• Посилання скопійовано

Надання нерухомості статусу інвестиційної

Підприємство здає в оренду частину свого приміщення. Чи потрібно переводити цю частину приміщення до інвестиційної нерухомості?

Так, потрібно, проте не завжди. Відмінність операційної нерухомості від інвестиційної полягає у меті використання.

За п. 4 П(С)БО 321, інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу у процесі звичайної діяльності. Отже, нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів, у бухобліку не обліковується як ОЗ (П(С)БО 72 не поширюється на операції з інвестиційною нерухомістю), а визнається інвестиційною. Обліковувати нерухомість потрібно на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» за первісною вартістю, сума зносу відображається на субрахунку 135 «Знос інвестиційної нерухомості».

1 П(С)БО 32 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 02.07.2007 р. №779.

2 П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92.

Проте постає запитання: як перевести нерухомість до інвестиційної, якщо в оренду надано частину приміщення? У п. 6 П(С)БО 32 сказано, що якщо ОЗ включає частину, яка утримується з метою отримання орендної плати, та іншу частину, що є операційною нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з договором про фінансову оренду), то ці частини відображаються як окремі інвентарні об'єкти: операційна нерухомість за Д-т 103, а інвестиційна — за Д-т 100.

Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, об'єкт ОЗ визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати.

За наявності ознак, за яких об'єкт ОЗ може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство розробляє критерії щодо їх розмежування. Такі критерії повинні встановлюватися наказом по підприємству. На практиці використовують натуральний або вартісний.

Згідно з натуральним критерієм, якщо більша частина (понад 50%) площі використовується як інвестиційна нерухомість, такий об'єкт ОЗ обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку буде меншим за 50%, такий ОЗ обліковуємо як операційну нерухомість.

Якщо частина нерухомості, що надається в оренду, має більшу вартість (понад 50%), то весь об'єкт потрібно обліковувати як інвестиційну нерухомість. Якщо за вартісним критерієм маємо менший відсоток результату розрахунку, така нерухомість є операційною.

Тож усе залежатиме від того, яку частину приміщення підприємство здає в оренду.

Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації інвестиційної нерухомості оформлюється тими самими документами, що й для об'єкта ОЗ — операційної нерухомості. Відповідні форми документів затверджені наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352.

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру