• Посилання скопійовано

Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митн

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. №537 Опублікована в УК 10.05.2022 р. Чинна з 10.05.2022 р.

Суттєво. В умовах воєнного стану дещо послаблено вимоги до контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження при імпорті.

! Імпортерам

Відповідно до пункту 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» і пункту 31 розділу XVII «Прикінцеві положення» Закону України «Про ветеринарну медицину» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на період воєнного стану заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин проводяться з урахуванням таких особливостей:

заходи державного контролю у пунктах пропуску на державному кордоні України та зонах митного контролю на митній території України проводяться за наявності можливостей (умов) для їх проведення;

у разі ввезення вантажів з продуктами заходи державного контролю проводяться у формі документальної перевірки та перевірки відповідності на державному кордоні, крім вантажів з продуктами, які підлягають фізичній перевірці на державному кордоні та лабораторним дослідженням (випробуванням) у випадках, визначених пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;

у разі ввезення вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження заходи державного контролю проводяться у формі документальної перевірки, крім вантажів, які підлягають перевірці відповідності на державному кордоні, фізичній перевірці на державному кордоні та лабораторним дослідженням (випробуванням) у випадках, визначених пунктами 1, 2 і 4 частини першої статті 45 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», та у разі, коли такі вантажі включені до переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 26 березня 2018 р. №158.

2. Установити, що на період воєнного стану заходи державного ветеринарно-санітарного контролю проводяться з урахуванням таких особливостей:

у разі ввезення ветеринарних препаратів заходи державного ветеринарно-санітарного контролю проводяться на підставі інформації щодо наявності у Державному реєстрі ветеринарних препаратів, затвердженому Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, препаратів, що ввозяться;

у разі ввезення субстанцій для виготовлення ветеринарних препаратів заходи державного ветеринарно-санітарного контролю проводяться на підставі інформації щодо наявності у Державному реєстрі ветеринарних препаратів, затвердженому Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, ветеринарних препаратів, для виробництва яких ввозяться субстанції, а також інформації з листівки-вкладки (інструкції) до зазначених ветеринарних препаратів про те, що до їх складу входять субстанції, що ввозяться.

3. Установити, що на період воєнного стану ввезення вантажів на митну територію України дозволяється з урахуванням таких особливостей:

ввезення вантажів з продуктами з держав, щодо яких було введено обмеження у зв’язку зі спалахом на їх території хвороб, внесених до списку хвороб, затвердженого Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (МЕБ), чи інших хвороб, які становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини, визначених законодавством України або міжнародним законодавством, дозволяється за умови, що такі продукти були достатньо оброблені, що гарантує знищення збудника відповідних хвороб, вантажі з продуктами супроводжуються відповідним міжнародним сертифікатом та іншими документами (декларація виробника, гарантії компетентного органу країни походження), що засвідчують метод обробки продукту та гарантують його відповідність методам обробки (що знищують збудника відповідних хвороб), визначеним в інструкціях з профілактики та боротьби з хворобами, затверджених відповідно до законодавства, та/або в Кодексі наземних тварин Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ);

ввезення вантажів з кормовими добавками без їх державної реєстрації в Україні дозволяється за умови, що такі добавки зареєстровані (дозволені) в Європейському Союзі і призначені для виробництва кормів для продуктивних тварин;

ввезення вантажів з фасованими (запакованими) кормами для продуктивних тварин, виготовленими з використанням кормових добавок, зареєстрованих (дозволених) у Європейському Союзі, дозволяється за умови, що такі корми походять з потужностей, розташованих в державах — членах Європейського Союзу або інших державах, за умови, що потужності в таких державах мають дозвіл на ввезення кормів до Європейського Союзу;

ввезення вантажів з продуктивними тваринами та генетичним матеріалом від них з потужностей, щодо яких не встановлено відповідність законодавству України, дозволяється за умови, що такі вантажі ввозяться (пересилаються) на митну територію України з держав, стосовно потужностей яких протягом двох років до дня набрання чинності цією постановою було встановлено їх відповідність законодавству України, та з урахуванням епізоотичної ситуації у державі походження вантажу;

ввезення вантажів з продуктивними тваринами та генетичним матеріалом від них у разі їх транзиту через територію держав, де підтверджено наявність особливо небезпечної хвороби, внесеної до списку хвороб, затвердженого Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (МЕБ), до якої такі тварини є сприйнятливими, дозволяється за умови, що такі вантажі не були вивантажені та/або перевантажені на території зазначених держав.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

До змісту номеру