• Посилання скопійовано

Заміна кондиціонерів

Для офісу придбано нові кондиціонери. Один старий кондиціонер демонтували (послуги надала стороння організація), а інший не підлягає ремонту, його ліквідували на підставі акта техекспертизи (послуги надала стороння організація). На який рахунок віднести витрати з демонтажу та послуги з техекспертизи при списанні ОЗ? Чи є право на податкову амортизацію нових кондиціонерів? Як це оформити документально?

Бухоблік витрат на демонтаж старих кондиціонерів

Хоча роботи з демонтажу одного кондиціонера та технічної експертизи іншого кондиціонера проводилися з об'єктами ОЗ, які використовувалися з адміністративною метою, вартість цих робіт слід списати на субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Відповідно до Iнструкції №291 та Методрекомендацій №561, на субрахунку 976 «Списання необоротних активів» відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

Податкова амортизація нових кондиціонерів

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ, основні засоби — це, зокрема, матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

З метою застосування цього визначення вартісна межа 6000 грн порівнюється з первісною вартістю ОЗ, сформованою на рахунку 15 на момент його готовності до введення в експлуатацію. У випадку придбання кондиціонера це може бути вартість самого кондиціонера та робіт з його монтажу.

Найімовірніше, нові кондиціонери (разом з вартістю робіт з їх монтажу) відповідають усім критеріям визнання ОЗ з метою нарахування амортизації у податковому обліку: вони використовуються у госпдіяльності платника податку на прибуток (з адміністративною метою), їх вартість перевищує 6000 грн, очікуваний строк їх корисного використання довший за рік. Отже, підприємство має право на податкову амортизацію нових кондиціонерів відповідно до ст. 138 ПКУ (якщо визначаються різниці за ПКУ).

На сьогодні немає єдиної думки щодо віднесення кондиціонера до певної групи ОЗ і, відповідно, щодо його бухобліку на субрахунках рахунку 10. На практиці найчастіше кондиціонери обліковуються на субрахунку 104 «Машини та обладнання», 106 «Iнструменти, прилади та інвентар» або субрахунку 109 «Iнші основні засоби» рахунку 10 «Основні засоби». Як правило, вибір певної групи і, відповідно, субрахунку здійснюється на підставі професійного судження підприємства. Також його варто закріпити в обліковій політиці підприємства. Від вибору групи ОЗ залежатиме мінімально допустимий строк корисного використання кондиціонера відповідно до пп. 138.3.3 ПКУ.

Щодо класифікації кондиціонерів як ОЗ є досить давній лист ДПА у Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. №28676/10/15-124: «Кондиціонери та спліт-системи можуть обліковуватися за групою 4 «Машини та обладнання».

Документальне оформлення

Придбання кондиціонерів підтверджується видатковою накладною постачальника. Вартість робіт з демонтажу старих та монтажу нових кондиціонерів, якщо вона виділена окремо, підтверджується актом виконаних робіт від виконавця робіт.

Введення кондиціонерів в експлуатацію може підтверджуватися Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма №ОЗ-1), у якому зазначається прийняте комісією рішення про віднесення кондиціонерів до певної групи для цілей податкового обліку (у реквізиті «Висновок комісії»), а також про оприбуткування їх на певний субрахунок рахунку 10 — у графі 3 табличної частини. Строк корисного використання слід встановити у розпорядчому акті згідно з п. 23 П(С)БО 7.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру