Як поставити на баланс раніше створені нематеріальні активи?

Підприємство власними силами розробило технічні умови на продукцію та зареєструвало їх у встановленому порядку. У бухобліку створення цих ТУ як нематеріального активу не було відображено. Тепер підприємство хоче продати ці ТУ. Як можна поставити їх на баланс з метою продажу?

Технічні умови належать до нематеріальних активів, бо вони відповідають визначенню НМА у п. 4 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Відповідно до п. 6 НП(С)БО 8 придбаний або отриманий нематеріальний актив відображають у балансі, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Отже, якщо ці ТУ планується продавати з метою отримання доходу, вони мають бути відображені в балансі як актив.

Відповідно до п. 10 НП(С)БО 8 придбані (створені) нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю.

Своєю чергою, згідно з п. 17 НП(С)БО 8 первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає:

— прямі витрати на оплату праці;

— прямі матеріальні витрати;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього нематеріального активу та доведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Якщо підприємство не відобразило створення нематеріального активу, це, по суті, є помилкою, яку потрібно виправити.

У цьому разі можна рекомендувати два шляхи відображення ТУ на балансі.

Перший шлях — виправити помилку в бухобліку, якщо можливо виокремити витрати на створення ТУ і відобразити їх правильно. У періоді створення ТУ потрібно було зробити такі записи:

— Д-т 154 К-т 13, 20, 22, 63, 65, 66 — на суму витрат, понесених на створення ТУ;

— Д-т 12 К-т 154 — введення ТУ в експлуатацію;

— Д-т 91 К-т 133 — нарахування амортизації ТУ.

Якщо ТУ не призначались для використання на підприємстві, а відразу були призначені для продажу, витрати на їх створення слід було відобразити як виробничі витрати на виготовлення готової продукції: Д-т 23 К-т 13, 20, 22, 63, 65, 66, потім Д-т 26 К-т 23. Продаж ТУ як готової продукції слід було відобразити так: Д-т 901 К-т 26 (списання вартості ТУ), Д-т 361 К-т 701 (визнання доходу від продажу ТУ), Д‑т 701 К-т 641/ПДВ (нарахування податкових зобов’язань з ПДВ — за необхідності).

Якщо ТУ створені в поточному 2022 році, слід просто провести в обліку операції з їх створення. Якщо ТУ створені в минулих роках, треба прийняти рішення про доцільність виправлення помилки минулих років шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку та залишку на рахунках 12, 133 або 286.

По суті, виправлення помилки — це виокремлення витрат на створення ТУ із загального фінрезультату і формування первісної вартості ТУ як активу. За потреби, якщо ТУ використовувалися на підприємстві, відновлюється й амортизація, яку потрібно було б нарахувати за час використання.

Після виправлення цієї помилки ТУ будуть відображені на балансі як НМА на рах. 12 або як необоротні активи, призначені для продажу, на рах. 286, а сума витрат поточного року чи фінрезультат на початку року зменшаться на їхню вартість. Якщо вибрано рах. 12, перед продажем ТУ їх однаково потрібно буде перевести на рах. 286.

Другий шлях — оприбуткувати ці ТУ за їхньою справедливою вартістю, якщо виправлення помилки буде визнано недоцільним (зокрема, якщо немає можливості достовірно виокремити витрати на створення ТУ). Для цього слід провести інвентаризацію НМА й оприбуткувати ТУ як безоплатно отриманий актив.

Відповідно до п. 13 НП(С)БО 8 первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їхня справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 11 НП(С)БО 8.

У разі такого оприбуткування визнають дохід: Д-т 286 К-т 718, який збільшить фінрезультат до оподаткування. Якщо вже заздалегідь відомо, що ТУ призначаються для продажу, вони одразу прибуткуються на рах. 286 та, по суті, стають оборотним активом. Тому й дохідний рахунок обирається операційний 718, а не 745.

Позаяк де-факто підприємство в минулому вже понесло витрати на створення цих ТУ, цей дохід просто компенсує раніше понесені витрати на створення ТУ. Надалі у разі продажу ТУ буде визнано витрати на цю саму справедливу вартість: Д-т 943 К-т 286.

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату

Автор:
Єгорова Юлія
Теги:
Нематеріальні активи , Облік