• Посилання скопійовано

Зміни до форм АН, РК та заявок на поповнення

Мінфін вніс чергові зміни до форм акцизної накладної, розрахунків коригування та заявок на поповнення залишків пального або спирту. Зокрема, додано посилання на КАТОТТГ та нові ознаки умов оподаткування і напрямів використання пального.

Міністерство фінансів Наказом №55 затвердило зміни до:

заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;

акцизної накладної форми «П»;

акцизної накладної форми «С»;

розрахунку коригування акцизної накладної форми «П»;

заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

— заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;

Порядку №729.

Наказ №55 набере чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 29.03.2023 офіційно не опублікований.

По суті, зміни зводяться до такого:

— в усіх формах видалено посилання на КОАТУУ, яке замінено посиланням на КАТОТТГ;

— додано нову ознаку умови оподаткування — ввезені на митну територію України або вироблені в Україні важкі дистиляти та біодизель, які оподатковуються на умовах, установлених п. 44 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ, якщо замовником такого пального є Міністерство оборони України;

— додано два нові напрями використання пального — проведення суб’єктами літакобудування технологічних випробувань виготовлених авіаційних двигунів та реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до п. 44 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ Міністерству оборони України;

— технічна зміна — в акцизних накладних форми «П» та форми «С» уточнено правила заповнення реквізиту «Акцизний склад пересувний»;

— технічна зміна — в акцизних накладних форми «П» та форми «С», складених до акцизної накладної, показники якої скасовано розрахунком коригування, крім реєстраційного номера реєстрації в ЄРАН першого примірника такої накладної, показники якої скасовано, зазначатимуть також дату її складання;

— внесено відповідні зміни і до Порядку №729.

Надалі розглянемо всі ці зміни залежно від того, яких форм вони стосуються.

Нова умова оподаткування «9» та напрям використання «19»

Відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ (зміни, внесені Законом №2618, чинні з 30.09.2022), тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, важкі дистиляти та біодизель, вироблені в Україні або ввезені на митну територію України, оподатковуються акцизним податком за ставкою 0 євро за 1000 літрів, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України.

Позаяк для контролю за цільовим використанням таких товарів було застосовано механізм податкових векселів, податківці пропонували зазначати в акцизних накладних умову оподаткування «3» — «ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, установлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України з оформленням податкового векселя», хоча це формулювання і не включало постачання товарів для Міністерства оборони України.

Тимчасове рішення від податківців

Які особливості складання акцизних накладних при реалізації важких дистилятів та біодизелю у період дії воєнного, надзвичайного стану, замовником яких згідно з умовами договору є Міністерство оборони України, та заявок на поповнення (коригування) залишку такого пального?

До внесення відповідних змін до форми акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального (далі — Заявка) при реалізації важких дистилятів та біодизелю у період дії воєнного, надзвичайного стану, замовником яких згідно з умовами договору є Міністерство оборони України (далі — МОУ), такі документи складаються з урахуванням таких особливостей.

В акцизній накладній форми «П» зазначається:

— код операції для складання в одному примірнику: або «0», або «2», або «3», або «4»;

— умова оподаткування — «3»;

— реквізити податкового векселя — по всьому ланцюгу постачання від імпортера / виробника важких дистилятів (газойлів) та біодизелю до МОУ;

— напрям використання пального: або «0», або «10».

У Заявках зазначається:

— умова оподаткування — «3»;

— цифра «0» у графах 7 та 9 Заявки.

При цьому в акцизних накладних форми «П» та в Заявках зазначається код згідно з УКТ ЗЕД важких дистилятів (газойлю) та біодизелю.

ЗІР, підкатегорія 114.11.03 (відповідь коротка, чинна)

Тепер додається окрема умова оподаткування «9» саме для цього п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ:

— цю умову включено до списку умов оподаткування у примітці 2 акцизної накладної, у примітці 2 розрахунку коригування та у примітці 2 Заявки на поповнення залишку пального;

— назву рядка акцизної накладної з інформацією про податковий вексель також доповнено посиланням на п. 44 підрозділу 5 розділу XX ПКУ для умови оподаткування — «9». Реквізити такого податкового векселя зазначають в акцизних накладних, складених на операції з реалізації важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах, установлених п. 44 підрозділу 5 розділу XX ПКУ, на замовлення Міністерства оборони України, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 180 к. д.;

— у формі розрахунку коригування до акцизної накладної змінено формулювання коду виду коригування «5» — з цим кодом потрібно буде скасовувати показники акцизної накладної з умовою оподаткування «9»;

— до причин подання заявки на коригування залишку пального у верхньому лівому куті додано п’яту причину — поповнення (коригування) обсягів важких дистилятів та біодизелю, якщо їх замовником згідно з умовами договору є Міністерство оборони України.

Заявки на поповнення (коригування) залишку пального та складені відповідно до п. 44 підрозділу 5 розділу XX ПКУ коригування показників цих заявок після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України вже не подаються.

Показники акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування або «3» (ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, установлених п. 229.8 ПКУ), або «4» (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених п. 229.2 — 229.7 ПКУ), або «9» (ввезені на митну територію України або вироблені в Україні важкі дистиляти та біодизель, які оподатковуються на умовах п. 44 підрозділу 5 розділу XX ПКУ), якщо замовником такого пального є Міністерство оборони України), після погашення податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України такого пального, не коригуються, розрахунки коригування до них не складаються та в ЄРАН не реєструються — новий абзац до п. 1 розділу IV Порядку №729.

У розділі II Порядку №729 додано новий п. 17, за яким в акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування «9», фіксують:

— або код операції для складання в одному примірнику «0» та напрям використання пального «0»;

— або код операції для складання в одному примірнику «2» (пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу)) та будь-який напрям використання;

— або код операції для складання в одному примірнику «3» (реалізація пального суб’єкту господарювання, який не є платником) та напрям використання пального «19» (реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу Міністерству оборони України);

— або код операції для складання в одному примірнику «4» (ввезення (імпорт) пального на митну територію України) та напрям використання пального «0»;

— або код операції для складання в одному примірнику «7» (реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб’єкту господарювання, який на одну з дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником)) та один із напрямів використання пального «0» або «19» (реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу Міністерству оборони України).

Відповідно, до форм акцизної накладної та розрахунку коригування додано новий напрям використання «19» — реалізація важких дистилятів та біодизелю згідно з пунктом 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Міністерству оборони України.

Кодування територій за КАТОТТГ

Застарілі коди за КОАТУУ замінено на коди територій за КАТОТТГ. Код за КАТОТТГ зазначається згідно з п’ятим (за наявності) або четвертим рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року №290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України 12 січня 2021 року №3).

Інші технічні зміни до АН форми «П»

Зміни у формулюванні напряму використання «5»

Напрям використання «5» наразі передбачає реалізацію пального у паливний бак транспортного засобу платника через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним.

Формулювання таке: реалізація пального платнику, суб’єкту господарювання — неплатнику у паливний бак транспортного засобу платника через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним. Тепер цей напрям використання пального можна застосовувати, реалізуючи пальне всім СГ — і платникам, і неплатникам акцизу. Це, зокрема, актуально для тих, хто реалізує пальне аграріям через пересувні акцизні склади, обладнані ПРК, коли постачальник пального заправляє техніку покупця за місцем її перебування — в полі тощо.

Зверніть увагу!

Як і раніше, з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, не можна реалізовувати пальне через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу покупця, який не є суб’єктом господарювання. Тобто роздрібна торгівля пальним можлива тільки на АЗС.

Новий напрям використання «18»

Додано новий напрям використання «18» — проведення суб’єктами літакобудування технологічних випробувань виготовлених авіаційних двигунів. У таких акцизних накладних зазначають код операції для складання в одному примірнику «1» або «2» та напрям використання «18».

Дата складання акцизної накладної, показники якої скориговано

В акцизній накладній, складеній на обсяги пального, зазначені в акцизній накладній, показники якої скасовано шляхом складання розрахунку коригування до акцизної накладної та реєстрації всіх його примірників в ЄРАН, проставляють:

— реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, показники якої скориговано;

— дату складання акцизної накладної, показники якої скориговано.

Вдосконалено правила заповнення реквізиту «Акцизний склад пересувний»

Ці зміни стосуються ситуації, якщо пальне реалізується автотранспортом. Якщо автомобільні транспортні засоби, призначені для перевезення пального, складаються з тягача та причепа або напівпричепа, то при цьому тягач та причіп/напівпричіп мають різні номери державної/міжнародної/іноземної реєстрації. На практиці виникали запитання, який номер зазначати в акцизній накладній — номер тягача чи причепа/напівпричепа.

Тепер чітко визначено: якщо пальне відвантажується (відпускається) з причепа/напівпричепа, зазначають реквізити такого причепа/напівпричепа як акцизного складу пересувного. Це передусім стосується номера державної реєстрації.

Решта реквізитів — загальна місткість ємності (секцій), загальна кількість секцій та використано для акцизної накладної — і раніше стосувалася тільки причепа/напівпричепа. Двосимвольний код автотранспорту — 30.

Технічні зміни до акцизної накладної форми «С»

Вдосконалено правила заповнення реквізиту «Акцизний склад пересувний»

Тут зміни аналогічні до тих, що внесені до акцизної накладної форми «П», і стосуються випадку, коли спирт реалізується автотранспортом. Деякі автомобільні транспортні засоби, призначені для перевезення спирту, складаються з тягача та причепа або напівпричепа, при цьому тягач та причіп/напівпричіп мають різні номери державної/міжнародної/іноземної реєстрації. На практиці виникали запитання, який номер зазначати в акцизній накладній — номер тягача чи причепа/напівпричепа.

Тепер чітко визначено: якщо спирт етиловий відвантажується (відпускається) з причепа/напівпричепа, зазначають реквізити такого причепа/напівпричепа як акцизного складу пересувного. Це передусім стосується номера державної реєстрації.

Решта реквізитів — загальна місткість ємності (секцій), загальна кількість секцій та використано для акцизної накладної — і раніше стосувалася тільки причепа/напівпричепа. Двосимвольний код автотранспорту — 30.

Дата складання акцизної накладної, показники якої скориговано

В акцизній накладній, складеній на обсяги спирту етилового, зазначені в акцизній накладній, показники якої скасовано шляхом складання розрахунку коригування до акцизної накладної та реєстрації всіх його примірників в ЄРАН, зазначають:

— реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, показники якої скориговано;

— дату складання акцизної накладної, показники якої скориговано.

Нормативна база

  • Закон №2618 — Закон України від 21.09.2022 №2618-ІХ «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».
  • Наказ №55 — Наказ Міністерства фінансів України від 01.02.2023 №55 «Про затвердження Змін до форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».
  • Порядок №729 — Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 №729.
  • КАТОТТГ — Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Мінрегіону від 26.11.2020 №290 (у редакції наказу Мінрегіону від 12.01.2021 №3).

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру