• Посилання скопійовано

Порядок вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними

Затверджений постановою КМУ від 08.09.2023 №958 / Опублікований в «УК» 13.09.2023 / Чинний з 13.09.2023

Суттєво. З усіх речей, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, деякі шанси дійти до адресата мають тільки гроші.

!  Торговцям через пошту

1. Цей Порядок визначає процедуру вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із внутрішніх поштових відправлень (далі — поштові відправлення) та розпорядження ними.

2. Товари, речовини та інші предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, мають право вилучати митні органи у порядку, встановленому законодавством України з питань митної справи.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про поштовий зв’язок», Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. №270 (Офіційний вісник України, 2009 р., №23, ст. 750).

4. У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку.

Вилучені оператором поштового зв’язку поштові відправлення зберігаються протягом строку, визначеного оператором поштового зв’язку, з додержанням вимог ведення обліку, схоронності та обмеження доступу до них сторонніх осіб.

Предмети і речовини, перелік яких визначений в пункті 5 цього Порядку та які виявлені у поштових відправленнях, зберігаються за місцем їх виявлення.

5. Оператор поштового зв’язку невідкладно повідомляє Національній поліції у разі виявлення у поштових відправленнях таких предметів і речовин:

вогнепальної зброї усіх видів, основних частин зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойових припасів, засобів ініціювання вибуху, вибухових речовин, легкозаймистих або інших небезпечних речовин, якщо інше не передбачено законодавством;

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;

токсичних та радіоактивних речовин, ртуті, кислот, отруйних, їдких речовин;

біологічних агентів (мікроорганізмів, вірусів, біологічних токсинів, часток або інших інфекційних речовин як природного походження, так і генетично модифікованих, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин).

Уповноважені представники правоохоронних органів у присутності відповідальних працівників оператора поштового зв’язку в установленому законом порядку проводять вилучення предметів і речовин, передбачених абзацами другим — п’ятим цього пункту, про що складається відповідний акт.

6. Виявлена у поштових відправленнях національна валюта повертається відправнику або пересилається адресатові (одержувачу) поштовим переказом.

Плата за пересилання поштового переказу стягується оператором поштового зв’язку за встановленими тарифами за рахунок виявлених коштів.

Іноземна валюта, вилучена з поштових відправлень, пересилається відправнику чи адресатові (одержувачу) в листі з оголошеною цінністю з описом вкладення в установленому порядку із стягненням під час його вручення адресату (одержувачу) плати за пересилання такого поштового відправлення відповідно до встановлених тарифів.

Виявлені у поштових відправленнях тварини та отруйні рослини передаються ветеринарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається відповідний акт.

7. Виявлені у поштових відправленнях харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів, а також предмети, які за своїми властивостями чи упакуванням створюють небезпеку для життя та здоров’я працівників оператора поштового зв’язку або третіх осіб, забруднюють чи псують (пошкоджують) інші поштові відправлення та поштове обладнання, вилучаються оператором поштового зв’язку та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом.

Оператором поштового зв’язку складається акт про вилучення і знищення предметів та речовин, передбачених абзацом першим цього пункту, про що повідомляється відправнику та адресату (одержувачу), за винятком випадків, коли за фактом виявлення таких предметів та речовин органами Національної поліції приймається рішення про проведення заходів відповідно до законодавства.

До змісту номеру