудових договорів із працівниками на території, де не велися бойові дії

ТОВ розташоване у Києві, до запровадження воєнного стану мало відокремлені підрозділи в різних областях України. З деякими працівниками до сьогодні немає зв’язку, через що з ними було призупинено дію ТД. Підприємство здало ліцензії та не може надати робочі місця зазначеним працівникам. Чи можна було призупиняти дію ТД, якщо Київ не перебуває в зоні бойових дій?

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що унеможливлює виконання обома сторонами трудових відносин обов’язків, передбачених трудовим договором (ст. 13 Закону №21361).

1 Закон України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Тобто призупинення дії трудового договору можливе у разі, якщо роботодавець не може організувати процес роботи і забезпечити працівника роботою, а працівник не може виконувати трудові обов’язки через збройну агресію проти України (проведення бойових дій у населеному пункті, тимчасова окупація, близькість до зони бойових дій, руйнування виробничих приміщень чи обладнання тощо з одночасною відсутністю працівника (виїхав, залишився на тимчасово окупованій території, не виїхав із зони бойових дій тощо) або неможливість виконувати роботу.

Як бачимо, в Законі №2136 немає заборон та винятків, що не можна призупинити дію трудового договору з працівниками в місті, де не ведуться бойові дії, тому що люди з початком війни виїжджали в безпечні міста чи за кордон задля збереження свого життя та життя своїх близьких, не знаючи наперед, чи будуть в їхньому місті бойові дії.

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом роботодавця, в якому обов’язково зазначається інформація, зокрема:

— про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки, та спосіб обміну інформацією;

— строк призупинення дії трудового договору;

— кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;

— умови відновлення дії трудового договору.

З наказом про призупинення дії трудового договору працівник, якого стосується цей наказ, має бути ознайомлений у будь-який обраний за згодою між роботодавцем та працівником спосіб комунікації (телефоном, через будь-який месенджер, електронною поштою).

Таким чином, вважаємо, що товариство, розташоване у Києві, не мало права призупиняти дію трудових договорів із працівниками, з якими й до сьогодні не має зв’язку, незважаючи на те що попередньо були надіслані їм поштові листи на їхні адреси, зазначені в особових справах, із проханням зв’язатися з питань їх працевлаштування, бо не дотримано процедури ознайомлення з відповідним наказом через відсутність зв’язку. У наведеному випадку доречно таких працівників табелювати позначками «НЗ» або «І» без оформлення будь-яких наказів і до відновлення зв’язку та з’ясування причини тривалої відсутності.

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру