• Посилання скопійовано

Працівник з інвалідністю у відпустці без збереження з/п та Звіт №10-ПОІ

На підприємстві працює 1 особа з інвалідністю. З березня 2022 р. і до сьогодні цей працівник перебуває у відпустці без збереження зарплати та планує оформляти її до закінчення воєнного стану. Зарплата нарахована тільки за січень — лютий 2022 р. Чи врахує Фонд цю особу як працевлаштовану під час заповнення Звіту №10-ПОІ за 2022 рік?

Підприємства один раз на рік, не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним, подають до Фонду Звіт №10-ПОІ про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Такий норматив розраховують на підставі даних про середньооблікову кількість штатних працівників (пп. 3.2.5 та 3.2.6 Інструкції №2861). Середньооблікову кількість штатних працівників, своєю чергою, розраховують на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які мають уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

1 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286.

Саме тому спочатку потрібно правильно розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників за кожен день.

Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табеля, на підставі якого визначається кількість працівників, які з’явилися або не з’явилися на роботу. Для розрахунку цього показника враховують усі категорії працівників облікового складу, зазначені в п. 2.4 та п. 2.5 Інструкції №286, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

Так, відповідно до пп. 2.5.7 Інструкції №286 до облікової кількості працівників включають також працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати за згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством.

Таким чином, під час розрахунку нормативу враховують працівника — особу з інвалідністю, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати на час воєнного стану, та відображають у Звіті №10-ПОІ.

Тому і Фонд визнає таку особу, на час подання Звіту №10-ПОІ, як працевлаштовану у певного роботодавця за основним місцем роботи. Позаяк особи з інвалідністю, які є зовнішніми сумісниками, до розрахунку квот не входять.

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру