• Посилання скопійовано

Податок на прибуток з роялті від нерезидента

Підприємство — резидент України уклало ліцензійну угоду з підприємством — резидентом Естонії на право використання продукту на території Естонії, за якою отримує роялті. Як оподатковувати отримані роялті податком на прибуток?

Відповідно до норм пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.

Тобто роялті, отримане від нерезидента, включається до складу фінансового результату до оподаткування, який є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Отже, з отриманого роялті у складі оподатковуваного доходу справляють податок на прибуток.

Але відповідно до пп. 141.4.9 ПКУ суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховують під час сплати ними податку в Україні.

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Не підлягають зарахуванню на зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

— податок на капітал/майно та приріст капіталу;

— поштові податки;

— податки на реалізацію (продаж);

— інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюють за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Таким чином, якщо нерезидент з нарахованих роялті на користь українського підприємства сплатив податок на прибуток, цей податок українське підприємство, яке є платником податку на прибуток, може зарахувати в рахунок сплати податку на прибуток, але в сумі не більше від суми податку, який має сплачуватися в Україні.

Дивимося Конвенцію між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.

Консультують податківці

Державна податкова служба України розглянула лист <…> і повідомляє таке.

Право на використання переваг міжнародного договору надається нерезиденту за умови надання ним довідки про підтвердження його резидентства відповідно до положень статті 103 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Згідно з положеннями п. 103.10 статті 103 Кодексу у разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 103.4 цієї статті доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

<...>

При цьому зауважуємо, що сам нерезидент зобов’язаний подавати особі, яка виплачує з України доходи такому нерезиденту, відповідну довідку (п. 103.4 статті 103 Кодексу).

Згідно з положеннями п. 103.6 статті 103 Кодексу у разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом державної податкової служби запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації.

Лист ДПС України від 18.04.2012 р. №5651/5/12-0016, №6826/6/12-0016

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Конвенції роялті, які виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватися тільки у цій другій Державі.

Проте ці роялті можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником роялті, то податок, що визначається таким чином, не може перевищувати 10% загальної суми роялті (ч. 2 ст. 12 Конвенції).

Тобто, за загальним правилом, роялті, отримане українським підприємством від естонського підприємства, має оподатковуватися тільки українським підприємством. Але податок з такого роялті може утримати й естонське підприємство, якщо це передбачено естонським податковим законодавством, тільки сума такого податку не повинна перевищувати 10% суми роялті, за умови, звісно, що українське підприємство є фактичним власником роялті, а не передає його далі іншому фактичному власникові. Щоправда, за умовами описаної ситуації українське підприємство є фактичним власником.

Звісно, естонське підприємство може утримати податок і в більшій сумі, якщо така більша сума встановлена естонським законодавством. А податок у розмірі 10% зможе застосувати, тільки якщо отримає підтвердження від українського підприємства, що воно є фактичним власником роялті.

Отже, нехай естонське підприємство сплатило з роялті податок у розмірі 10% чи в більшому розмірі.

Надалі українське підприємство може зарахувати цей сплачений податок у рахунок сплати податку на прибуток.

Відповідно до п. 13.5 ПКУ, для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Ця довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Докладно про особливості отримання та легалізації довідок ми розповіли у статті «Підтвердження статусу нерезидента» в «ДК» №22/2021. У ній зазначено, що не потрібна додаткова легалізація довідки, якщо документ походить із країни, з якою Україна має міжнародні договори про правову допомогу.

Між Україною та Естонією є такий Договір, який ратифіковано Законом №450/95-ВР.

Таким чином, додаткової легалізації довідки не потрібно. Її всього лишень потрібно отримати у місцевому уповноваженому органі (фактично — в податковому органі Естонії).

Крім того, таку довідку слід перекласти українською. Про особливості перекладу також зазначено у згаданій статті в «ДК» №22/2021.

Суму податку, сплаченого естонським підприємством, яка зараховується на зменшення податку на прибуток, відображають у рядку 16.1 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток. Ця сума потрапляє до рядка 16 додатка ЗП і зрештою відображається в рядку 16 ЗП декларації з податку на прибуток.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Конвенція — Конвенція між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно, укладена 10.05.1996 р., ратифікована Законом України від 13.09.1996 р. №368/96-ВР, чинна для України з 24.12.1996 р.
  • Договір — Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, підписаний 15 лютого 1995 року у м. Києві, ратифікований Законом України від 22.11.1995 р. №450/95-ВР.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру