• Посилання скопійовано

За договором між резидентами курсові різниці не визначають

Чи потрібно визначати курсові різниці, якщо між резидентами за умовами договору грошовий еквівалент визначено у валюті?

Ні, не потрібно. Враховуючи стрімкі на сьогодні коливання курсів валют, на практиці, справді, виникають запитання:

1) чи можна встановити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті?

2) чи потрібно визначати курсові різниці?

3) як закрити операцію постачання та оплати, якщо грошовий еквівалент у гривнях буде різним?

За загальним правилом, якщо сторонами договору є резиденти, зобов'язання договору має бути виражене у гривнях (ст. 524 ЦКУ). Проте коли постачальник хоче убезпечити себе від знецінення гривні і постачає товар покупцеві без передоплати, він має право скористатися ч. 2 ст. 524 ЦКУ — сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Далі грошове зобов'язання виконується у гривнях.

Але сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом НБУ на день платежу (якщо інший порядок її визначення не встановлено договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом, згідно з ч. 2 ст. 533 ЦКУ).

Визначення курсових різниць передбачене П(С)БО 211, яке визначає методологічні засади формування в бухобліку інформації про операції в іноземних валютах. Операція в іноземній валюті — це господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті. А курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. №193.

Приклад 1 Покупцеві відвантажено товар, грошовий еквівалент зобов'язання на дату постачання500 євро, що становить 13250 грн (курс НБУ26,50 грн2). На дату оплати гривневий еквівалент становить 13950 грн (курс НБУ27,9 грн). Так, справді, між сумами у гривнях виникає різниця 700 грн. Чи є вона курсовою? Однозначно ні, адже розрахунки у валюті не здійснюються, відповідно норми П(С)БО 21 не діють.

2 Тут і далі числа умовні.

Як повідомляється у листі Мінфіну від 31.07.2009 р. №31-34000-10-16/20869, якщо відповідно до законодавства та умов договору грошовий еквівалент зобов'язання підприємства перед постачальником визначене в іноземній валюті, то в бухгалтерському обліку різниця, що виникає при погашенні зобов'язання, визнається іншими операційними доходами (витратами).

Зауважимо, що зміна суми компенсації вартості товарів у зв'язку з прив'язкою зобов'язання за договором до курсу інвалюти призводить до коригування ПЗ та ПК з ПДВ за ст. 192 ПКУ, якщо постачальник та покупець є платниками ПДВ.

РК до ПН складає постачальник, а хто зобов'язаний зареєструвати його в ЄРПН, залежить від того, в бік збільшення чи зменшення відбувається зміна суми компенсації.

Приклад 2 Підприємство «А» та підприємство «Б» визначили за договором постачання грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Підприємство «А» у липні відвантажило підприємству «Б» товар на суму 500 євро, що на дату відвантаження становило 13250 грн (курс НБУ — 26,50 грн).

Оплата товару відбулася у серпні 2016 року. На дату погашення зобов'язання курс НБУ змінився, тому постачальник сплачує 13950 грн (курс НБУ — 27,9 грн). Відображення в обліку сторін див. у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Відображення в обліку постачальника


з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Фінрезультат (збільшення)
Фінрезультат
(зменшення)
Д-т
К-т
Липень
1.
Відвантажено товар
361
702
13250,00
2.
Нараховано ПЗ з ПДВ
702
641/ПДВ
2208,33
3.
Списано собівартість
902
28
6000,00
Серпень
1.
Отримано кошти від покупця
311
361
13950,00
2.
Відображено інший операційний дохід
361
719
700,00
3.
Відображено ПЗ з ПДВ
719
641/ПДВ
116,67

Таблиця 2

Відображення в обліку покупця


з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Фінрезультат (збільшення)
Фінрезультат
(зменшення)
Д-т
К-т
Липень
1.
Отримано товар
28
631
11041,67
2.
Нараховано ПК з ПДВ
641/ПДВ
631
2208,33
Серпень
1.
Сплачено кошти постачальнику
631
311
13950,00
2.
Відображено ПК з ПДВ
949
641/ПДВ
116,67
3.
Відображено інші операційні витрати
949
631
583,34

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру