• Посилання скопійовано

Акцизні накладні (пальне)

Суб’єкт господарювання, платник акцизного податку, реалізує (в розумінні ПКУ) пальне. На операцію реалізації пального він має скласти акцизну накладну (АН) і зареєструвати в ЄРАН. Розгляньмо особливості складання АН.

Загальне розуміння операцій, на які виписують АН

АН виписують на фізичний обсяг реалізації — на кілограми та літри, приведені до 15° C.

Реалізація пального для потреб акцизного податку — це фізичне переміщення пального з одного акцизного складу/акцизного складу пересувного на інший або особі, яка не є платником акцизного податку і не має акцизного складу (вибуття з акцизного обороту).

Наприклад, платник акцизного податку переміщує пальне з одного власного акцизного складу на інший. З погляду ПКУ це реалізація пального, а тому виписують АН.

Або платник акцизного податку відпускає пальне іншому суб’єкту. Позаяк відбувається переміщення пального з акцизного складу, то виписують АН.

Первісно АН виписує і реєструє в ЄРАН:

1) виробник пального під час відпуску пального покупцям;

2) імпортер пального при митному оформленні.

Ці особи фактично вкидають обсяг пального у загальний акцизний оборот.

Далі цей обсяг переходить з рук у руки за АН від одного платника акцизного податку до іншого. Нарешті останню АН платник акцизного податку виписує під час заправляння пального в баки ТЗ, на склади неплатників акцизного податку для їх власного використання, на втрачені обсяги пального тощо.

Поняття пального, реалізації пального, акцизного складу ми з’ясували у статті «Хто використовує пальне — всі платники акцизу?», в «ДК» №45/2022.

Коли складають і реєструють АН

Згідно з п. 231.1, 231.3 ПКУ АН складає платник податку:

1) під час ввезення на митну територію України пального, з якого сплачено акцизний податок, у день такого ввезення;

2) під час ввезення на митну територію України пального на умовах, визначених статтею 229 ПКУ (нафтопродукти, що використовуються як сировина для нафтохімічної, хімічної промисловості, речовини, що використовуються як компоненти ввезених в Україну моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), у день такого ввезення;

3) під час реалізації пального (в день реалізації, під час кожної повної чи часткової операції з реалізації).

АН складають за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Тож в одній АН не може зазначатися пальне з двома і більше кодами.

АН складають на обсяги пального:

— використаного для власного споживання;

— реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, установлених статтею 229 ПКУ;

— втраченого у межах та/або понад установлені норми втрат;

— зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального;

— під час здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.

Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального у споживчу тару ємністю до 5 літрів (включно), зобов’язані скласти АН на обсяги такого пального.

У разі переходу права власності від одного суб’єкта господарювання до іншого на пальне, що міститься у транспортному засобі, змінюється розпорядник акцизного складу пересувного, а транспортний засіб стає іншим акцизним складом пересувним, і на таку операцію складають АН.

Строки реєстрації АН для різних випадків наведені в п. 231.6 ПКУ (тут не наводимо).

Форма АН, порядок її заповнення

Загальні вимоги щодо складання АН установлені ст. 231 ПКУ.

Обов’язкові реквізити АН наведені в п. 231.1 ПКУ.

Водночас форма АН «П», розрахунок коригування АН «П» і Порядок її заповнення затверджені Наказом №729.

Шифр електронної форми АН «П» — F/J 1203202, РК АН «П» — F/J 1203302.

Особливості складання АН

Реалізація пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (п. 231.1 ПКУ).

Під час такої реалізації несуб’єкту господарювання в АН можуть не заповнюватися дані, що ідентифікують покупця (РНОКПП, П. І. Б.).

Продаж пального з одного акцизного складу на інший, з використанням акцизного складу пересувного (п. 231.1 ПКУ).

Якщо до моменту реалізації пального вже відомо акцизний склад, на який доставлятимуть пальне, складають одну АН, в якій зазначають, серед іншого, ідентифікаційні дані акцизного складу пересувного.

АН за щоденними підсумками операцій (п. 231.3 ПКУ).

Може бути складена у разі реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є суб’єктом господарювання), розрахунки за яке проводяться через касу/РРО та/або ПРРО або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

Водночас у разі реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу чи в тару споживача за готівку кінцевому споживачеві, розрахунки за яке проводяться через РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій, платник має право самостійно обирати спосіб складання АН на такі операції (зведені — не пізніше останнього дня відповідного місяця або за щоденними підсумками операцій).

Безперервне постачання пального (є можливості для отримувачів пального отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця).

У такому разі для кожного отримувача може складатися зведена АН не пізніше останнього дня відповідного місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Зведена акцизна накладна може також складатися у разі такого вибуття пального протягом звітного місяця:

— реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, на яке отримана відповідна ліцензія, якщо акцизні накладні не були складені на ці операції, або

— використання пального для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або

— втрата пального у межах та/або понад установлені норми втрат,

— зіпсованого, знищеного пального, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також

— унаслідок випаровування пального у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування.

Випадки, в яких АН складають в одному примірнику, в двох примірниках, наведено в п. 231.3 ПКУ (тут не наводимо).

У разі реєстрації АН у двох примірниках перший примірник реєструє в ЄРАН особа, яка склала АН, надсилаючи другий примірник отримувачу пального, який є розпорядником акцизного складу. Після реєстрації першого примірника й отримання пального отримувач реєструє в ЄРАН другий примірник. Так само реєструється АН, якщо реалізатор і отримувач є однією особою.

Особливості заповнення реквізитів АН (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Особливості заповнення реквізитів АН

Назва реквізиту АН Коментар
Вступна частина АН
Зведена акцизна накладна У разі складання таких накладних у відповідній комірці ставлять «Х»
Коди операцій для складання в одному примірнику У комірці ставлять відповідний код. Коди наведені у виносці «1» наприкінці АН. Якщо АН складають у двох примірниках, зазначають «0». Додаткові пояснення наведені в п. 4 розд. ІІ Порядку №729. Див. також таблицю 2
Умови оподаткування У комірці ставлять відповідний код. Коди наведені у виносці «2» наприкінці АН. Якщо оподатковується на загальних підставах, зазначають «0». Додаткові пояснення наведені в п. 4 розд. ІІ Порядку №729. Див. також таблицю 2
Напрям використання У комірці ставлять відповідний код. Коди наведені у виносці «3» наприкінці АН. Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання «1» — «17», у комірці зазначають «0». Додаткові пояснення наведені в п. 4 розд. ІІ Порядку №729. Див. також таблицю 2
Примірник [ ] із [ ] Якщо АН складають у двох примірниках, то тут зазначають, який це саме примірник. Для особи, яка передає пальне, зазначають «1» із «2». Для особи, яка приймає, — «2» із «2»
Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника У другому примірнику АН зазначає особа, яка приймає пальне
Складена до акцизної накладної, показники якої скасовано розрахунком коригування Ставлять «Х» у відповідній комірці АН, складеній на пальне, зазначене в АН, показники якої скасовано через складання РК до АН та реєстрації всіх примірників в ЄРАН
Реєстраційний номер акцизної накладної в ЄРАН 1-го примірника Зазначають такий номер особи, які заповнили попередній реквізит
Особа, що реалізує пальне Для цих осіб зазначають:
— найменування, П. І. Б. (для ФОПів);
— податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта;
— ознаку джерела податкового номера (код наведено у виносці 4 наприкінці АН);
— код філії. Якщо АН складено з кодом операції «1», «2», «5», «6», «8», «9», у рядку отримувача в найменуванні зазначають «Неплатник», «Податковий номер…» — умовний код «1000000000».
Щодо складання АН на імпорт (код операції «4») та експорт (код «5») — див. п. 20 Порядку №729.
Щодо АН, складених під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, — див. п. 21 Порядку №729.
АН під час заправки повітряних суден — див. п. 21 Порядку №729.
АН з ознакою щодо умов оподаткування «4» — див. п. 22 Порядку №729.
АН під час передачі пального відповідно до пп. 229.6.1 ПКУ — див. п. 23 Порядку №729
Особа — отримувач пального
Акцизний склад. Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ Зазначають номер такого складу, з якого фізично відпущено пальне, і складу, на який отримано пальне.
У п. 26, 27 Порядку №729 розглянуто особливості заповнення цього реквізиту для окремих операцій
Акцизний склад пересувний (з якого відпущено пальне і на який отримано пальне) — Двосимвольний код типу транспортного засобу (згідно з Класифікатором видів транспорту, затвердженим Наказом №1011)
— Загальна місткість ємності (секцій), м3
— Загальна кількість секцій, шт.
— Використано для акцизної накладної, м3
— Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації (латиницею)
Державний і реєстраційний знак повітряних суден (напрям використання — «8» або «12») В окремій комірці зазначають відповідний знак таких суден
Реквізити митної декларації (для коду операції «4» та «5») Зазначають реквізити митної декларації, на операцію імпорту (код операції «4») і експорту (код «5»).
Літерні коди напряму переміщення та типу декларації визначають за Класифікатором типів декларацій, код митного режиму — за Класифікатором митних режимів, які затверджені Наказом №1011
Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального Заповнюють щодо умов, установлених пунктами 229.2 — 229.8 ПКУ (умови оподаткування «3» або «4»).
Докладніше про заповнення — в п. 30 і 31 Порядку №729
Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки Заповнюють в АН із кодом операції — «3» та напрямом використання — або «0», або «9», або «10», або «15»
Таблична частина АН
(докладніше в п. 34 Порядку №729)
Код товару згідно з УКТ ЗЕД (гр. 1) Код 10 знаків.
Для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану — умовний код 2711 00 00 00
Опис товару згідно з УКТ ЗЕД (гр. 2)
Обсяг реалізованого пального, у кг (гр. 3), у літрах (гр. 4) Пальне у літрах, приведених до температури 15° C.
Для визначення обсягів обігу (крім обсягу реалізації пального через паливороздавальні колонки) та залишків пального у літрах, приведених до температури 15° C, використовуються положення ДСТУ E №ISO 8973:2013 «Гази нафтові скраплені. Розрахунковий метод визначення густини і тиску пари» та ДСТУ ГОСТ 8.599:2016 (ГОСТ 8.599-2010, IDT) «Метрологія. Густина світлих нафтопродуктів. Таблиці перерахунку густини до 15° C та 20° C і до умов вимірювання об’єму» (див. п. 46 Порядку №408)

Визначено Порядком №729. Кодування окремих операцій наведено як у Порядку, так і в примітках до АН.

Коригування АН

Якщо після реалізації пального повертається частина чи весь обсяг пального особі, яка реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання АН, показники такої АН коригують шляхом складання РК та реєстрації його в ЄРАН.

Форма РК до АН «П» затверджена Наказом №729.

Особливості коригування розглянуті в п. 231.7 ПКУ і в розділі IV Порядку №729.

Якщо реалізатор пального порушив порядок складання чи реєстрації АН

Тоді отримувач має право подати до податкової заяву зі скаргою на реалізатора — протягом 60 календарних днів, наступних за днем реалізації пального (див. п. 231.10 ПКУ).

До заяви додають копії первинних документів, що підтверджують факт отримання такого пального, або додаткові письмові пояснення про неотримання пального, але зазначивши особу як отримувача в АН.

Надходження такої заяви є підставою для документальної позапланової виїзної перевірки реалізатора пального.

Таблиця 2

Особливості заповнення кодів операцій, умов оподаткування і напряму використання

Пункт розд. ІІ Порядку №729 Встановлені особливості складання АН
6 У разі імпорту пального
7 У разі експорту пального
8 На неплатника акцизного податку
9 На облікову різницю внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15° C
10 На операції з відвантаження пального для подальшого експорту, які складаються виробниками
11, 12 На імпортовані або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, установлених п. 229.8 ПКУ, з оформленням податкового векселя
13, 14 На залишки пального, що не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 1 липня 2019 року у суб’єктів господарювання, які до 1 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального)
15 На скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (пп. 213.3.11 ПКУ)
16 На паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України

Порушення порядку реєстрації АН та РК АН

Штрафи за це порушення передбачені ст. 120‑2 ПКУ.

Але тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно зареєструвати АН, РК АН він звільняється від відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (див. пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Особливості підтвердження відсутності можливості виконувати податкові обов’язки, в тому числі реєстрацію АК, РК АН, встановлені Порядком №225.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Наказ №1011 — Наказ Мінфіну від 20.09.2012 р. №1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій».
  • Наказ №729 — Наказ Мінфіну від 27.11.2020 р. №729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».
  • Порядок №225 — Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. №225.
  • Порядок №408 — Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затверджений постановою КМУ від 24.04.2019 р. №408.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру