• Посилання скопійовано

Щодо зарахування до страхового стажу для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності періоду перебування у відпустці для догляду за дитиною з інвалідністю до досягнення нею шести років (витяг)

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 №1201/0/290-23/54

Суттєво. Якщо за застраховану особу сплачувався ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального, цей період зараховується їй до страхового стажу.

!  Працедавцям

Директоратом розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики розглянуто Ваш запит <…> стосовно зарахування до страхового стажу для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності періоду перебування у відпустці для догляду за дитиною з інвалідністю до досягнення нею шести років і повідомляється.

<…>

Водночас повідомляємо, що порядок обчислення страхового стажу для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності визначено статтею 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464 (далі — Закон №2464), а за періоди до 1 липня 2000 року — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону №2464.

Згідно з абзацом сьомим пункту 1 частини першої статті 4 Закону №2464 платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства за одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, оскільки такі особи підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Сплата страхових внесків за дану категорію осіб визначена Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 №178, в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України.

До числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, відносяться також працездатні особи, які перебувають у трудових відносинах і яким надано відпустку без збереження заробітної плати на умовах, передбачених пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки», якщо такі особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Отже, якщо у періоди починаючи з 1 січня 2016 року особа під час відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною з інвалідністю отримувала допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, за неї структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад нараховано єдиний внесок у розмірі мінімального страхового внеску і подано звіти про його нарахування та сплату, що буде підтверджено даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, такі періоди зараховуються до страхового стажу для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Генеральний директор Директорату В. КУДІН

До змісту номеру