• Посилання скопійовано

Про надання відповіді

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2018 р. №156/0/22-18

Про надання відповіді

Суттєво. Відомості про мобілізацію чи призов працівника на строкову військову службу під час його перебування у трудових відносинах із підприємством до трудової книжки заносити не треба.

! Роботодавцям

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист від 15.03.2018 р. №309-К і в межах компетенції повідомляється таке.

Відповідно до положень пункту 2.19 Iнструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. №58 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за №110 (далі — Iнструкція), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записи про час служби у складі Збройних сил України та інших військах, де на тих, хто проходить службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби.

Передбачені цим пунктом записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

У вашому випадку відомості про військову службу до трудової книжки не заносяться.

Крім цього, звертаємо увагу, що період проходження військової служби не може підтверджуватися відповідними записами, занесеними до трудових книжок працівників.

Відповідно до частини першої статті 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Принагідно інформуємо, що документом для підтвердження проходження військової служби є військовий квиток.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. ТУЛІНА

До змісту номеру