• Посилання скопійовано

Контрольно-перевірочна робота у ІІІ кварталі 2016 року (витяг)

Наказ Державної фіскальної служби України від 12.07.2016 р. №620

Контрольно-перевірочна робота у ІІІ кварталі 2016 року (витяг)

Суттєво. ДФСУ розкрила, чого слід очікувати платникам податків у III кварталі.

! Платникам податків

У січні — червні 2016 року до Зведеного бюджету України головними управліннями ДФС в областях, м. Києві та Офісом великих платників податків ДФС (далі — Офіс великих платників) зібрано 238752,7 млн гривень.

У межах проведення податкової реформи, включаючи внесення змін до умов, підстав і порядку оподаткування, яка суттєво вплине на надходження до бюджету, для ДФС на III квартал 2016 року визначено напружені індикативні показники з надходження платежів.

Враховуючи зміну правил адміністрування податків, зборів та ЄВ, дотримуючись принципів, спрямованих на полегшення ведення бізнесу в Україні і підвищення інвестиційної привабливості держави, з метою забезпечення виконання індикативних показників наказую:

4. Начальникам (виконуючим обов'язки начальників) головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників забезпечити:

4.1.4. організацію роботи підпорядкованих підрозділів щодо недопущення маніпулювання платниками показниками податкової звітності з податку на прибуток шляхом подання уточнюючих декларацій на збільшення/зменшення задекларованих до сплати сум податку, декларування нульового значення об'єкта оподаткування.

4.2. взяти під особистий контроль:

4.2.1. аналіз динаміки господарських операцій, відображених у податкових деклараціях з ПДВ, їх порівняння з показниками, зазначеними у деклараціях з податку на прибуток та фінансовій звітності.

4.2.2. аналіз динаміки та структури показників фінансової звітності, зокрема: доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), інших видів доходу, собівартості, інших витрат (фінансових витрат, збутових та адміністративних витрат тощо), відповідності задекларованого об'єкта оподаткування фінансовому результату діяльності підприємства.

Формування переліку розбіжностей для відпрацювання причин при здійсненні податкового контролю.

4.2.3. оцінку стану активів суб'єктів господарювання, зокрема: динаміки оновлення основних засобів та ступеня їх зносу, придбання (створення) нематеріальних активів, динаміки та структури оборотних активів, розміру і структури дебіторської заборгованості.

4.2.4. аналіз правильності формування сум, задекларованих у додатку РІ до декларації з податку на прибуток підприємств на основі даних фінансової звітності. У разі виявлення розбіжностей провести бесіди з платниками, в яких виявлені розбіжності. Взяти під особистий контроль прийняття рішень про доцільність контрольно-перевірочних заходів за наслідками аналізу та бесід.

4.2.5. правильність застосування положень Податкового кодексу України (далі — Кодекс) щодо перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток минулих періодів.

4.2.6. відпрацювання правомірності формування інших витрат у фінансовій звітності.

4.2.7. відпрацювання правомірності віднесення до складу витрат фінансових установ сум на формування страхового резерву відповідно до вимог ст. 139 Кодексу.

4.2.8. відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності платників шляхом проведення аналізу діяльності та бесід із платниками, які мають неадекватні показники податкової та фінансової звітності (у рамках ст. 78 Кодексу). За наслідками аналізу та бесід взяти під особистий контроль прийняття рішень про доцільність контрольно-перевірочних заходів.

4.2.9. правомірність використання податкових пільг.

4.2.10. аналіз структури здійснених виплат нерезидентам та розміру утриманого податку. Правильність застосування положень міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснювалися виплати.

4.2.11. встановлення підстав для звільнення від утримання податку на прибуток при виплаті доходу нерезиденту: довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором України; підтвердження бенефіціарності отримувача доходу.

4.3. з метою виконання завдань зі збору частини чистого прибутку (доходу) у липні, серпні, вересні 2016 р. забезпечити:

4.3.1. відпрацювання показників фінансово-господарської діяльності держпідприємств щодо повноти та правильності визначення сум відрахування до держбюджету частини чистого прибутку.

4.3.2. подання суб'єктами господарювання розрахунків частини чистого прибутку (доходу) разом із фінзвітністю та проведення звірянь звітних показників для виявлення причин заниження сум відрахування частини чистого прибутку.

4.3.3. повноту декларування суб'єктами господарювання частини чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138, з урахуванням змін, унесених постановою КМУ від 30.12.2015 р. №1156.

4.4. з метою виконання індикативних показників зі збору ПДВ забезпечити:

4.4.2. організацію роз'яснювальної роботи з платниками ПДВ, які застосовують спецрежим оподаткування у частині дотримання ними вимог Закону України від 24.12.2015 р. №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

4.5. з метою виконання завдань зі збору рентних та неподаткових платежів у III кварталі 2016 р. забезпечити:

4.5.2. контроль за отриманням від суб'єктів лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, що передбачено пп. 258.2.6 ст. 258 Кодексу.

4.5.3. надання переліків суб'єктів господарювання, які не вносили, несвоєчасно вносили суми податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин або не виконували податкових зобов'язань з цієї плати (протягом шести місяців), для порушення питання зупинення терміну дії відповідного спеціального дозволу з метою належного виконання пп. 258.2.2 Кодексу.

4.5.4. подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку, та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (на підставі пп. 254.5.1 Кодексу) пропозицій щодо анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволів суб'єктам господарювання, які не сплачували або сплачували в неповному обсязі рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України.

4.5.5. подання до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування (на підставі пп. 258.2.5 Кодексу), переліків суб'єктів господарювання, що не сплачували або сплачували в неповному обсязі рентну плату за спеціальне використання води (протягом шести місяців), з пропозицією щодо скасування таких дозволів.

4.5.6. виконання звірки обсягів використаної підземної води, які задекларовані з рентної плати за спецвикористання води за II квартал 2016 р., з обсягами підземної води, зазначеними у розрахунках з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2016 р. За результатами виявлених розбіжностей залучити суб'єктів господарювання до оподаткування.

4.5.7. проведення звірок одержаних (на підставі п. 250.3 та п. 250.4 Кодексу) від органів, що видають дозволи на викиди та спецводокористування, переліків підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які їх отримали, та від органу держрегулювання ядерної та радіаційної безпеки — переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, із переліком суб'єктів господарювання, які подали податкові декларації екологічного податку за II квартал 2016 р. з метою залучення до обліку та оподаткування.

4.5.8. повноту обліку платників та сплати рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів шляхом проведення звірок переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні та лісові квитки, одержаного від суб'єктів лісових відносин на підставі пп. 258.2.6 Кодексу, з переліком лісокористувачів, якими додано розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до податкової декларації з рентної плати за II квартал 2016 р.

4.5.9. під час проведення камеральних перевірок податкових декларацій екологічного податку за II квартал 2016 р. звернути увагу на правильність заповнення всіх реквізитів звітності, застосування ставок та коефіцієнтів.

4.6. з метою виконання індикативних показників з ПДФО та військового збору забезпечити:

4.6.1. повноту сплати платниками податку задекларованих податкових зобов'язань з ПДФО, визначених громадянами за результатами річного декларування.

4.6.2. залучення до декларування громадян, якими за даними звітності за ф. №1ДФ протягом 2015 р. отримані доходи, що відповідно до норм Кодексу передбачають обов'язковість подання декларації про майновий стан і доходи та якими станом на 01.06.2016 р. такі декларації не подано.

4.7. з метою виконання індикативних показників зі збору акцизного податку у III кварталі 2016 р. забезпечити:

4.7.1. контроль за суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію пального у частині:

відпрацювання суб'єктів, які не зареєструвалися платниками акцизного податку з реалізації пального, при цьому здійснюють операції з пальним, не задекларували зобов'язання з акцизного податку при утворенні від'ємного ліміту, зокрема по суб'єктах, надісланих листом від 21.06.2016 р. №21435/7/99-99-12-03-03-18;

застосування до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку, штрафів з урахуванням п. 117.3 Кодексу;

дотримання суб'єктами господарювання граничних термінів реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, установлених ст. 231 Кодексу, та у разі їх порушення застосування до таких суб'єктів штрафів, передбачених ст. 1202 Кодексу, з урахуванням листа ДФС від 23.06.2016 р. №21649/7/99-99-12-03-03-18;

4.7.2. завершення проведення перевірок даних акта інвентаризації обсягів залишку пального, особливу увагу звернути на внесення до актів інвентаризації пального, яке віднесено до підакцизних товарів з 01.01.2016 р. та з якого не сплачено акцизний податок.

4.7.3. внесення даних усіх перевірок даних акта інвентаризації обсягів залишку пального до підсистеми «Податковий аудит» АС «Податковий блок».

4.7.4. відпрацювання суб'єктів господарювання, в яких обсяги реалізації скрапленого газу за даними СЕАРП неплатникам акцизного податку значно більші, ніж задекларовані обсяги за даними декларацій з роздрібного продажу скрапленого газу, зокрема за переліком суб'єктів господарювання, зазначених у листі ДФС від 21.06.2016 р. №21435/7/99-99-12-03-03-18.

4.7.5. належну якість проведення камеральних перевірок, зокрема суб'єктів господарювання, які несвоєчасно подали декларації акцизного податку, застосування до таких суб'єктів штрафних санкцій за несвоєчасне подання, а також вжиття заходів щодо занесення результатів таких перевірок до підсистеми «Податковий аудит» АС «Податковий блок».

4.7.6. своєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань з акцизного податку, а у разі її порушення — застосування до таких суб'єктів штрафних санкцій, а також протоколів про адмінправопорушення за результатами перевірок стосовно посадових осіб платників за порушення ст. 163 прим. 2 КпАП.

4.8. з метою збільшення надходжень до держбюджету за рахунок донарахованих сум у III кварталі 2016 р. забезпечити:

4.8.3. недопущення зволікання з відпрацювання вигодонабувачів та безумовного дотримання вимог Рекомендованого порядку взаємодії підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з ПДВ, затвердженого Наказом ДФС від 28.07.2015 р. №543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ»;

4.8.4. вжиття комплексу заходів, визначених Наказом ДФС від 02.10.2014 р. №158 «Про провадження операції «Легальний товар», у частині припинення протиправної діяльності ризикових суб'єктів господарювання — імпортерів, а саме: здійснення контрольно-перевірочних заходів стосовно платників, учасників міжрегіональних схем руху «штучного» кредиту на митній території України з використанням «підміни» імпортованого товару;

4.8.5. посилення контролю за відпрацюванням ризиків неподання (несвоєчасного подання) звітів про контрольовані операції або невключення до поданих звітів окремих контрольованих операцій та постійний аналіз інформації про проведені контрольовані операції з метою виявлення ризиків невідповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» і подальшого відбору платників податків для проведення перевірок;

4.8.6. своєчасне та оперативне проведення документальних позапланових перевірок юридичних осіб, що перебувають у процедурах ліквідації або реорганізації;

4.8.7. вжиття вичерпних заходів для відпрацювання повідомлень уповноважених банків про порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та невідкладне здійснення контрольно-перевірочних заходів стосовно платників податків, якими порушено строки розрахунків понад 90 днів;

4.8.8. постійний контроль за якістю документування матеріалів перевірок, зменшення випадків оскаржень донарахованих сум, зокрема вжиття заходів, спрямованих на запобігання скасуванню податкових повідомлень-рішень у ході адміністративного оскарження та врахування судової практики;

4.8.9. посилення контролю за готівковим обігом, зокрема проведення аналізу почекової інформації системи зберігання і збору даних РРО та контролю за реалізацією підакцизних товарів;

4.11. з метою оперативного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс», не допускати випадків формального розгляду та порушення термінів розгляду інформації.

4.12. за результатами опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», не допускати випадків здійснення тиску на клієнтів після їх звернення на сервіс та обов'язково притягувати до відповідальності осіб, які допустили порушення при виконанні функціональних обов'язків.

4.13. враховуючи напруженість індикативних показників зі збору платежів до державного бюджету на III квартал 2016 року, здійснювати повернення надміру та/або помилково сплачених сум податкових зобов'язань за податками (повернення на розрахунковий рахунок), зарахування надміру та/або помилково сплачених сум у погашення податкових зобов'язань за іншими кодами (підкодами) бюджетної класифікації та повернення надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ за попереднім інформуванням Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (щодо сум повернення понад 50,0 тис. гривень).

4.14. з метою своєчасної та безперебійної виплати пенсій і грошової допомоги пенсіонерам встановити контроль за виконанням індикативних показників надходжень сум ЄСВ на III квартал 2016 року у повному обсязі з використанням усіх наявних резервів, зокрема, вжиття заходів щодо погашення існуючої заборгованості з ЄСВ, залучення до сплати фізичних осіб — СПД на спрощеній системі оподаткування, підвищення рівня зарплати на підприємствах, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати.

4.18. з метою запобігання втратам бюджету, пов'язаних із ліквідацією або реорганізацією юридичних осіб, вжити заходів для дотримання підпорядкованими органами ДФС строків та процедур направлення до ЄДРПОУ та громадських формувань відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати ЄСВ та про узгодження плану реорганізації.

6. Начальникам (в. о. начальників) головних управлінь ДФС у Запорізькій, Київській, Сумській областях та м. Києві забезпечити проведення заходів, спрямованих на «обнулення» в Системі електронного адміністрування ПДВ суми, на яку мають право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, що мають (або мали) статус сільгоспвиробника, у тому числі: ТОВ «У» (код 38500514) — 95,9 млн грн, ФГ «І» (код 37692136) — 93,7 млн грн, ФГ «В» (код 34660938) — 50,4 млн грн, ФГ «К» (код 38957044) — 49,1 млн грн, С(Ф)Г «Л» (код 30144887) — 48,9 млн грн, ТОВ «С» (код 39349468) — 45,5 млн грн, СТОВ «Т» (код 36631668) — 35,9 млн грн, ПП «Л» (код 36249196) — 32,5 млн грн, ТОВ «В» (код 37694960) — 22,6 млн грн.

7. Начальнику ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві організувати відпрацювання суб'єктів, які беруть участь у формуванні схемного ПДВ шляхом підміни товару по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ «П» (код 39931357) — сума сформованого схемного ПДВ 10 млн грн; ТОВ «Р» (код 40001963) — 7,9 млн грн, ТОВ «М» (код 39724037) — 6,5 млн грн, ТОВ «У» (код 39727216) — 5,2 млн грн, ТОВ «Б» (код 40138534) — 3,7 млн грн, ТОВ «Д» (код 40098455) — 3 млн грн, ТОВ «А» (код 40053786) — 2,9 млн грн, ТОВ «І» (код 39849624) — 2,7 млн грн, ТОВ «К» (код 39937191) — 2,7 млн грн, ТОВ «Б» (код 39763212) — 2,4 млн грн, ТОВ «Ф» (код 40047945) — 2 млн грн, ТОВ «Х» (код 39771857) — 1,6 млн грн, ТОВ «Б» (код 39763212) — 1,4 млн грн, ТОВ «К» (код 39948706) — 1,4 млн грн, ТОВ «Т» (код 39711122) — 0,8 млн гривень.

8. Начальнику Офісу великих платників організувати проведення контрольно-перевірочних заходів стосовно ТОВ «В» щодо формування протягом 2016 р. схемного ПДВ від транзитно-конвертаційних суб'єктів ТОВ «А» (код 40035290) та ТОВ «Л» (код 39932921) на загальну суму 40 млн грн. Спрямувати зусилля на запобігання використанню схемного ПДВ ТОВ «В» у подальшому.

9. Першим заступникам начальників головних управлінь ДФС у Київській, Хмельницькій областях та м. Києві забезпечити притягнення до відповідальності організаторів схеми ухилення від сплати ПДВ у сумі 77,1 млн грн за рахунок використання ТОВ «П» (код 39776724), ТОВ «Б» (код 39793729), ТОВ «Т» (код 39977297), ТОВ «К» (код 39981612), ТОВ «Х» (код 39081705), ТОВ «В» (код 39732960) та ТОВ «М» (код 39933134) податкового кредиту від фіктивного ТОВ «К».

Інформацію щодо результатів вжитих заходів (проведення документальних перевірок, виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні №32015240000000061, опитування службових осіб зазначених підприємств) надати до Головного оперативного управління.

15. Начальникам (виконуючим обов'язки начальників) головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників забезпечити організацію роз'яснювальної роботи з платниками щодо правильності заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжних документів з використанням кодів видів сплати відповідно до Наказу МФУ від 24.07.2015 р. №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, ЄСВ, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або надміру зарахованих коштів».

Голова Р. НАСІРОВ

До змісту номеру