• Посилання скопійовано

Цільова допомога платникові ЄП 2%

СГ — платник ЄП 2%, який потерпів унаслідок військових дій, отримав допомогу від комунальної установи облради на відновлення пошкодженого та зруйнованого майна. Чи є ця допомога об’єктом оподаткування ЄП? На якому рахунку обліковувати?

Відповідно до п. 292.11 ПКУ, до складу доходу платника єдиного податку не включаються, зокрема:

— суми коштів цільового призначення, що надійшли від ПФУ та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

— суми коштів та вартість майна, отриманих платником податку — юрособою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання. У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку — юрособа зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою п. 293.5 ПКУ (у цьому випадку це буде стандартна подвійна ставка ЄП без ПДВ, тобто 5% х 2 = 10%).

Якщо ця допомога підпадає під одну з цих умов, вона не оподатковується ЄП за ставкою 2%. Якщо ж вона не відповідає цим умовам, ці кошти оподатковуються ЄП за ставкою 2%.

Відповідно до Інструкції №291, за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відображають кошти цільового призначення, для фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Незалежно від того, оподатковується ця допомога ЄП чи ні, в бухобліку її відображають за рахунком 482 або 484:

— Д-т 311 К-т 482/484 — отримання цільових коштів.

Використання цільового фінансування для відновлення оборотних активів (придбання нового майна або поточний ремонт оборотних та необоротних активів):

— Д-т 23, 9194 К-т 20, 22, 28 — використання ТМЦ для відновлення пошкодженого майна;

— Д-т 23, 9194 К-т 65, 66 — нарахування зарплати працівникам, зайнятим відновленням;

— Д-т 23, 9194 К-т 631 — списання вартості робіт і послуг сторонніх підрядників;

— Д-т 482/484 К-т 718 — одночасно з витратами нараховується дохід в сумі понесених витрат за рахунок цільових коштів.

Якщо за рахунок цільових коштів відновлюються ОЗ, то схема обліку буде інша. Під час придбання або створення ОЗ сума коштів цільового фінансування також має бути списана з рахунку 48. У цьому разі списують саме ту суму, що була витрачена на придбання або створення ОЗ:

— Д-т 15 К-т 20, 22, 63, 65, 66 тощо — витрати на придбання або створення ОЗ;

— Д-т 10 К-т 15 — введення ОЗ в експлуатацію;

— Д-т 69 К-т 48 — використання цільового фінансування в тій сумі, яка була віднесена на рах. 10 як первісна вартість ОЗ.

Дохід від придбання чи створення ОЗ за кошти цільового фінансування визнається лише в розмірі нарахованої амортизації, відповідно під час введення в експлуатацію ОЗ кошти з рахунку 48 списують на рахунок 69 записом Д-т 69 К‑т 48 — дохід у цей момент ще не визнається, бо амортизація ОЗ ще не почала нараховуватися, але суму фінансування списати треба.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах — в цьому разі у періодах нарахування амортизації.

Визнають дохід на суму нарахованої амортизації проведенням Д-т 69 К-т 745 «Дохід від безкоштовно отриманих активів» — з початком нарахування амортизації.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру