• Посилання скопійовано

Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. №515 Опублікована в УК 06.05.2022 р. Чинна з 06.05.2022 р. Застосовується з 01.05.2022 р.

Суттєво. Встановлено формулу для розрахунку частки акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

! Роздрібним торговцям тютюном і вейпами

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 15 лютого 2022 р. №2042-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі — Порядок), що додається.

2. Державній податковій службі:

щомісяця визначати відповідно до Порядку частки для зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у розрізі бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням актуального довідника місцевих бюджетів (далі — частки), оприлюднювати такі частки на своєму офіційному вебсайті та подавати їх Державній казначейській службі не пізніше 15 числа кожного місяця;

надавати роз’яснення щодо застосування норм Порядку.

3. Державній казначейській службі щомісяця здійснювати розподіл акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування згідно з отриманими частками не пізніше останнього робочого дня кожного місяця.

4. До визначення на відповідний період часток акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, акумулюється на рахунках Державної казначейської служби, відкритих для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, з подальшим його розподілом за визначеними частками.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 травня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Затверджений постановою КМУ від 03.05.2022 р. №515

Порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі — акцизний податок), до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

2. Обсяг акцизного податку (Аі), що підлягає зарахуванню до відповідного бюджету місцевого самоврядування, визначається за такою формулою:

Аі = А х Чі, А > 0,

де А — акцизний податок, який підлягає розподілу між відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

Чi — частка для зарахування до і-того бюджету місцевого самоврядування;

і — індекс для позначення відповідного бюджету місцевого самоврядування.

3. Частка для зарахування до і-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:

Чі = Рі : Р, Чі округлюється до дев’яти знаків після коми,

де Рі — вартість реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за останній (податковий) звітний місяць з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій;

Р — загальна сума такої вартості реалізованих тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за останній (податковий) звітний місяць у цілому по Україні з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

4. ДПС надає Казначейству частки для зарахування акцизного податку до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (далі — частки) згідно зі структурою та форматом даних, визначеними відповідним протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством.

5. Казначейство після отримання часток на відповідний період здійснює розподіл акцизного податку, в тому числі акумульованого на рахунках Казначейства, відкритих для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, відповідно до формули, зазначеної у пункті 2 цього Порядку.

6. У звітності про виконання загального фонду місцевих бюджетів операції щодо зарахування акцизного податку відображаються за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

До змісту номеру