Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні списання елементів опалубки (витяг)

Iндивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 06.05.2021 р. №1871/IПК/99-00-21-03-02-06

Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні списання елементів опалубки (витяг)

Суттєво. Якщо зіпсовані орендарем предмети оренди не є ОЗ і були придбані з ПДВ, при їх списанні у зв'язку з їх знищенням слід визначити ПЗ з ПДВ та скласти зведену ПН із зазначенням у ній типу причини 13.

! Платникам ПДВ

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні списання елементів опалубки та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство надає клієнтам елементи опалубки в оренду. Частина елементів опалубки обліковується в бухгалтерському обліку як основні засоби, а інша частина як інші необоротні матеріальні активи. Усі елементи опалубки амортизуються прямолінійним методом та вартісний критерій віднесення до складу основних засобів згідно з обліковою політикою Товариства.

Мають місце випадки:

1) коли клієнти Товариства повертають із оренди на склад Товариства пошкоджені елементи опалубки, які не підлягають ремонту та не можуть використовуватися за своїм первісним (цільовим) призначенням. Факт повернення безпосередньо пошкоджених (непридатних для подальшого використання) елементів опалубки фіксується в акті на повернення елементів опалубки та скріплюється підписами обох сторін (орендарем та орендодавцем);

2) коли клієнти Товариства не повертають із оренди елементи опалубки у зв'язку із їх втратою/знищенням. Неповернуті із оренди елементи опалубки фіксуються як втрачені/знищені елементи опалубки в акті на повернення елементів опалубки. Акт скріплюється підписами обох сторін (орендарем та орендодавцем).

Згідно з умовами договору оренди орендар сплачує штраф за неповернуті (втрачені/знищені) елементи опалубки та за елементи, які не підлягають ремонту.

В обох розглянутих вище випадках Товариство проводить списання елементів опалубки на підставі актів на списання основних засобів за формою, затвердженою наказом Міністерством статистики України від 29 грудня 1995 року №352 (далі — Наказ №352).

<...>

Щодо питань 1 — 4

Якщо зазначені у зверненні елементи опалубки є основними засобами (основними виробничими або невиробничими засобами) у розумінні норм підпункту 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, то у випадку ліквідації Товариством (орендодавцем) таких елементів опалубки, зокрема у зв'язку з їх знищенням, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, та за умови подання до контролюючого органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою, встановленою Наказом №352, або за довільною формою, якщо такий документ міститиме усю необхідну інформацію, що дозволяє ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа, обов'язку щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ (у тому числі відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ) у Товариства (орендодавця) не виникає, незалежно від того, чи були повернуті клієнтом (орендарем) такі елементи опалубки Товариству (орендодавцю), чи ні.

Якщо зазначені у зверненні елементи опалубки не є основними засобами (основними виробничими або невиробничими засобами) у розумінні норм підпункту 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, то при списанні таких елементів опалубки у зв'язку з їх знищенням Товариство відповідно до підпункту «г» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ зобов'язано визначити податкові зобов'язання з ПДВ (якщо такі елементи опалубки попередньо були придбані з ПДВ) та скласти зведену податкову накладну із зазначенням у ній типу причини — 13.

<...>

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату