• Посилання скопійовано

Що змінив Закон №2836 з 3 січня

Закон №2836 (див. «ДК» №1-2/2023) відновлює строки розгляду скарг на заблоковані ПН/РК в ЄРПН, а також звільняє від штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН за лютий — травень 2022 р. А ще запроваджує пільги з імпорту генераторів та інших товарів і зберігання пального без ліцензії до 2 тис. л.

Зміни щодо різних податкових пільг

З дня набрання чинності Законом №2836 (з 3 січня 2023 р.) не оподатковуватимуться ПДФО та ВЗ суми міжнародних премій у сфері наукової, науково-технічної діяльності, стипендій, грантів, що виплачуються (надаються) в межах фінансування наукових (науково-технічних) проєктів, які виконуються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та які зареєстровані відповідно до статті 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Також заплановано зміни до п. 225.9 ПКУ щодо уточнення звільнення від акцизу виноматеріалів, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції. Тепер це звільнення стосуватиметься тільки кодів згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30 і тільки експортних операцій із ними.

Відповідну зміну вносять і для «єдинників» 4‑ї групи. Надалі вони зможуть виробляти готову продукцію, виноматеріали виноградні (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблені на підприємствах первинного виноробства, які експортуються цими підприємствами, вина.

Операції, передбачені підпунктом 197.1.15 ПКУ, які здійснено громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями в разі визначення загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до статті 181 ПКУ на весь час воєнного стану (зміна в пп. 69.12 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, було — у 2022 році).

А тепер перейдімо до головної мети Закону.

Космічні зміни

Резиденти — суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки, звільняються від сплати земельного податку до 1 січня 2033 року за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, затвердженим КМУ (зміна в п. 1 підрозділу 6 розділу ХХ ПКУ).

«Енергетичні» пільги

У розділі ХХ «Перехідні положення» зʼявилися нові пункти 87 і 88.

За п. 87 тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 травня 2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 9-21 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» МКУ.

Положення цього пункту не застосовуються до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

А за п. 88 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово, на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 травня 2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з імпорту товарів, визначених пунктом 9-23 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» МКУ, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога на користь суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на окремі види господарської діяльності на ринку електричної енергії (виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподіл електричної енергії), та ввозяться такими суб’єктами на митну територію України для відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням із Мінпаливенерго.

Також у розділі ХХ ПКУ з’явилися нові підпункти 69.5-1 — 69.5-3.

За пп. 69.5-1 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів (крім товарів за товарними позиціями 2203 — 2208, 2401 — 2403 та кодами 2103 90 30 00, 2106 90, 3824 99 96 20 згідно з УКТ ЗЕД) громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної чи інших видів компенсації) передачі такими особами ЗСУ та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Держприкордонслужбі, МВС, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам.

А за пп. 69.5-2 ПКУ звільняються від оподаткування акцизним податком операції з імпорту товарів, що класифікуються за кодами 8702 10 19 10, 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8702 90 19 00, 8703, 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у разі якщо такі операції здійснюються громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх добровільної передачі такими особами ЗСУ та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам без попереднього або наступного відшкодування їх вартості.

Але є додаткова умова виконання цих пільг. Так, за пп. 69.5-3 ПКУ товари, зазначені у підпунктах 69.5-1 і 69.5-2, які були звільнені від оподаткування ПДВ та акцизом під час ввезення на митну територію України, мають бути передані отримувачам, зазначеним у підпунктах 69.5-1 і 69.5-2 ПКУ, не пізніше 45 календарних днів з дня завершення митного оформлення таких товарів, а в разі якщо щодо таких товарів після завершення їх митного оформлення здійснювалося на території України підтверджене документально технічне обслуговування та/або ремонт, — не пізніше 90 календарних днів з дня завершення їх митного оформлення.

Несвоєчасна реєстрація ПН/РК

Про окремі нюанси застосування нової редакції пп. 69.1 підрозділу 10 розд. ХХ ПКУ ми пишемо у «ДК» №1-2/2023. Зокрема, вже не підлягає штрафу несвоєчасна реєстрація ПН та РК, дата складання яких припадає на період з 01.02.2022 до 31.05.2022, за умови забезпечення їх реєстрації не пізніше ніж 15.07.2022.

Генератор не є акцизним складом

Підрозділ 5 розд. ХХ ПКУ також доповнено новими пунктами 46 і 47.

За п. 46 тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування, для потреб оподаткування акцизом не вважаються стаціонарними джерелами забруднення електрогенераторні установки, що класифікуються за кодом 8502 згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому за п. 47 тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування, на доповнення до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, не є акцизним складом:

— приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких загальна місткість розташованих ємностей для зберігання пального, яке використовується виключно для заправляння електрогенераторних установок, не перевищує 2000 л;

— приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких виконуються умови, зазначені в абзаці другому цього пункту, та одночасно зберігається або реалізується пальне у споживчій тарі ємністю до 5 л включно, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару.

Звільнення від ліцензій зберігання пального для генераторів

Статтю 18 Закону №481 доповнено новими частинами.

Установити, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування:

1) суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне, яке споживається для заправляння електрогенераторної установки обсягом до 2000 л на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг);

2) зберігання пального, яке споживається для заправляння електрогенераторної установки обсягом понад 2000 л на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі безоплатного подання до територіальних органів ДПС декларації про провадження господарської діяльності зі зберігання пального (далі — декларація).

У декларації зазначаються відомості про:

СГ (у тому числі іноземного СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво):

— для юрособи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти;

— прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юрособи або його уповноваженого представника;

— для ФОПа — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), РНОКПП або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та мають про це відмітку в паспорті), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти);

— загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження.

Декларація може бути подана у довільній формі за вибором СГ (у тому числі іноземного СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) нарочно, поштою або в електронному вигляді.

Право на зберігання пального, яке споживається для заправляння електрогенераторної установки обсягом понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, набувається з моменту подання декларації до територіальних органів ДПС.

Якщо в період дії воєнного стану на території України та протягом тридцятиденного строку з дня його припинення або скасування ДПС виявить факти зберігання суб’єктом господарювання пального обсягами понад 2000 л без отримання ліцензії та за відсутності належним чином поданої декларації, до такого СГ застосовується відповідальність за зберігання пального без ліцензії.

Тож потрібно ще дочекатися появи самої форми декларації.

Це ще не все!

КМУ надано завдання у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом №2836 забезпечити розроблення та затвердження центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів щодо безпечної експлуатації електрогенераторних установок.

Також зміни внесено до розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про охорону атмосферного повітря». За окремим п. 1-2 тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, дозволяється експлуатація генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок без отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, крім випадків, якщо вони є невід’ємною частиною об’єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року.

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру