• Посилання скопійовано

Коментар

До листа ГУ ДФС у Миколаївській області від 12.08.2016 р. №2399/10/14-29-12-02-20

При отриманні від покупця авансу в іноземній валюті дохід, визначений у межах бухобліку, та сума гривневого еквівалента в митній декларації, оформленій на етапі розмитнення, не збігаються. Чи необхідно при заповненні ряд. 20 додатка до Звіту про контрольовані операції враховувати курсові різниці?

Податківці пояснюють, що курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, не враховуються при визначенні обсягу господарських операцій із конкретним нерезидентом у розмірі 5 млн грн: береться гривневий еквівалент цієї операції, і саме він має потрапити до гр. 20 додатка. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником із графи 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у розрізі даних щодо відповідного контрагента.

А от для обрахунку річного доходу платника податків (понад 50 мільйонів гривень) суми курсових різниць потрапляють до складу доходів, адже такі суми відносяться до складу доходів за п. 7 П(С)БО 15 (залежно від суті операції курсові різниці можуть належати до складу інших операційних чи неопераційних доходів). Отже, додатна курсова різниця збільшить суму доходу платника податку, а от від'ємна курсова різниця потрапить до складу витрат і зменшуватиме об'єкт оподаткування, проте суму доходу в межах ТЦУ зменшувати не буде.

Чи можна якимось чином виправити неправильні обрахунки та заповнення гр. 20 додатка до Звіту про контрольовані операції? Податківці прирівнюють Звіт про контрольовані операції до податкової декларації, на підставі якої має місце факт узгодження податкових зобов'язань до сплати в бюджет, і, відповідно, радять усі коригування проводити в межах подання уточнюючих розрахунків згідно зі ст. 50 ПКУ. Наразі є чинною форма Звіту, затверджена наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. №8. Ця форма передбачає відповідну комірку біля слова «Уточнюючий». До речі, уточнюючий Звіт про контрольовані операції має містити всю інформацію з раніше поданого Звіту (всі додатки разом з інформацією до додатків) із виправленням помилкових даних. Якщо всі операції з нерезидентами в межах контрольованих операцій були у звіті відображені, але під час подання уточнюючого звіту має місце виправлення суми вартості контрольованої операції, штраф за таке виправлення платнику податку не загрожує (п. 120.3 ПКУ).

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

До змісту номеру