Розрахунок амортизації після модернізації

Підприємство дообладнало основний засіб. На час дообладнання основний засіб продовжував працювати, з експлуатації не виводився. Як правильно розраховувати амортизацію основного засобу після дообладнання?

Згідно з визначенням, наведеним у НП(С)БО 7, амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). При цьому вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення його (об'єкта основних засобів) на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Виходить, якщо об'єкт основних засобів був вилучений з експлуатації через його, наприклад, модернізацію, що була здійснена протягом одного місяця, то в бухгалтерському обліку нарахування амортизації не припиняється, і вона нараховується повністю за весь місяць, навіть якщо роботи з модернізації були розпочаті першого числа місяця, а закінчені останнього дня місяця.

Згідно з вимогами п. 14 НП(С)БО 7 витрати, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів, збільшують їхню первісну (а отже, і залишкову) вартість.

Відповідно підсумкову (кінцеву) суму витрат, що їх підприємство здійснило на поліпшення об'єкта, можна визначити лише після закінчення певних робіт.

У НП(С)БО 7 наразі немає конкретної норми, що регулювала б, з якого саме місяця підприємство має здійснити перерахунок амортизації у зв'язку з модернізацією основних засобів. Але така норма є в п. 26 Методрекомендацій з бухобліку ОЗ.

Наголошується, що нарахування амортизації виходячи з нової залишкової вартості починається з місяця, наступного за місяцем таких змін (збільшення вартості).

Як відомо, поліпшення об'єкта основних засобів спричиняє не тільки підвищення його первісної вартості. Воно, як правило, супроводжується збільшенням терміну корисного використання (експлуатації) такого об'єкта, бо відповідно до вимог п. 25 НП(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. При цьому нарахування амортизації виходячи з нового строку корисного використання провадиться у місяці, наступному за місяцем, в якому відбулася зміна такого строку.

Отже, нарахування амортизації основних засобів за новими параметрами — збільшеною первісною вартістю та новим строком корисного використання — здійснюватиметься з місяця, наступного за місяцем, в якому дообладнано основні засоби.

Зверніть увагу, що при цьому амортизуватиметься залишкова вартість основного засобу, визначена як різниця між збільшеною первісною вартістю та вже накопиченою амортизацією на початок місяця, наступного за місяцем, у якому проведено дообладнання.

Нормативна база

  • НП(С)БО 7 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.
  • Методрекомендації з бухобліку ОЗ — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. №561.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату