Внесення пропущеного запису до трудової книжки

У 2010 році працівника за заявою було переведено з посади комірника за сумісництвом на посаду завідувача складу за основним місцем роботи. Запис про роботу за сумісництвом не робився, його зроблено лише на дату переведення. Як внести виправлення перед скануванням трудової книжки? Чим помилка загрожує підприємству?

На практиці застосовують два варіанти зміни статусу працівника зі сумісника на основного шляхом: 1) прийняття-звільнення, враховуючи вимоги ст. 24 КЗпП; 2) переведення (хоча цей варіант законодавчо не врегульовано).

Iз ситуації випливає, що подія відбулася ще 2010 року: роботодавець перевів працівника за заявою з посади комірника за сумісництвом на посаду завідувача складу за основним місцем роботи та вніс запис до трудової книжки лише про дату переведення, не зробивши попереднього запису про роботу за сумісництвом, тому потрібно внести виправлення.

Як відомо, запис до трудової книжки про роботу за сумісництвом вносять за бажанням працівника. Але у ситуації, що склалася, перед внесенням запису про переведення на основне місце роботи слід було внести запис про прийняття на роботу за сумісництвом.

Позаяк запис про роботу за сумісництвом не було внесено до трудової книжки за попереднім основним місцем роботи за бажанням працівника, роботодавець за новим основним місцем роботи може внести запис про роботу за сумісництвом із посиланням на наказ, який було видано раніше про прийняття на роботу за сумісництвом. Отже, у підсумку маємо у трудовій книжці пропущений рядок.

Iнструкцією №581 не регламентовано порядку внесення пропущеного запису до трудової книжки. Проте, щоб внести пропущений запис, не потрібно видаляти у трудовій книжці всі зроблені записи для збереження їх хронології. Доречніше зробити наступний за номером запис: «Запис пропущено: Iз (дата) до (дата) працював за сумісництвом у ТОВ «А» на посаді комірника», а в графі 4 — зазначити наказ, який видано раніше про прийняття на роботу за сумісництвом.

1 Iнструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення від 29.07.1993 р. №58.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок посадові особи несуть фінансову (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП), адміністративну (ч. 1 ст. 41 КУпАП) та кримінальну (ч. 1 ст. 173 ККУ) відповідальність, як за інші порушення вимог законодавства про працю. Однак штрафи накладаються лише за порушення ведення трудових книжок, а в разі самостійного виявлення помилок зазначені штрафи не застосовуватимуться.

Світлана ЩЕРБИНА, «Дебет-Кредит»

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату