• Посилання скопійовано

Щодо відновлення банкам доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

Лист Міністерства юстиції України від 02.05.2022 р. №33383/34995-10-22/19.1.1

Суттєво. Мін’юст повідомляє про можливість доступу до єдиних та державних реєстрів для банків, однак інформація з листа буде корисною й іншим користувачам інформації з реєстрів.

! СГ

Міністерство юстиції України розглянуло лист Національного банку України від 08.04.2022 р. №18-0006/26627 (вх. №34995-10-22 від 08.04.2022 р.) (далі — лист) щодо відновлення банкам доступу до Єдиних та Державних реєстрів (далі — Реєстри), держателем яких є Міністерство юстиції України, та в межах компетенції повідомляє.

У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням на території України з 24.02.2022 р. воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 р. №263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» (далі — Постанова №263), та відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. №2024/02.0-7.1 про засвідчення форс-мажорних обставин, державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі — ДП «НАІС») задля забезпечення цілісності інформації та недопущення несанкціонованого доступу до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, що адмініструються ДП «НАІС», тимчасово було призупинено роботу окремих Реєстрів або можливість здійснення в них реєстраційних дій.

Водночас слід зазначити, що відновлення роботи Реєстрів, порядок їх функціонування та доступ користувачів для внесення/отримання інформації до/з Реєстрів (передбачений законодавством) у період дії воєнного стану залежить від воєнної обстановки в Україні та нормативного регулювання вказаних питань Кабінетом Міністрів України чи Міністерством юстиції України, як держателем Реєстрів. Зокрема, питання функціонування Реєстрів в умовах воєнного стану врегульовано положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 р. №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) (далі — Постанова №209).

Враховуючи інформацію, надану ДП «НАІС» листом від 22.04.2022 р. №1133/13-11, інформуємо про таке.

Щодо доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — Реєстр обтяжень).

На сьогодні, на виконання норм Постанови №209 та з урахуванням нормативно-правових актів, що визначають порядок функціонування зазначених реєстрів, ДП «НАІС» забезпечено можливість доступу користувачів, зокрема банківських установ, до вказаних реєстрів для отримання інформації з них у порядку, визначеному законодавством, за допомогою, в тому числі, і прикладного програмного інтерфейсу відповідного реєстру, а щодо Реєстру обтяжень — забезпечено технічну можливість подання та опрацювання електронних заяв для проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна.

Щодо доступу до Єдиного реєстру довіреностей (далі — Єдиний реєстр) зазначаємо таке.

Відповідно до норм Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. №111/5 (далі — Положення), банки та фінансові установи, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, мають доступ до Єдиного реєстру для отримання інформації в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу (далі — АРІ ЄРД). Надання інформації з Єдиного реєстру з використанням сервісної послуги здійснюється на платній основі на підставі договорів, укладених з адміністратором реєстру.

На офіційному вебсайті ДП «НАІС» від 09.03.2022 р. було опубліковано інформацію про відновлення роботи АРІ ЄРД, отже, банківські установи мають технічну можливість отримувати інформацію з Єдиного реєстру в обсягах, передбачених нормами Положення, шляхом підключення до АРІ ЄРД.

Щодо доступу до Спадкового реєстру та Державного реєстру актів цивільного стану громадян слід зазначити, що нормативно-правовими актами, які регулюють порядок функціонування останніх, визначено вичерпне коло осіб, які мають право доступу до вказаних реєстрів, у тому числі для отримання інформації з них, у переліку яких відсутні банківські установи. При цьому слід зауважити, що відповідні нормативно-правові акти і до початку військової агресії Російської Федерації не передбачали можливості доступу банківських установ до вказаних реєстрів.

Надання банківським установам доступу до Спадкового реєстру не передбачено чинним законодавством України.

Водночас слід зазначити, що згідно з частинами першими статей 9, 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі — Закон), який визначає, у тому числі, засади ведення, функціонування, адміністрування Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі — Реєстр), Реєстр є державною електронною інформаційною системою, яка містить відомості про акти цивільного стану (народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміну імені, смерть) тощо, інформація про персональні дані фізичної особи в яких є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 03.07.2018 р. №2478-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» було внесено зміни до Закону, відповідно до яких передбачено законодавчі підстави надання витягу з Реєстру на запит банку або іншої фінансової установи, що має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», або бюро кредитних історій у порядку та обсязі, встановлених Міністерством юстиції України, за наявності письмово згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах цивільного стану.

При цьому законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» не передбачено надання банкам, фінансовим установам безпосереднього або автоматизованого доступу до інформаційних баз даних, що містять конфіденційну інформацію.

Процедура отримання витягів з Реєстру врегульована Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р. №1064 (далі — Порядок), Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. №1269/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.07.2008 р. за №691/15382.

Так, абзацом шостим пункту 2 Порядку передбачено, що витяг з Реєстру — це документ, що видається фізичній чи юридичній особі реєстратором або посадовій особі органу державної влади, органу місцевого самоврядування, нотаріусу шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом, за затвердженими Мін’юстом формами.

Банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», на їх запит надається витяг з Реєстру в порядку та обсязі, встановленому Мін’юстом, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах (абзац п’ятий пункту 13 Порядку).

Крім того, враховуючи вимоги Закону, Наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2019 р. №2999/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2019 р. за №1061/34032, врегульовані процедурні питання отримання витягів з Реєстру такими суб’єктами банківських відносин.

Щодо доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження

Листом ДП «НАІС» від 13.04.2022 р. №1073/04-15 банківські установи, підключені до електронної інформаційної взаємодії з органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Автоматизованої системи виконавчого провадження, були проінформовані про відновлення взаємодії, передбаченої нормами Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2019 р. №1203/5, та Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.04.2019 р. №60.

Наразі банківські установи вже підключаються до вищевказаної інформаційної взаємодії.

Також інформуємо, що ДП «НАІС» відновлено доступ до деяких Реєстрів, у тому числі до їх відкритої частини, в обсягах, визначених нормативними актами, які регулюють порядок функціонування того чи іншого Реєстру, зокрема:

Єдиний реєстр приватних виконавців України;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Єдиний реєстр боржників;

Єдиний реєстр нотаріусів.

Таким чином, наразі інформація з вказаних вище реєстрів є доступною для будь-яких фізичних та юридичних осіб, у тому числі банківських установ.

Що стосується доступу до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», для отримання інформації з них зазначаємо таке.

Нормативними документами, якими регулюється порядок роботи вказаних реєстрів, передбачено можливість отримання інформації з них, зокрема, для будь-яких фізичних та юридичних осіб через відповідні вебсайти реєстрів, розміщені за посиланнями https://rnb.nais.gov.ua та https://lustration.minjust.gov.ua.

Щодо доступу до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі — Реєстр банкротів)

Зазначаємо, що інформація з Реєстру банкротів фізичними та юридичними особами отримується через Кабінет електронних сервісів (далі — Кабінет), в якому для авторизації використовується поштовий вебсервіс mail.gov.ua, адміністрування якого належить до компетенції Державної судової адміністрації України та Державного підприємства «Інформаційні судові системи».

Отже, отримання зацікавленими особами відомостей з Реєстру банкротів залежить також від належної роботи вищевказаного поштового сервісу.

Водночас варто зауважити, що архітектура програмного забезпечення Реєстру банкротів побудована таким чином, що відновити роботу Кабінету без відновлення роботи самого Реєстру банкротів технічно неможливо.

Однак наразі питання відновлення роботи Реєстру банкротів та доступу до нього реєстраторів нормативно не врегульовано.

Додатково інформуємо, що порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього визначається Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 р. №3018/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 11.08.2014 р. №1316/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 р. за №1106/19844 (далі — Положення) (зі змінами).

Суб’єкти права доступу до Єдиного реєстру підприємств визначені у пунктах 1.12 та 1.13 Положення.

Відповідно до зазначених норм право доступу надано суб’єктам, які виконують функції реєстраторів Єдиного реєстру підприємств.

Доступ до Єдиного реєстру підприємств для користувачів, у тому числі для банків, Положенням не передбачено.

Програмне забезпечення Єдиного реєстру підприємств розроблене з урахуванням вимог Положення та не передбачає технічної можливості надання доступу до Єдиного реєстру підприємств користувачам, які не виконують функції реєстраторів цього реєстру.

Для користувачів передбачено право на отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств у вигляді інформаційних довідок за відповідними онлайн-запитами та в обсязі, визначеному розділом III Положення.

Окремо слід звернути увагу, що в Єдиному реєстрі підприємств міститься, в тому числі, конфіденційна інформація про фінансове становище боржника, яка може розкриватися лише після визнання боржника банкрутом.

Підсумовуючи вищевказане, зазначаємо, що організація та надання доступу/отримання інформації з Реєстрів здійснюється відповідно до нормативних документів, які регулюють порядок функціонування кожного окремого реєстру, з урахуванням нормативного регулювання роботи реєстрів під час дії воєнного стану, в тому числі Постанови №209 та Постанови №263.

Повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Директор Департаменту державної реєстрації В. ХАРДІКОВ

До змісту номеру