• Посилання скопійовано

Про визначення походження товарів з Європейського Союзу

Лист Державної митної служби України від 06.11.2023 №15/15-03-01/7/5137

Суттєво. У деяких випадках замість сертифіката про походження товару, виданого компетентним органом у країні походження товару, можна подати сертифікат, виданий компетентним органом країни відправлення товару.

!  Імпортерам

Відповідно до запитів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та митниць щодо документального підтвердження країни походження товарів, що вироблені в країнах Європейського Союзу та класифікуються за товарними позиціями 2709, 2710, 2711, 3102, 3103, 3104, 3105, 3901 згідно з УКТЗЕД (далі — товари) і ввозяться на митну територію України, повідомляємо таке.

Згідно з пунктом 932 розділу XXI «Прикінцеві положення» Кодексу, у разі якщо органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в межах повноважень, визначених законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» або частиною одинадцятою статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», вжито заходів до товарів, що класифікуються за товарними позиціями 2709, 2710 (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту), 2711, 3102, 3103, 3104, 3105, 3901 згідно з УКТЗЕД, ввезення на митну територію України таких товарів з будь-якої країни їх походження незалежно від країни відправлення здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Крім документів, передбачених частиною першою статті 42 цього Кодексу, декларант, уповноважена ним особа або перевізник зобов’язані надати митному органу в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують якісні характеристики товару, надані виробником товару, та документи і відомості, визначені статтею 335 цього Кодексу (залежно від виду транспорту, яким здійснюється переміщення товару), що підтверджують маршрут постачання товару від виробника до підприємства, що є одержувачем згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом).

У разі видачі компетентним органом країни відправлення товару сертифіката про походження товару, зазначеного у пункті 1 частини першої статті 42 цього Кодексу, в митній декларації зазначаються також відомості про сертифікат про походження товару, виданий компетентним органом у країні походження товару.

Частиною третьою статті 1 Кодексу встановлено: якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

Відповідно до Преамбули до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом сторонами цієї Угоди є УКРАЇНА, з однієї сторони, та РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ, ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ІРЛАНДІЯ, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, РУМУНІЯ, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ, УГОРЩИНА, ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ, Договірні Сторони Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ і ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, з іншої сторони.

Під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон, територія чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару (частина четверта статті 36 Кодексу).

Згідно з розділом II Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року №651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року №1372/21684, у разі декларування товарів, поміщених у митний режим імпорту, якщо документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського Співтовариства, в графі 34 МД зазначається «EU», крім випадків, коли законодавством передбачена необхідність визначення конкретної країни походження товару.

Таким чином, територія країн Європейського Союзу є єдиною митною територією і законодавством дозволяється заявлення у графі 34 МД коду альфа-2 конкретної країни Європейського Союзу або коду альфа-2 — Європейський Союз «EU» (ЄС) для митних цілей, крім випадків, коли необхідність визначення конкретної країни та відомостей про сертифікат про походження товару передбачена законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», «Про зовнішньоекономічну діяльність», та/або інших випадків, визначених положеннями міжнародних договорів України, на підставі:

документів, визначених відповідним міжнародним договором про вільну торгівлю (для товарів, що поставляються на митну територію України відповідно до умов такого міжнародного договору, розділу V Доповнення I до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження), що містять відомості про країну походження відповідної країни Європейського Союзу та/або Європейський Союз «EU» (ЄС);

та/або

сертифікатів про походження товару (загальна форма), виданих компетентними органами країни походження ЄС або країни відправлення ЄС, що містять відомості про країну походження відповідної країни Європейського Союзу та/або країни походження — Європейський Союз «EU» (ЄС).

З огляду на вищевказане, у разі імпорту в Україну товарів, що класифікуються за товарними позиціями 2709, 2710, 2711, 3102, 3103, 3104, 3105, 3901 згідно з УКТЗЕД, вироблених на митній території Європейського Союзу для цілей дотримання вимог пункту 932 розділу XXI «Прикінцеві положення» Кодексу, підтвердження країни походження «Європейський Союз» може здійснюватися шляхом заявлення (подання) митниці сертифіката про походження товару, виданого компетентним органом країни відправлення (Європейського Союзу) товару, без заявлення відомостей про сертифікат про походження товару, виданий компетентним органом у країні походження товару (країні ЄС) та з дотриманням інших вимог цього пункту.

Також інформуємо, що інформація про компетентні органи з видачі сертифікатів про походження (загальна форма) надіслана на адресу митниць листом Держмитслужби від 31.05.2023 №15/15-03-01/7/2433.

Директор Департаменту контролю та адміністрування митних платежів Д. ПАДУН

До змісту номеру