• Посилання скопійовано

Коли визнавати доходи в сумі компенсації відсотків за кредитом 5-7-9%?

Підприємство отримало кредит за програмою «Доступні кредити — 3-5-7-9%». Держава компенсує відсотки банку із запізненням, тому на підставі отриманої довідки з банку підприємство відображає доходи за датою фактичного отримання банком компенсації. Чи це правильно?

Компенсацію відсотків за програмою «Доступні кредити — 3-5-7-9%» варто відображати як цільове фінансування за такою схемою обліку:

— Д-т 951 К-т 684 — нараховано відсотки, визнано фінансові витрати. Відсотки нараховуються у тому періоді, за який вони нараховані;

— Д-т 684 К-т 311 — сплачено відсотки в тій частині, що належать до оплати підприємством;

— Д-т 311 К-т 482 — отримання часткової компенсації відсотків — на дату отримання згідно з випискою банку;

— Д-т 482 К-т 718 — на дату отримання визнається дохід за отриманими відсотками (див. п. 16, 19 НП(С)БО 15).

Зокрема, відповідно до п. 16 НП(С)БО 15, цільове фінансування не визнається доходом доти, поки немає підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. В описаному випадку умови фінансування виконано, адже відсотки сплачено.

Але якщо держава компенсує сплачені відсотки із запізненням, то немає впевненості, що така компенсація буде отримана і коли саме вона буде отримана. Тож радимо визнавати дохід від цільового фінансування на дату отримання компенсації.

Отже, у підприємства виникають витрати на суму нарахованих відсотків у періоді їх нарахування, а доходи визнаються на дату фактичного отримання компенсації від держави. Тож вважаємо, що підприємство веде облік правильно.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру