• Посилання скопійовано

Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. №273
Станом на 19.05.2015 р. офіційно не оприлюднена

Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу

Суттєво. До 1 липня 2015 р. стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків здійснюється відповідно до Порядку №1244.

! Платникам податків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що до 1 липня 2015 р. стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу у випадках, передбачених пунктом 32 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, здійснюється відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» («Офіційний вісник України», 2011 р., №1, ст. 29; 2012 р., №77, ст. 3126), з урахуванням установлених зазначеним пунктом вимог та таких особливостей:

рішення контролюючого органу про стягнення готівки, яка належить платникові податків, приймається за формою згідно з додатком 1;

за результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2.

2. У тексті Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету та додатків до них, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1244, слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

До змісту номеру