• Посилання скопійовано

Щодо надання інформації

Лист Міністерства економіки України від 17.04.2023 №52-13/16911-09

Суттєво. До 14.10.2023 діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню.

!  Рекрутерам

Мінекономіки розглянуло Ваш інформаційний запит <…> щодо положень Закону України «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон» та в межах компетенції інформує.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон про ліцензування), «Про зовнішньоекономічну діяльність», цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Відповідно до Закону про ліцензування ліцензія — це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; видача ліцензії — надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. Ліцензія відповідно до частини дванадцятої статті 13 видається на необмежений строк.

Закон України «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон» (далі — Закон №2982) прийнято Верховною Радою України 20 березня 2023 року, який офіційно опубліковано 14 квітня 2023 року. Закон №2982 замінює ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на декларативний принцип.

Відповідно до внесених Законом №2982 до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення» змін суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після його включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та в межах укладених зовнішньоекономічних договорів. Включення до такого переліку здійснюється на підставі поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Статтею 38-1, якою доповнено Закон України «Про зайнятість населення», передбачено, що декларація про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном подається у паперовому чи електронному вигляді за формою та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Закон №2982 відповідно до прикінцевих та перехідних положень набере чинності через шість місяців з дня його опублікування, тобто з 14 жовтня 2023 року.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №2982 встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до набрання чинності цим Законом, за поданою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом декларацією про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, включаються до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, видані суб’єктам господарювання до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню до набрання чинності цим Законом. Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону має визначити порядок включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порядок та форму подачі декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліценціати можуть подати протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Принагідно інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають роз’яснювальний, інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра економіки України Т. БЕРЕЖНА

До змісту номеру