• Посилання скопійовано

Облік витрат на отримані послуги з розподілу електричної енергії

Як відобразити в бухобліку отримані послуги з розподілу електричної енергії?

Правові підстави

Відповідно до п. 78 ч. 1 ст. 1 Закону про ринок електроенергії1 розподіл електричної енергії — це транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

Згідно з цим Законом енергопостачальні компанії зобов’язані розділити види діяльності з розподілу електроенергії (у тому числі експлуатації електромереж) та з її постачання.

У зв’язку з цим Правилами №3122 було прописано, що споживач тепер укладає окремі договори:

1) про надання послуг з розподілу електроенергії — з оператором системи розподілу;

2) про постачання електроенергії — з обраним споживачем електропостачальником або з постачальником універсальних послуг.

1 Закон України від 13.04.2017 №2019-VІІІ «Про ринок електричної енергії».

2 Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

Тобто підприємство придбаває товар (електроенергію) і послуги з транспортування товару (розподілу електроенергії).

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 9 НП(С)БО 9, первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається, серед іншого, з таких фактичних витрат:

— суми, що сплачуються згідно з договором постачальникові (продавцю) за мінусом непрямих податків;

— транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

Тобто витрати на розподіл електроенергії включаються до собівартості електроенергії.

Але позаяк придбана електроенергія не оприбутковується на рахунках обліку запасів, а відразу списується на витрати, то і витрати з розподілу електроенергії також списуються на ті самі рахунки витрат, що і придбана електроенергія, а не оприбутковуються разом із вартістю електроенергії на рахунку обліку запасів.

Наприклад, якщо 70% отриманої електроенергії списано на собівартість продукції (рахунок 23), а 30% — на адмінвитрати (рахунок 92), то і витрати з розподілу електроенергії будуть списані на ці рахунки в такій самій пропорції — 70% і 30%.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру