• Посилання скопійовано

Щодо ліцензування роздрібної торгівлі пальним

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 17.10.2023 №3602/ІПК/99-00-09-04-03-06

Суттєво. На думку ДПС, винесення судом ухвали про забезпечення позову про анулювання ліцензії не є підставою для внесення відомостей про це до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального.

!  Роздрібним торговцям пальним

Державна податкова служба України за результатами розгляду звернення Товариства щодо ліцензування роздрібної торгівлі пальним, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), в межах компетенції повідомляє.

У своєму зверненні платник податків повідомив, що Товариство є власником пересувної автогазозаправної станції, за допомогою якої здійснював роздрібний продаж пального.

Товариство 20.06.2023 через Електронний кабінет платника податків ознайомилось із витягом з розпорядження Головного управління ДПС у Кіровоградській області від 20.06.2023 (далі — Розпорядження), яким Товариству було анульовано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним з терміном дії від 01.07.2019 по 01.07.2024 (далі — Ліцензія).

Не погоджуючись з Розпорядженням, Товариство звернулось до Кіровоградського окружного адміністративного суду з відповідною позовною заявою та заявою про забезпечення позову.

Ухвалою про забезпечення позову Кіровоградського окружного адміністративного суду від 28.08.2023 (далі — Ухвала), копія якої додана до звернення Товариства, зупинено дію Розпорядження, яким Товариству анульовано Ліцензію, до набрання законної сили судовим рішенням за позовною заявою Товариства до Головного управління ДПС у Кіровоградській області (далі — ГУ ДПС) про визнання протиправним та скасування рішення.

Як зазначено у зверненні, Товариством 29.08.2023 подано до ГУ ДПС заяву щодо поновлення дії Ліцензії у зв’язку із зупиненням судом рішення контролюючого органу про анулювання ліцензії шляхом внесення відповідної інформації про чинність Ліцензії до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Станом на 04.09.2023 ГУ ДПС не внесено інформації про чинність Ліцензії та/або виключення запису про анулювання Ліцензії.

Враховуючи викладене вище, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких запитань:

1. Чи може Товариство здійснювати господарську діяльність з роздрібної торгівлі пальним згідно з Ліцензією після винесення Ухвали про забезпечення позову шляхом зупинення дії Розпорядження, яким Товариству анульовано Ліцензію, до набрання законної сили судовим рішенням за позовною заявою Товариства до ГУ ДПС про визнання протиправним та скасування рішення?

2. Чи має ГУ ДПС у зв’язку з винесенням Ухвали внести відомості до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним про чинність Ліцензії та/або відомості про призупинення Розпорядження?

Щодо питання 1

Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року  №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі — Закон №481):

анулювання ліцензії — позбавлення суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;

ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку;

роздрібна торгівля пальним — діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів;

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі — Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) — перелік суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій;

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:

ліцензіатів (для юридичних осіб — найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб — суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) — прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи — найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності, для іноземного суб’єкта господарювання — найменування постійного представництва, реєстраційний номер постійного представництва);

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);

дату видачі/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

Відповідно до частини двадцять третьої статті 15 Закону №481 роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Згідно із частиною тридцять восьмою статті 15 Закону №481 суб’єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №545 (далі — Порядок №545), Єдиним реєстром ліцензіатів та місць обігу пального є електронна база даних, яка містить інформацію про суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Згідно із п. 6 Порядку №545 підставою для виключення суб’єкта господарювання з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення про анулювання ліцензії, відповідно до статей 3 і 15 Закону №481.

Інформація про суб’єкта господарювання вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії (п. 7 Порядку №545).

Отже, враховуючи викладене вище, роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Щодо питання 2

Згідно із частиною шістнадцятою статті 3 Закону №481 після видачі/анулювання ліцензії на право виробництва пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/анулювання ліцензії.

Відповідно до частини сорок восьмої статті 15 Закону №481 після видачі/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального податковий орган вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/анулювання відповідної ліцензії.

Інших підстав щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не передбачено.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

До змісту номеру