• Посилання скопійовано

Алкогольно-тютюнова звітність

Наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. №49 (далі — Наказ №49) оновлено форми звітності про обсяги виробництва та реалізації спирту та алкогольно-тютюнової продукції, а для роздрібних торговців — затверджено нові форми звітності про обсяги придбання та реалізації таких товарів. Поговоримо про її ключові нюанси.

За приписами ч. 3 ст. 16 Закону №4811, cуб'єкти господарювання, які отримали ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого КМУ видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа, наступного за звітним, звіти про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Тобто ключовим чинником для виникнення обов'язку подавати цю звітність є факт отримання ліцензії.

1 Закон України від 19.12.95 р. №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Наказом №49 затверджено 7 нових форм звітності про алкогольно-тютюнову продукцію: №1-РС, №2-РС, №3-РС, №1-ОА, №1-ОТ, №1-РА, №1-РТ. Для всіх форм затверджено порядки їх заповнення (алгоритм заповнення, визначений окремими порядками, є напрочуд лаконічним), усі вони подаватимуться в електронній формі із накладенням електронного цифрового підпису за аналогією з податковою звітністю. Форми мають бути скріплені печаткою, якщо суб'єкт господарювання має її, і в кожній формі має бути зазначено реєстраційний номер ліцензії.

Фактично СГ незалежно від форми власності звітують до органів ДФС за основним місцем обліку. У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, звіт заповнюється загалом щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Наказ №49 набере чинності у квітні, тож уперше звітувати за новими формами слід буде за квітень (у травні до 10 числа).

Порівняно зі старими формами звітності, Наказ №49 запровадив дві нові форми звітності для роздрібної торгівлі (№1-РА, №1-РТ). Хто їх подає? Для цього слід уважно визначитися з ключовими характеристиками роздрібної торгівлі.

Єдиною ознакою, що вирізняє роздрібну торгівлю, є статус покупця: якщо фізособа придбаває алкогольно-тютюнову продукцію для власного некомерційного споживання (по суті, є кінцевим споживачем), то продавця такої продукції можна класифікувати як роздрібного продавця. А якщо придбання здійснюється з метою перепродажу, то такий продаж уже не є роздрібним, а є оптовим, незалежно від кількості проданого товару.

Отже, ключовим чинником ідентифікації торгівлі є мета споживання товару, що придбавається. За визначенням, яке дає ст. 1 Закону №481, роздрібною торгівлею визначається діяльність з продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Зверніть увагу: завдяки коментованому Наказу №49 коди всіх видів спиртів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (коди продукції) відповідають їхнім кодам в УКТ ЗЕД (додаток до Наказу №49), а загалом кодів продукції побільшало (було 55, стало 84).

Звітність для роздрібної торгівлі

Усі, хто торгує алкоголем, спиртом та тютюновими виробами вроздріб, подають звіти за формами №1-РА, №1-РТ. Зверніть увагу: їх мають подати і фізособи-підприємці, і юрособи. Ключовий критерій — отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією.

Подавати цю звітність треба до ДПІ за основним місцем реєстрації. Наприклад, якщо фізособа-підприємець на загальній системі оподаткування зареєстрована в м. Києві в ДПІ Печерського району і має продуктовий магазин, де продається, зокрема, і алкоголь, і тютюнові вироби, в передмісті Києва, то звітувати за формами №1-РА, №1-РТ така фізособа має саме до ДПІ Печерського району.

Звітний період — місяць. Гранична дата, до якої слід відзвітувати, міститься в шапці форм, і ця дата — «до 10 числа місяця, що настає за звітним». Таке буквальне формулювання дає підстави стверджувати, що звітність треба здати до 9 числа включно (тому що інакше було би «протягом 10 днів»). У разі якщо 9 число припаде на вихідний чи святковий день, принцип перенесення граничного строку подання звітності на наступний робочий день не працює. Форми звітності №1-РА, №1-РТ не є податковою звітністю (за ними не узгоджується сума податкового зобов'язання), тож норми п. 49.20 ПКУ про перенесення граничного строку звітування на наступний робочий день, у разі коли останній день звітного періоду потрапляє на вихідний чи святковий день, тут не діятимуть.

Уперше роздрібну звітність за формами №1-РА, №1-РТ слід подати до 6 травня 2016 р. включно, зазначивши всі необхідні дані за квітень 2016 р.

Практичні нюанси заповнення звітності

Суб'єкти господарювання, що звітують за формами №1-РА, №1-РТ, у шапках форм зазначають код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків), назву (П. І. Б.) та місцезнаходження (місце проживання). Окремо вносять реквізити ліцензії, що дає право на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюновими виробами (її реєстраційний номер та строк дії), і конкретизують орган ДПІ, куди подається звітність.

Звертаємо увагу: якщо суб'єкт господарювання має відокремлені підрозділи, філії, але вони не є суб'єктами, що звітують, їхні показники діяльності мають знайти своє відображення у звітності юрособи.

Незрозуміло, яким буде алгоритм дій з боку податківців та платників податків, якщо звіт подано з помилками. Причому помилки бувають різні: від тих, що свідомо спотворюють показники у звітності, до суто технічних. Чи можна якимось чином внести зміни до уже поданого звіту за формами №1-РА, №1-РТ, наразі невідомо.

При заповненні табличної частини слід керуватися приписами порядків під конкретну форму.

У графах 1, 2 зазначають відповідно код та вид алкогольної і тютюнової продукції із додатка до Наказу №49. Алкогольна продукція міститься під кодами 29 — 68 та 84, а тютюнова — під кодами 69 — 82 (двозначні коди). Назву конкретної продукції слід узяти поруч із кодом (важливо точно зазначити назву саме так, як вона прописана під конкретним кодом).

Увага: орієнтуємося саме на ті назви, що стоять поруч із кодом, а назви, зазначені в документах від постачальників, є більш деталізованими та містять окремі назви того чи іншого виробу. Бухгалтеру слід буде категоризувати продукцію, яку реалізує суб'єкт господарювання, в розрізі тих назв, що визначені в додатку до Наказу №49. На кожний вид продукції — окремий рядок у звіті.

У графі 3 зазначаємо фактичний залишок алкогольних напоїв та тютюнових виробів на початок звітного місяця в розрізі окремих видів продукції.

До цієї графи включаємо лише ті товари, на які суб'єкт звітування має право власності. Товари, щодо яких здійснено часткову передоплату, або товари, які на кінець місяця значаться як такі, що перебувають у дорозі і права власності на них ще не набуто, у цій графі не відображаємо. Якщо товар міститься на відповідальному зберіганні або на комісії, правовласнику (комісіонеру) слід включити його до графи 3.

У графі 4 проставляємо обсяг придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю. Сума придбання відображається згорнуто за мінусом повернення і тих товарів, які взяті на комісію на продаж, адже такі товари не належать до категорії придбання, тому в гр. 4 фіксуватися не повинні.

У графі 5 має стояти показник обсягу реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів за звітний період. Тобто сюди потрапляє сума всього проданого за місяць. Чи повинна тут відображатися сума передоплати? Порядки, якими описано алгоритми заповнення цих форм звітності, не містять відповіді на це запитання.

На нашу думку, дані до гр. 5 мають потрапляти за фактом реалізації. Доки алкогольна продукція перебуває в місці реалізації, але фактично її не реалізовано, а лише отримано часткову або повну передоплату, такі суми до гр. 5 потрапляти не повинні. Так чи інакше, факт звітування про таку передоплачену продукцію матиме місце через гр. 3 (як вхідний залишок) або через гр. 4 (як придбання), тому, на наше переконання, питання про приховування від звітування такої продукції тут виникати не повинно.

Арифметична сума показників гр. 3 та гр. 4, зменшена на показник гр. 5, є залишком продукції на кінець звітного місяця і має бути проставлена в гр. 6.

У графі 7 можуть бути надані необхідні пояснення, або можна залишити цю графу без заповнення.

Зверніть увагу на одиницю виміру показників у табличній частині №1-РА — тис. дал. Ідеться про тисячі декалітрів, 1 дал = 10 літрів, тобто фактичні показники граф 3 — 6 перед занесенням до звітності мають бути поділені на показник 10000 л. Щоправда, незрозуміло, скільки знаків після коми треба залишати, заповнюючи ці показники.

Наприклад, вхідний залишок на складі на початок квітня щодо віскі становить 20300 л, за місяць продано 556 л, залишок на кінець місяця — 19744 л. У такому разі, поділивши ці показники на 10000, маємо заповнити графу 3 — 2,03, графу 4 залишити порожньою, графу 5 — 0,0556, графу 6 — 1,9744. Але, знову ж таки, це тільки логіка — чітких роз'яснень від податківців наразі немає.

Щодо одиниці виміру в №1-РТ, то тут ситуація дещо інша. Одиницями виміру є мільйони штук та тонни. Приписами п. 5 порядку заповнення №1-РТ передбачено, що сигари, сигарети з фільтром та без фільтра вимірюються в мільйонах штук, а інші тютюнові вироби — в мільйонах штук або в тоннах. Отже, якщо в обліку значаться інші тютюнові вироби, суб'єкт господарювання самостійно повинен визначити, в якій одиниці він має намір виміряти ці показники. До речі, про одиниці вимірювання інших тютюнових виробів можна зазначити в гр. 7 як примітки до звітності.

Відповідальність

За приписами ч. 2 ст. 17 Закону №481, неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів загрожує йому штрафом у розмірі 17000 гривень. Рішення про накладення штрафу прийматиме територіальна ДПІ, оскаржити її рішення можна протягом одного місяця. У разі невиконання рішення податківців і відсутності запуску механізму його оскарження штраф може бути стягнуто за рішенням суду.

Враховуючи розмір штрафу, не слід нехтувати своїм обов'язком подати таку звітність.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

До змісту номеру