Дивіденди новому засновникові ПП

Змінився засновник приватного підприємства. Поточного року внаслідок агресії рф підприємство не провадило діяльності. Але є прибуток минулих років на банківському рахунку, його частину засновник планує отримати як дивіденди. Чи правомірно це і як оформити? За статутом засновник має право отримувати дивіденди у вигляді залишку прибутку після обов’язкових відрахувань до бюджету та фондів ПП.

Чи можна виплатити дивіденди?

Наприклад, у ТОВ виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток (див. ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ/ТДВ1).

1 Закон України від 06.02.2018 р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Тож новий учасник ТОВ має право отримати дивіденди, навіть за рахунок прибутку минулих років, якщо він є учасником на дату прийняття рішення про виплату дивідендів.

На відміну від ТОВ, виплата дивідендів у ПП чинним законодавством не регламентована, тож вона визначається виключно статутом ПП.

У наведеній ситуації за статутом засновник має право отримувати дивіденди у вигляді залишкової суми прибутку, після обов’язкових відрахувань до бюджету та фондів ПП.

З цього можемо виснувати, що якщо на момент прийняття рішення згідно з балансом підприємства є відповідна залишкова сума прибутку і зроблено всі необхідні відрахування до бюджету (тобто немає заборгованості перед бюджетом), а також здійснено відрахування до фондів підприємства у передбаченому статутом порядку, то підприємство може виплатити дивіденди новому засновникові.

Тобто до розрахунку потрібно брати не прибуток минулих років, а залишкову суму прибутку станом на дату прийняття рішення про виплату дивідендів.

Як оформити рішення про виплату?

За умовами запитання в статуті ПП зазначено, що документом, який підтверджує прийняття рішення з того чи іншого питання, є рішення засновника в письмовій формі. Рішення підписується засновником.

Таким чином, рішення про виплату дивідендів слід оформити складеним у письмовій формі рішенням засновника, яке він підписує.

Таке рішення буде підставою для нарахування і виплати дивідендів.

Але щоб прийняти рішення, засновник повинен мати інформацію про наявність залишкової суми прибутку. Така сума визначається на підставі балансу, складеного на дату прийняття рішення.

Наприклад, якщо рішення приймається 09.12.2022 р., то й баланс слід скласти саме на цю дату. У балансі має бути зафіксована і залишкова сума прибутку, а також відсутність бюджетної заборгованості.

Якщо статутом встановлено створення фондів у ПП за рахунок прибутку, потрібно зменшити залишкову суму прибутку на суму створених фондів. Тобто створити фонди. Розрахунок створення таких фондів може оформлятися бухгалтерською довідкою на ім’я засновника.

Тож, отримавши від бухгалтера підприємства баланс та додаткові бухгалтерські довідки з розрахунками, засновник приймає і оформляє в письмовій формі власне рішення.

Таке рішення з доданими до нього балансом та іншими документами передається керівникові підприємства, який може на його підставі видати наказ про виплату дивідендів, яким дає вказівку бухгалтеру нарахувати дивіденди в такій-то сумі, згідно з рішенням засновника.

Хоча такий наказ і не обов’язковий. Рішення буде достатньо.

Докладніше про нарахування та оподаткування дивідендів ми розповіли, приміром, у «ДК» №15-16/2020.

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату

Автор:
Олександр Золотухін
Теги:
Дивіденди , Держбюджет , Воєнний стан