• Посилання скопійовано

Дивіденди та ПФД у резидента «Дія Сіті»

Підприємство є резидентом «Дія Сіті» з 15.02.2022 р. та платником податку на особливих умовах з 01.07.2022 р. Як має оподатковувати: 1) дивіденди, що виплачуються фізособі (ПДФО та ПнВК); 2) поворотну фінансову допомогу, надану працівникам та юрособі до набуття статусу резидента «Дія Сіті» та після набуття такого статусу?

Щодо дивідендів

Податок на доходи, військовий збір

Відповідно до пп. 170.5.5 ПКУ не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дивіденди, які нараховуються на його користь емітентом корпоративних прав, який є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах, за умови що такий резидент «Дія Сіті» — платник податку на особливих умовах не здійснював виплату дивідендів за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль.

Якщо виплачені підприємством дивіденди вписуються в цю норму, то ПДФО і ВЗ з виплачених дивідендів не утримують.

Щоправда, критерії цієї норми виписані неконкретно, тому немає єдиного їх розуміння.

Сказано про два календарні роки поспіль. З якої дати рахувати ці роки? З дати переходу на особливі умови?

Наприклад, якщо підприємство перейшло на особливі умови з 01.07.2022 р., то два роки — це з 01.07.2022 р. до 30.06.2024 р.?

Чи два роки потрібно відрахувати ретроспективно починаючи з дати поточної виплати, в період перебування підприємства резидентом «Дія Сіті» і платником на особливих умовах? Наприклад, якщо виплата 22.09.2022 р., слід узяти період з 21.09.2020 р. до 22.09.2022 р., тобто взяти до уваги також період, коли підприємство ще не було резидентом «Дія Сіті» і платником на особливих умовах?

На наш погляд, правильний перший варіант, тому що в пп. 170.5.5 ПКУ прямо сказано про виплату дивідендів «…таким резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах…». Тобто виплата має стосуватися тільки періоду перебування платником на особливих умовах.

Також у законодавстві немає визначення поняття «календарний рік».

Як календарний рік розуміють суди

<...> Підпунктом 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 ПК України визначено, що базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Згідно з правовим висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 16 квітня 2013 року (справа №21-94а13), календарний рік це проміжок часу з 1 січня до 31 грудня, який триває 365 або 366 (у високосному році) календарних днів.

З викладеного вбачається, що сільськими, селищними, міськими радами на виконання приписів норм ПК України приймаються рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Податкові органи при здійсненні нарахування вказаного податку будуть керуватися ставками, встановленими саме рішеннями певних рад згідно з територіальністю, встановленими на відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. <...>

Постанова ВС від 15.04.2020 р. у справі №1440/2398/18

Тож податкова може мати іншу думку з цього питання. Тому для уникнення непорозумінь може бути доречним отримати ІПК.

Якщо ж зазначені умови не виконуються, то дивіденди оподатковуються ПДФО в загальному порядку. Тобто ставка ПДФО — 5%, яка утримується зі суми нарахованих дивідендів (див. пп. 167.5.2, 170.5.4 ПКУ).

А також утримується військовий збір за ставкою 1,5%.

Податок на виведений капітал

Відповідно до пп. 135.2.1.1 ПКУ база оподаткування операцій резидента «Дія Сіті» — платника податку на особливих умовах визначається як сума дивідендів, які виплачуються на користь власника корпоративних прав (крім власника корпоративних прав, який є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах) у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі, за винятком дивідендів, які нараховуються на користь акціонера/учасника юрособи-емітента у вигляді акцій (часток, паїв), за умови що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів/учасників у статутному капіталі емітента та в результаті якого збільшується статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Положення цього підпункту не застосовуються до сум, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого — шостого підпункту 14.1.49 ПКУ.

Відповідно до пп. 141.9-1.2.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента «Дія Сіті» — платника податку на особливих умовах є операції з виплати дивідендів власнику корпоративних прав (крім власника корпоративних прав, який є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах) у сумі, визначеній за правилами, встановленими пп. 135.2.1.1 ПКУ.

Ставка податку — 9% (див. п. 136.8 ПКУ).

Таким чином, на суму виплачених дивідендів нараховується податок на прибуток за ставкою 9% (якщо виконуються умови, наведені в пп. 135.2.1.1 і 141.9-1.2.1 ПКУ).

Виплата ПФД до набуття особливого статусу

Виплата поворотної фінансової допомоги до набуття статусу резидента «Дія Сіті» не впливає на оподаткування.

Виплата ПФД після набуття особливого статусу

Відповідно до пп. 135.2.1.7 ПКУ база оподаткування визначається як сума фінансової допомоги:

— наданої пов’язаній особі (фізичній або юридичній), яка не є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах, незалежно від наявності умови про повернення;

— наданої непов’язаній особі (фізичній або юридичній), яка не є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах, якщо фінансова допомога не була повернута протягом 12 календарних місяців починаючи з місяця, наступного за календарним місяцем, в якому була видана сума фінансової допомоги, або якщо до закінчення зазначеного 12-місячного строку заборгованість за такою фінансовою допомогою була визнана безнадійною згідно з підпунктом 14.1.11 ПКУ або була припинена внаслідок прощення боргу.

Водночас не оподатковуються:

— суми фінансової допомоги, яка підлягає поверненню, наданої відповідно до положень колективного договору або за рішенням органу управління платника податку фізособі, яка є спеціалістом резидента «Дія Сіті» — платника податку на особливих умовах і водночас не є пов’язаною з таким платником податку особою, з урахуванням норм підпункту 137.10.4.5 ПКУ;

— суми фінансової допомоги, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV ПКУ або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 ПКУ та/або не оподатковується згідно з пунктом 170.7 ПКУ.

Відповідно до пп. 165.1.31 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (фізособи) не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Таким чином, якщо поворотну фінансову допомогу надано працівникам резидента «Дія Сіті» платником на особливих умовах, така допомога не оподатковується згідно зі статтею 165 ПКУ, а тому й не включається до бази оподаткування пп. 135.2.1.7 ПКУ.

Якщо поворотну фінансову допомогу надано пов’язаній юрособі, яка не є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах, виплата такої допомоги оподатковується за ставкою 9%.

Якщо виплата здійснюється непов’язаній юрособі або пов’язаній юрособі, яка є резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах, об’єкта оподаткування податком на прибуток за ставкою 9% не виникає.

Визначення пов’язаних осіб наведено в пп. 14.1.159 ПКУ.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру