• Посилання скопійовано

Декларування доходів: звітуємо за 2017 рік

Добігає кінця термін кампанії декларування доходів, одержаних протягом 2017 року. Хтось зобов'язаний це робити, а дехто звітує за власним бажанням. Як правильно заповнити декларацію, щоб уникнути помилок?

Терміни подання

Декларацію про майновий стан та доходи (далі — Декларація) фізособи, зокрема, мають подати коли ПДФО сплачується з отриманих доходів самостійно, тобто без участі податкового агента.

У такому разі Декларацію слід подати до податкової інспекції не пізніше 1 травня року, наступного за тим, за який звітуєте. Позаяк 30 квітня 2018 року припадає на вихідний день, граничним терміном подання звітності буде найближчий наступний робочий день. Тобто декларацію за 2017 рік треба подати не пізніше ніж 2 травня 2018 року (пп. 49.18.4 ПКУ).

Хто подає

Обов'язково Декларацію подають фізособи:

 • які протягом звітного року отримали:
  — іноземні доходи (п. 170.11 ПКУ);
  — нецільову благодійну допомогу (пп. 170.7.3 ПКУ). Якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного 2017 року перевищує 2240 грн;
  — доходи від операцій із продажу (обміну) нерухомого майна (п. 172.5 ПКУ);
  — доходи, що не підлягали оподаткуванню під час їх виплати (пп. 168.1.3 ПКУ);
  — доходи від особи, що не є податковим агентом (пп. 168.2.1 ПКУ);
 • резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання (п. 179.3 ПКУ);
 • самозайняті особи (п. 178.4 ПКУ);
 • іноземці, що отримали статус резидента України (пп. 170.10.4 ПКУ).

Куди і як подати

Декларацію подають до податкової інспекції за місцем проживання за паспортними даними, тобто за адресою реєстрації (п. 3 розд. I Iнструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. №859, далі — Iнструкція №859).

Якщо ж фізособа знялася з реєстрації за однією податковою адресою і не зареєструвалася за іншою, вона має подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи до органу контролю за попередньою податковою адресою (додатково див. ЗIР, підкатегорія 103.24).

Подати Декларацію можна:

 • особисто (або через уповноважену на це особу);
 • поштою (із повідомленням про вручення та описом вкладення);
 • в електронній формі засобами електронного зв'язку (п. 4 Iнструкції №859).

Зверніть увагу!

Щоб подати Декларацію в електронній формі, потрібно мати електронний цифровий підпис. Його можна безоплатно отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів ДФСУ, а також в інших центрах — як за плату, так і безоплатно.

Надіслати Декларацію поштою потрібно не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання. В електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується такий граничний строк (п. 49.5 ПКУ).

Порядок заповнення

Нагадаємо, що торік форму Декларації оновили. Тому, щоб відзвітувати про доходи, отримані у 2017 році, потрібно заповнити форму Декларації, затверджену тим же наказом Мінфіну №859, але з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. №556.

Далі розглянемо заповнення Декларації та додатків до неї у вигляді порядкового алгоритму.

Загальні відомості про особу — це своєрідна картка даних платника. Тут зазначають відомості про особу, що дають змогу ідентифікувати її як платника.

У рядку 1 проставляють тип Декларації (позначкою «х»). Якщо Декларація подається вперше, обираємо тип «Звітна». Якщо виявили помилки та виправляємо їх до 02.05.2018 р., — «Звітна нова», а якщо після зазначеного строку, — «Уточнююча».

У рядку 2 проставляємо рік, за який подається Декларація, — «2017». Квартал не зазначаємо. Його наводять лише фізособи-підприємці (далі — ФОП) на загальній системі оподаткування, подаючи Декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочали господарську діяльність або перейшли на загальну систему оподаткування.

У рядках 3, 4, 6, 8 заповнюємо інформацію про платника податку.

У рядку 7 уточнюємо, хто заповнив декларацію. Ставимо позначку «х».

Заробітна плата

Доходи, отримані у формі заробітної плати і як винагорода за цивільно-правовим договором, зазначають у рядку 10.1. Цей рядок заповнюють на підставі довідок, отриманих від роботодавців.

У графі 3 фіксуємо суму доходів «брутто», тобто без вирахування ПСП, ПДФО та військового збору. Суми утриманих податковими агентами податків (або сплачених самостійно) показуємо у графах 4 та 5.

Продаж майна

Доходи від операцій із продажу рухомого/нерухомого майна зазначаються у рядку 10.2.

Декларація не подається, якщо дохід отримано за договором продажу (обміну) майна, що його нотаріально посвідчили і за яким сплатили податок (п. 179.2 ПКУ). Окремою підставою для фізособи подати Декларацію є отримання доходу від відчуження нерухомості за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно (пп. «б» п. 172.5 ПКУ).

Терміни сплати

Граничний термін сплати задекларованих зобов'язань з ПДФО та військового збору за підсумками 2017 року — 31 липня 2018 року (абз. 1 п. 179.7 ПКУ).

Якщо суму податкових зобов'язань донарахували податківці під час перевірки достовірності даних, що їх фізособа зазначила у Декларації, сплатити ПДФО та військовий збір необхідно протягом 10 календарних днів після отримання повідомлення-рішення (абз. 2 п. 179.1 ПКУ).

Оренда

Доходи від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) відображаємо у рядку 10.3. Крім того, отримавши доходи від оренди, заповнюється розділ «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)». Якщо орендарем була інша фізособа, обчислити і сплатити ПДФО та військовий збір — обов'язок орендодавця. Тоді у графі 3 слід зафіксувати загальну річну суму орендного доходу, а у графах 6 та 7 — суми ПДФО і військового збору, що підлягають сплаті.

Iнвестиційний прибуток

Iнвестиційний прибуток відображається у рядку 10.4 Декларації. Проте, перш ніж його заповнити, необхідно скласти додаток Ф1 до Декларації. Показники з додатка Ф1 переносяться до рядка 10.4 у такому порядку:

 • до графи 3 — значення рядка 3.1 додатка Ф1;
 • до граф 4 та 5 — значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1;
 • до граф 6 та 7 — значення рядків 4.2 та 5.2 додатка Ф1.

Спадщина і подарунки

Дохід від успадкування чи отримання в дарунок майна зазначаємо у рядку 10.5. Правила обчислення ПДФО та військового збору в разі отримання таких доходів знайдете у статті 174 ПКУ.

Iноземні доходи

Iноземний дохід відображають у рядку 10.6. У дужках зазначають країну, в якій отримано дохід, і валюту. Суму іноземних доходів для відображення у Декларації перераховують у гривні за курсом НБУ, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ПКУ).

Дохід ФОП

Позаяк розглядаємо заповнення Декларації громадянином, у цих рядках ставимо прочерки.

Iнші доходи

Оподатковувані доходи, які не потрапили до рядків 10.1 — 10.8, зазначаються у рядку 10.9.

Неоподатковувані доходи

У розділі III у рядку 11 зазначають доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, а саме:

 • загальний річний обсяг доходу ФОП — платника єдиного податку;
 • доходи від продажу чи обміну об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню (абз. 1 п. 173.2 ПКУ);
 • загальну суму інших доходів, яких не включають до загального річного оподатковуваного доходу (ст. 165 ПКУ).

Рядок 11.1 заповнюють, лише якщо у 2017 році отримувалися доходи від провадження діяльності на спрощеній системі оподаткування. У такому разі тут наводиться загальний дохід, отриманий платником єдиного податку на кінець 2017 року.

Оподатковувані доходи

Розділ IV містить один рядок 12, у якому відображають загальну суму річного оподатковуваного доходу. Обчислюємо його в такий спосіб:

рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 «УСЬОГО» рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + «УСЬОГО» графи 8 розділу I додатка Ф2 + «УСЬОГО» графи 9 розділу III додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11.

Податкова знижка

Розділ V заповнюють, якщо Декларацію подають із наміром скористатися правом на податкову знижку (ст. 166 ПКУ).

ПДФО та військовий збір

У розділі VI розраховують податкові зобов'язання з ПДФО, військового збору і визначають суму, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню з бюджету. Формули розрахунку є у кожному рядку розділу VI.

Виправлення помилок

Розділ VII призначений для виправлення самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах, що їх знайшли після закінчення граничного строку подання.

У рядку 24 зазначають помилкову суму податків, що підлягала сплаті. У наступному рядку 25 — правильну суму ПДФО та військового збору.

Якщо за результатами уточнення сума зобов'язання збільшується, записують таку суму в рядку 26.1. I нараховуються штраф та пеню, які зазначаються у рядках 27 та 28 відповідно. Розмір штрафу вписують до графи 27 перед символом «%».

Якщо ж унаслідок виправлення помилок сума зобов'язання зменшується, проставляють її у рядку 26.2 без нарахування штрафних санкцій.

Відомості про майно

У цьому розділі наводять інформацію про власне нерухоме та рухоме майно. Якщо майно перебуває в оренді, відповідну позначку про це необхідно проставити у графі 7.

Декларуванню підлягає майно, яке перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року (пп. 1 п. 7 розд. III Iнструкції №859).

Наприкінці у спеціальних клітинках проставляють позначки про додатки, що подаються разом із нею, зазначається дата подання, а також ставиться підпис.

Відповідальність

Якщо податковий орган сам визначив податкове зобов'язання через те, що не подали Декларацію, або виявив заниження задекларованого податкового зобов'язання, застосовують штраф у розмірі 25% визначеного податкового зобов'язання (суми заниження) (п. 123.1 ПКУ). За повторного протягом 1095 днів визначення органом ДФС суми податкового зобов'язання із цього податку розмір штрафу становить 50% суми нарахованого податкового зобов'язання.

Крім того, неподання чи несвоєчасне подання громадянами Декларацій або включення до них перекручених даних спричинює також адміністративну відповідальність у вигляді попередження чи накладення штрафу у розмірі від 51 до 136 грн (ст. 164-1 КУпАП). У разі повторного порушення — від 85 до 136 грн.

Якими документами підтвердити показники

Законодавство не вимагає подавати разом із Декларацією документи, які підтверджують наведені в ній показники. Проте в окремих випадках податківці можуть зажадати від платника подати документи і відомості, що:

 • пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням та сплатою податку;
 • підтверджують достовірність відомостей, зазначених у Декларації (пп. «в» п. 176.1 ПКУ).

Тому якщо подаєте Декларацію задля отримання податкової знижки, не додавайте до неї оригіналів розрахункових документів, які підтверджують ваші витрати, але зберігайте їх протягом строку давності (1095 днів) (п. 102.1, пп. 166.2.2 ПКУ).

Крім того, всі платники, які декларують доходи, обов'язково мають вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (пп. «а» п. 176.1 ПКУ).

Емма ЗАБЕРЕЖНА, експерт-консультант з питань оподаткування

До змісту номеру