• Посилання скопійовано

Бізнес у Криму: що змінилося?

Законом №1618 скасовано ВЕЗ «Крим». Водночас Законом №1617 внесено зміни до ПКУ щодо адміністрування податків та зборів на цій тимчасово окупованій території.

Про скасування ВЕЗ «Крим» Законом №1618 ми повідомляли ще в «ДК» №35/2021. Тоді ж було прийнято і споріднений із ним Закон №1617.

Обидва закони набрали чинності одночасно, через три місяці з дня, наступного за днем опублікування Закону №1618, — а саме 21 листопада 2021 року!

Юридичні наслідки

Насамперед нагадаємо про найцікавіші зміни, які приніс зі собою Закон №1618.

Так, на території Криму діють не лише закони України, а й міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Тобто в цьому сенсі Крим нічим не відрізняється від інших, неокупованих територій України. Дата окупації і територія, яка вважається тимчасово окупованою, в законі не змінилися. Але з'явилося визначення терміна «адміністративна межа» — це те місце між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, яке збігається із суходільним адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю. Саме на адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України запроваджується тимчасовий прикордонний контроль.

Про соціальний захист мешканців Криму, оформлення спадщини ми зараз говорити не будемо (хоча і в ньому є певні зміни). Проте зазначимо правила перетину фізособами тієї самої адміністративної межі — адже це буде цікаво не лише звичайним громадянам, а й бізнесу.

Правила в'їзду-виїзду

1. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду, в яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України «Про громадянство України» або статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».

Тобто українським прикордонникам треба надати паспорт громадянина України, закордонний паспорт громадянина України тощо.

2. Iноземці та особи без громадянства в'їжджають на тимчасово окуповану територію та виїжджають з неї лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду, в яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, за умови пред'явлення паспортного документа іноземця (документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства) та спеціального дозволу з урахуванням положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

3. Норми міжнародних договорів України, укладених між компетентними органами України та інших держав, про в'їзд, виїзд і пересування фізичних осіб територією договірних сторін не поширюються на тимчасово окуповану територію!

4. Виїзд з тимчасово окупованої території іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися у випадках та за процедурою, що передбачені Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про статус біженців 1951 року.

5. Порядок в'їзду громадян України, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлюється Кабінетом Міністрів України. Нагадаємо, що нині цей порядок встановлено Постановою №367.

Чи можна здійснювати господарську діяльність в Криму?

До 21 листопада це дозволяла ст. 13 Закону №1207, згідно з якою особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначаються законом. Проте з 21 листопада її редакція змінилася!

Нова редакція ст. 13 Закону №1207:

1. Здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Правочин, стороною якого є суб'єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 ЦКУ!

2. Під час режиму тимчасової окупації платіжний режим діє з урахуванням того, що система електронних платежів Національного банку України та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не застосовуються на тимчасово окупованій території.

На тимчасово окуповану територію поширюються норми Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» з урахуванням того, що електронні платіжні засоби, емітовані на тимчасово окупованій території, у тому числі мобільні платіжні інструменти, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання переказу коштів.

4. Залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється.

5. Переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється.

6. Під час режиму тимчасової окупації Національний банк України може встановити особливий порядок ввезення на територію України готівкової валюти держави-окупанта через державний кордон України та/або особливий порядок обміну валюти держави-окупанта на гривню на території України, обмежити чи заборонити такий обмін на строк тимчасової окупації.

8. Ліцензії, надані суб'єктам господарювання до набрання чинності Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», та/або дозволи, надані згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

а) вважаються недійсними на тимчасово окупованій території;

б) можуть використовуватися для проведення господарської (підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку їх дії, у випадку перереєстрації таких суб'єктів на іншій території України, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

в) не можуть бути продовженими відповідно до законодавства України, крім випадків, коли до закінчення строку дії таких ліцензій (дозволів) втрачає чинність Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

На товари, вироблені на тимчасово окупованій території, не може бути видано сертифікат українського походження.

9. На тимчасово окупованій території забороняється будь-яка діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.

10. На тимчасово окупованій території особа не несе юридичної відповідальності за невиплату або за затримку виплати заробітної плати працівникам, передбаченої законодавством України, якщо така невиплата (затримка) виникла внаслідок тимчасової окупації (обставин непереборної дії).

Вище ми навели не всі норми нової ст. 13 Закону №1207, а тільки ті, що стосуються багатьох суб'єктів господарювання. Зміни, слід сказати, кардинальні.

По-перше, щодо адреси: всі суб'єкти господарювання, зареєстровані на тимчасово окупованій території Крим, з 21.11.2021 р. опиняться «поза законом». Якщо ви або ваш контрагент має кримську адресу, всі правочини між вами визнаються нікчемними, і для цього навіть не потрібно буде рішення суду!

Зверніть увагу

Варто розуміти, що визнання нікчемними може стосуватися лише тих правочинів, які укладатимуться після 21.11.2021 р., тобто з дати набрання чинності Законом №1618. Якщо ж госпсуб'єкт на момент укладення правочину вже змінив податкову адресу з Криму на іншу територію України, то жодні обмеження на їх укладення вже не поширюються. Тож уважно стежте за даними контрагента в договорі, а ще бажано або перевіряти дані ЄДР, або вимагати у контрагента виписку з ЄДР, якщо ви працюєте з ним уперше.

Робити бізнес українцям у Криму й надалі можна, але не будь-який (наприклад, азартні ігри під забороною).

Та й рублеві розрахунки істотно скорочуються. Позики/кредити ними не надаватимуть. НБУ в будь-який момент може виключити як готівковий обмін рублів на гривні і навпаки, так і ввезення потрібної для такого обміну готівки. Переказ коштів з Криму і до Криму — вже з 21 листопада потрапляє під заборону.

Тим, кого це не злякає, слід звернути увагу на нижченаведені обмеження!

Правила товарообігу із Кримом

Ці правила встановлює нова ст. 13-1 Закону № 1207. Їх рівно п'ять:

1. На період тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію всіма видами транспорту, в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, заборонено.

Контроль в'їзду-виїзду з метою виявлення, запобігання переміщенню товарів на тимчасово окуповану територію та з такої території поза межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду проводять уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України.

2. Фізособам дозволяється переміщення на тимчасово окуповану територію та з такої території особистих речей у ручній поклажі та супроводжуваному багажі.

Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

3. Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованій території, забороняється, крім речей, які віднесені до особистих речей, що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі.

4. Громадяни, в разі необхідності евакуації з тимчасово окупованої території на іншу територію України, мають право вивезення з тимчасово окупованої території на іншу територію України особистих речей та майна, які були у вжитку, які, на їхній розсуд, необхідні для облаштування на новому місці проживання, включаючи меблі, побутову техніку та інші предмети домашнього вжитку.

5. Здійснення водопостачання на тимчасово окуповану територію забороняється до відновлення на цій території конституційного ладу України.

Отже, імпорт-експорт із Кримом з 21.11.2021 р. повністю припиняється. I так буде до деокупації цих територій.

Новий вид контрольованих операцій

Операції між резидентами Криму і резидентами неокупованої частини України розглядатимуться як контрольовані. Щоправда, не всі, а з урахуванням критеріїв, визначених підпунктом 39.2.1 ПКУ. Та радіти зарано — цей підпункт не встановлює вартісних критеріїв для визначення контрольованих операцій, а лише каже, що розглядаються як контрольовані ті операції, які впливають на визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток у резидента — платника такого податку, і наводить перелік таких операцій. Отже, незалежно від річного обсягу доходів платника податку на прибуток та річного обсягу операцій із резидентом Криму, якщо ці операції впливають на доходи та витрати, всі вони вважатимуться контрольованими. А отже, про них доведеться подавати відповідний річний звіт до ДПС, і щодо кожної з них може виникнути ризик донарахування суми податку на прибуток.

А що з податками?

Нині це регулює п. 38 підр. 10 розд. ХХ ПКУ, до якого вносяться правки, але їх можна назвати радше уточненнями. I цей пункт діятиме й надалі!

Але з 21.11.2021 р. адміністрування податків в Криму та за операціями, пов'язаними з Кримом, регулюватиме ще й оновлений п. 26 підр. 10 розд. ХХ ПКУ.

Нові правила щодо Криму є такими:

1) загальнодержавні та місцеві податки і збори, визначені статтями 9 та 10 ПКУ, та військовий збір, визначений пунктом 16-1 цього підрозділу, не справляються;

2) платники податків із податковою адресою на тимчасово окупованій території звільняються від обов'язку подання до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів;

3) не проводяться контролюючими органами камеральні, документальні та фактичні перевірки;

4) зупиняється застосування до платників податків норм статей 59, 60 та 87 — 101 ПКУ (йдеться про норми щодо стягнення з платників податкових боргів). При цьому до п. 26.2 введено норму про автоматичне списання податкових боргів колишнім платникам податків із кримською податковою адресою без пені та штрафів.

Списання податкового боргу згідно з цим підпунктом є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її вилучення з відповідних державних реєстрів. Але: вже погашені податкові борги, звісно, кримчанам не повертатимуться;

5) зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення грошових зобов'язань та інші порушення податкового, митного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Реєстрація платників ПДВ (як обов'язкова, так і добровільна) згідно зі ст. 183 ПКУ, так само як реєстрація платників єдиного податку згідно зі ст. 288 — 289 ПКУ, для резидентів Криму не здійснюватиметься.

Чи анульовуватимуть таку реєстрацію тим, хто до 21.11.2021 р. не змінить податкової адреси на іншу територію України, в Законі не йдеться. Хоча прогноз, найімовірніше, невтішний.

У принципі, здебільшого вищезазначені заходи і не застосовувалися податківцями через неможливість здійснення їхніх функцій на окупованих територіях. Проте щодо того, до чого податкова може дотягнутися, законодавці не забули.

Будь-які доходи з джерелом їхнього походження з іншої території України, що нараховуються (виплачуються) на користь осіб, які мають податкову адресу на тимчасово окупованій території, оподатковуються за правилами, встановленими ПКУ для їхньої виплати (репатріації) за кордон України.

Таким чином, якщо ви платите дохід юрособі з Криму, то маєте застосовувати норми п. 141.4 ПКУ (незалежно від того, на якій системі оподаткування ви перебуваєте і хто ви — юрособа чи ФОП).

А якщо ви платите дохід фізособі-кримчанину, з такого доходу треба буде утримати 18% ПДФО та 1,5% ВЗ (так-так, іноземці платять військовий збір з українських доходів, і кримчанам доведеться підтримати Збройні сили України).

Окрему увагу приділено акцизному податку.

Платникам податків, які зберігають пальне та/або спирт етиловий на тимчасово окупованій території, забороняється на підставі акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року та/або акта проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року враховувати відповідні обсяги залишків пального та/або спирту етилового у формулі, визначеній пунктом 232.3 ПКУ, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

До платників податків, податковою адресою яких є тимчасово окупована територія, зупиняється застосування норм пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 (ідеться про неоподатковуваний експорт підакцизних товарів та підакцизні товари, які звільняються від оподаткування) та статей 225, 226, 229 — 233 ПКУ (щодо особливості оподаткування алкогольних напоїв, тютюну, спирту етилового, акцизних складів та акцизних накладних).

До платників податків, податковою адресою яких є інша територія України, а місцем здійснення діяльності є тимчасово окупована територія, зупиняється застосування норм пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 та статей 225, 226, 229 — 233 ПКУ щодо діяльності, яка здійснюється за таким місцем, та/або об'єктів, які розташовані на тимчасово окупованій території.

Уникнення подвійного оподаткування

Тут мало що змінилося.

I до 21.11.2021 р. норми п. 103.1 ПКУ не застосовувалися до мешканців Криму, прирівняних до нерезидентів. Далі ця норма до ПКУ не переноситься (зі скасованого Закону про ВЕЗ «Крим»), проте навряд чи податківці дозволять кримчанам не платити податків при отриманні доходів з неокупованої території України.

У всякому разі в ПКУ з'явилася норма: будь-які податки, збори, стягнуті на тимчасово окупованій території, не змінюють розмір податкових зобов'язань з податків, зборів, нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України. Тобто зарахування сплачених податків у цьому випадку не працюватиме!

Реєстрація платником акцизного податку відповідно до вимог пункту 212.3 ПКУ осіб, податковою адресою та/або місцем здійснення діяльності яких є тимчасово окупована територія, контролюючими органами не проводиться.

Не обійшли законодавці увагою і доходи фізосіб.

1. Спадщина або подароване майно, отримані резидентами Криму на неокупованій території, оподатковуватимуться ПДФО та ВЗ за загальними правилами (тобто ставка ПДФО визначатиметься залежно від наявності громадянства України та ступеня споріднення, згідно зі ст. 174 ПКУ. З огляду на приписи абзацу другого пп. 26.8 п. 26 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ спадщина за нульовою ставкою так і залишиться за цією ставкою без змін).

2. Доходи фізосіб, у тому числі найманих працівників, які мають постійне місце проживання в Криму, зокрема заробітна плата та інші подібні виплати і компенсації, що виплачуються податковими агентами, в тому числі роботодавцями, з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого податкового агента (роботодавця).

3. У разі здійснення нарахування (виплати) фізособам-підприємцям (незалежно від системи оподаткування), податковою адресою яких є Крим, доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов'язані утримати ПДФО та ВЗ у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 та пп. 2 п. 297.1 ПКУ. Тобто наявність підприємницького статусу в цьому випадку не скасовує обов'язку оподаткувати нарахований (виплачений) дохід. Водночас такі доходи не включаються до доходу платника ЄП.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Закон №1207 — Закон України від 15.04.2014 р. №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
  • Закон №1617 — Закон України від 01.07.2021 р. №1617-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».
  • Закон №1618 — Закон України від 01.07.2021 р. №1618-IХ «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
  • Постанова №367 — Постанова КМУ від 04.06.2015 р. №367 «Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру