Що нового

За порушення прав споживачів фінпослуг банки штрафуватимуть

! Банкам і їхнім клієнтам

Нацбанк вніс зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою НБУ від 17.08.2012 р. №346.

Визначено, що НБУ накладає на банк штраф за порушення законодавства про захист прав споживачів фінпослуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а саме:

ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінпослуг перед укладенням договору про надання фінпослуг визначеної законом інформації про умови надання фінпослуг в обсязі, передбаченому законодавством, або надання недостовірної інформації про таку послугу — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;

ненадання за запитом споживача фінпослуг проєкту договору про фінпослуги, якщо такий обов'язок передбачено законом, — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен випадок такого ненадання;

ненадання споживачу фінпослуг у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 6 Закону про фінпослуги, примірника договору про надання фінпослуг та додатків до нього (за наявності) — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен такий випадок;

непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінпослугу, якщо її обов'язкове проведення передбачено законом, — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен випадок непроведення перевірки;

укладення договору про надання фінпослуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом) — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен такий випадок;

збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача у строк та порядку, що встановлені законом, про зміну змінюваної процентної ставки — у розмірі від 500 до 800 н. м. д. г. за кожен такий випадок;

неповідомлення надавачем фінпослуги споживача про відступлення права вимоги за договором про надання фінпослуги, якщо обов'язковість такого повідомлення встановлена законом, — у розмірі від 300 до 600 н. м. д. г. за кожен випадок такого неповідомлення;

недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) — у розмірі від 3000 до 6000 н. м. д. г.;

залучення до врегулювання простроченої заборгованості юрособи, не включеної до реєстру колекторських компаній, — у розмірі від 5000 до 8000 н. м. д. г.;

недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит — у розмірі від 5000 до 7000 н. м. д. г.

Постанова Національного банку України від 05.07.2021 р. №70 чинна з 14.07.2021 р.


Нацбанк захистить споживачів фінпослуг від недобросовісних колекторів

! Споживачам фінпослуг, колекторам

Нацбанк затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Це Положення визначає порядок застосування Нацбанком заходів впливу за порушення колекторськими компаніями, які не є фінансовими установами, установлених законодавством України вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

НБУ під час прийняття рішень про застосування заходів впливу в разі порушення законодавства про захист прав споживачів у межах своїх повноважень має право застосувати до колекторської компанії заходи впливу, передбачені в п. 1 — 4 ч. 1 ст. 28 Закону про споживче кредитування.

НБУ за порушення в діяльності відокремленого підрозділу колекторської компанії застосовує заходи впливу до юрособи — колекторської компанії в порядку, передбаченому цим Положенням.

Постанова Національного банку України від 09.07.2021 р. №78 чинна 14.07.2021 р.


За розгляд документів на включення до реєстру колекторів — 24 тисячі

! Колекторам

Нацбанк вніс зміну до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою НБУ від 12.08.2003 р. №333, доповнивши їх послугою з розгляду пакета документів щодо включення відомостей про юрособу, яка має намір набути статус колекторської компанії (крім небанківської фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), до реєстру колекторських компаній.

Тариф на цю послугу становить 24000 грн.

Постанова Національного банку України від 08.07.2021 р. №72 чинна з 14.07.2021 року.


Нацбанк вирішив, якими він хоче бачити колекторів

! Колекторам

Нацбанк затвердив Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній.

Вимоги цього Положення поширюються на фізичних осіб, які є працівниками осіб, що мають статус колекторської компанії відповідно до вимог Закону про споживче кредитування або мають намір набути статус колекторської компанії відповідно до вимог цього Закону, та на осіб, залучених колекторською компанією або заявником на підставі ЦПД для безпосередньої взаємодії зі споживачами фінпослуг.

Таких вимог є дві:

1) щодо професійної придатності — мати достатній рівень знань для виконання вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи вимоги до безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), та законодавства України про захист персональних даних;

2) до ділової репутації — не мати судимості за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров'я особи, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку.

Постанова Національного банку України від 09.07.2021 р. №77 чинна з 14.07.2021 р.


Визначено механізм та умови надання відпустки при народженні дитини

! Батькам новонароджених і їхнім найближчим родичам

Відповідно до ч. 6 ст. 19-1 Закону «Про відпустки» (яка з'явилася в ньому відповідно до Закону від 15.04.2021 р. №1401-IX) Кабмін затвердив Порядок надання відпустки при народженні дитини.

Докладніше див. «ДК» №29/2021.

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 07.07.2021 р. №693 чинна з 10.07.2021 р.


Ліцензії недержавним пенсійним фондам видає НКЦПФР

! Недержавним пенсійним фондам

Кабмін вніс зміни до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 р. №609.

Зокрема, визначено, що НКЦПФР, крім ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, ліцензує також діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Нацкомфінпослуг перестала ліцензувати діяльність з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Внесено також дві дрібні зміни в порядку приведення Переліку у відповідність до чинного законодавства: «Держтуризм» замінено на «ДАРТ», а з виду госпдіяльності, ліцензії на яку видають НКРЕКП, РМ АРК, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації, вилучено слова «крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» та «крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом».

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. №691 чинна з 10.07.2021 р.


Доповнено перелік випадків переоформлення спецдозволу на користування надрами

! Надрокористувачам

Кабмін вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 р. №615.

Згідно зі змінами переоформлення дозволу здійснюється також у разі повернення орендарем чи концесіонером цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства з оренди чи концесії.

При цьому до заяви про переоформлення дозволу додається засвідчена копія договору про розірвання або припинення договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. №699 чинна з 13.07.2021 р.


Визначено процедуру присвоєння адрес

! Забудовникам

Кабмін затвердив Порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна.

Цей Порядок визначає процедуру присвоєння, зміни, коригування адрес об'єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, окремих частин об'єкта, які є самостійними об'єктами права на нерухоме майно (квартир, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень).

Органи, уповноважені на присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об'єктів будівництва, об'єктів нерухомого майна, визначаються відповідно до ч. 5 ст. 26-3 Закону про регулювання містобудівної діяльності.

Перелік об'єктів будівництва, об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса, зазначено у додатку до Порядку.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. №690 чинна з 10.07.2021 р.


Введено в експлуатацію Єдину базу даних звітів про оцінку нерухомого майна

! Орендарям і покупцям держмайна

Фонд державного майна прийняв рішення щодо введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості.

З дати набрання чинності цим рішенням починає застосовуватися нова редакція Порядку ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку, затверджена наказом ФДМУ від 12.01.2021 р. №24.

Наказ ФДМ України від 25.06.2021 р. №1097 чинний з 25.06.2021 р.


Типова форма обліку доходів і витрат для ФОПів та «незалежників»

! ФОПам і фізособам, які провадять незалежну профдіяльність

Міністерство фінансів затвердило типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також Порядок її ведення.

Докладніше див. «ДК» №29/2021.

Наказ Мінфіну від 13.05.2021 р. №261
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 14.07.2021 р. офіційно не опублікований


Визначено механізм видачі (формування) електронних листків непрацездатності

! Працівникам і працедавцям

Міністерство охорони здоров'я затвердило Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

Докладніше див. «ДК» №29/2021.

Наказ МОЗ від 17.06.2021 р. №1234
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 14.07.2021 р. офіційно не опублікований


Визначено порядок подання відомостей про стаж в електронній формі

! Працівникам і працедавцям

Пенсійний фонд відповідно до п. 4 постанови КМУ від 27.11.2019 №1084 затвердив Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються до ПФУ через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальником або працівником, які подають інформацію, одним із таких способів:

у вигляді сканкопій документів;

в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються сканкопії документів, на підставі яких створюється запис.

Електронні копії сторінок трудової книжки та документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, виготовляються шляхом їх сканування.

Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність — 300 dpi, формат — jpg або pdf, розмір кожного файлу — не більше 1 МБ.

Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

найменування роботодавця або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які відмовилися від РНОКПП);

періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;

переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;

найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;

причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, стаття закону);

вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

Постанова ПФУ від 12.03.2021 р. №11-1
набирає чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування,
станом на 14.07.2021 р. офіційно не опублікована


Кандидати в арбітражні керуючі мають підтвердити знання державної мови

! Кандидатам в арбітражні керуючі

Міністерство юстиції України внесло зміни до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженого наказом Мін'юст від 13 серпня 2019 року №2535/5.

Від кандидатів уже не очікують вільного володіння державною мовою, однак для допуску до складання іспиту особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, має подати до Кваліфікаційної комісії також копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови.

Наказ Мін'юсту від 05.07.2021 р. №2375/5
набирає чинності з дня його офіційного опублікування,
станом на 14.07.2021 р. офіційно не опублікований


Оновлено форму заяви щодо держреєстрації відокремленого підрозділу юрособи

! Юрособам

Міністерство юстиції України внесло зміни до свого Наказу від 18.11.2016 р. №3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», виклавши в новій редакції форму 5 «Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи».

Наказ Мін'юсту від 08.07.2021 р. №2398/5 чинний з 11.07.2021 р.

Новини підготувала Анастасія ПОРИТКО, «Дебет-Кредит»

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату