• Посилання скопійовано

Зарплата, номінована у доларах на рік

На підприємстві є деякі працівників, що призначаються організацією вищого рівня (представником власника), і сума їх заробітної плати за трудовим договором (контрактом) номінована в доларах, що є загальною практикою на всіх дочірніх підприємствах власника в усьому світі. При цьому заробітна плата визначається в річній сумі. Як правиль-но оформити виплату такої зарплати з урахуванням валютного курсу?

Валютне законодавство не дозволяє виплачувати зарплату в іноземній валюті. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» (ст. 7) навіть нерезиденти здійснюють оплату праці резидентів у гривнях. Лише для працівників-нерезидентів п. 5.1 Правил №2001 дозволяє виплачувати зарплату в іноземній валюті. Згідно з пп. «в» пп. 14.1.122 ПКУ, нерезидентами є фізичні особи, які не є резидентами України. А для визначення резидента слід користуватися цілим комплексом умов, наведених у відповідних абз. пп. «в» пп. 14.1.213 ПКУ. Як правило, нерезиденти — це особи, які не мають постійного місця проживання в Україні і перебувають в Україні менш ніж 183 днів на рік. Усім іншим особам, які визнаються резидентами, зарплату можна виплачувати лише в гривнях.

1 Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою правління Національного банку України від 30.05.2007 р. №200.

Щодо встановлення самого розміру зарплати у валюті, то не можна сказати, що це порушення чинного законодавства. Прямої заборони на це в законодавстві немає. При цьому сама виплата зарплати має здійснюватися в гривнях. І саме для уникнення потенційних спорів із працівником бажано складати трудовий договір саме в гривнях, навіть орієнтуючись на певний валютний курс або певну суму у валюті.

Але якщо такий контракт уже укладено, то слід брати до уваги таке.

Відповідно до ст. 24 КЗпП, трудовий договір оформлюється наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу. Таким чином, керівник підприємства на підставі трудового договору, укладеного власником із працівником, має видати наказ про прийняття на роботу, в якому визначається сума заробітної плати (щодо порядку складання наказу див. статтю в «ДК» №31/2016). У цьому наказі він може конкретизувати питання оплати праці, що не визначені трудовим договором, укладеним з іноземним власником, узгодивши їх, наприклад, зі штатним розписом.

При цьому, якщо підприємство практикує встановлення зарплати в доларах, а тим більше в річній сумі, воно має визначити самостійно й узгодити з працівниками порядок переведення валюти в гривні та валютний курс, що має застосовуватися при цьому (джерело валютного курсу та дату — на день виплати, на останній день місяця, кварталу, року тощо). Адже чинне законодавство цього не врегульовує, а в умовах коливань курсів різниці можуть бути досить відчутними. Це може спровокувати спір із працівником.

Як варіант, підприємство могло би визначити розмір зарплати в гривнях, підвищуючи його щоразу при підвищенні валютного курсу. Але в разі зниження валютного курсу слід буде знизити зарплату, а для цього треба повідомляти працівника за два місяці, що є неможливим.

Ще можна запропонувати встановити базову ставку в гривнях та доплату до певної суми в іноземній валюті за курсом на певну дату на умовах трудового договору.

Приклад Працівникові встановлено зарплату 1000 доларів на місяць. Прогнозуючи річний курс близько 24,0 — 25,0, підприємство встановлює оклад у розмірі 23000 грн та доплату до валютного курсу. Наприклад, при курсі 24,5 доплата становитиме 1500 грн.

Також деякі підприємства визначають таку доплату як премію. А деякі використовують лише оплату за окладом, залишаючи трудовий контракт, укладений із власником, лише як орієнтир для встановлення окладу, що визначається в штатному розписі.

Також відповідну доплату можна передбачити, за згодою працівників, один раз на рік (наприклад, у грудні чи січні) — як своєрідний перерахунок за визначеним курсом.

Щодо встановлення річної зарплати, то в цьому випадку також має бути прописано порядок розподілу її на місячні періоди, оскільки закон передбачає виплату зарплати і нарахування ЄСВ та податків не рідше двох разів на місяць. Як правило, місячною зарплатою визначається 1/12 частина зарплати. Однак можливі варіанти — наприклад, виплата підвищених сум у періоді відпустки чи за результатами року.

Виникає також запитання, чи можна встановити просто розмір зарплати в доларах, передбачивши виплату її у гривнях за курсом на певну дату. Це також не заборонено чинним законодавством. Однак у разі зниження курсу знижуватиметься і зарплата, і працівник може розцінити це як зниження зарплати, що, як зазначалося вище, за законом можливе лише за згодою працівника. У такому разі для уникнення потенційних спорів рекомендуємо скористатися вищенаведеною схемою з доплатою до валютного курсу.

Нарахування зарплати, навіть і прив'язаної до валютного курсу, не є валютною операцією — це операція в гривнях, і курсових різниць щодо такої операції не виникає. Нарахування ЄСВ та оподаткування такої зарплати здійснюються виходячи зі суми, нарахованої в гривнях (ч. 1 ст. 9 Закону про ЄСВ). До такої суми в гривнях застосовується і максимальна межа для нарахування ЄСВ (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ), наразі вона становить 1450 грн х 25 = 36250 грн на місяць.

Приклад На підприємство прийнято заступника генерального директора за контрактом із річною зарплатою 36000 дол. США зі щомісячною виплатою 1/12 частини в національній валюті за офіційним курсом, установленим на кінець місяця. Розмір такої 1/12 частини становить 36000 : 12 = 3000 дол. Генеральний директор підприємства має право, за згодою працівника, приймаючи його на роботу, передбачити в наказі посадовий оклад, наприклад, у розмірі: 3000 х 23,0 = 69000 грн — та доплату до офіційного курсу, яка щомісяця визначається наказом по підприємству. Наприклад, на кінець серпня 2016 року валютний курс становить 24,7 грн/дол. (умовно), сума відповідної доплати становитиме: 5100 грн = 3000 х 24,7 грн - 69000 грн. Загальна сума оплати праці 74100 грн відповідатиме добутку встановленої контрактом суми 3000 на валютний курс 24,7 грн.

Олексій КРАВЧУК, д. ю. н., доцент, аудитор

До змісту номеру