• Посилання скопійовано

Що нового

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті

! Роботодавцям

ФСС з ТВП нагадує, що право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи випробний термін і день звільнення).

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальної експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, установлених законодавством.

Оскільки чинним законодавством не передбачено обмежень виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі смерті застрахованої особи, допомога має надаватися за весь період захворювання, включаючи останній день хвороби, в який застрахована особа померла.

Лист ФСС з ТВП від 12.02.2015 р. №5.2-32-316


Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна

! Роботодавцям

Мінсоцполітики зазначило, що працівники, які не виходять на роботу у зв'язку з переміщенням з районів проведення АТО, або ті, які залишаються в таких районах і не мають можливості виходити на роботу у зв'язку з небезпекою для життя і здоров'я, не можуть бути звільнені за прогул.

У разі відсутності працівника на роботі після завершення антитерористичної операції трудовий договір з ініціативи роботодавця розривається на підставі Кодексу законів про працю України.

Законодавством про працю не передбачено тривалість невиходу працівника на роботу на території проведення АТО.

Лист Мінсоцполітики України від 14.10.2014 р. №349/06/186-14


Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС

! Суб'єктам ЗЕД

Мінфін затвердив Перелік товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України.

До переліку увійшли:

— нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

— газ природний у газоподібному стані, нафта сира, аміак безводний;

— електроенергія.

Митне оформлення товарів, зазначених у Переліку, за бажанням декларанта здійснюється відповідно до ч. 3 ст. 247 гл. 39 розд. VIII Митного кодексу за умови, що такі товари, зокрема:

— мають вагу нетто меншу ніж 1000 кг;

— декларуються як припаси відповідно до гл. 34 розд. VI Кодексу;

— переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою або визнані в установленому Законом «Про гуманітарну допомогу» порядку гуманітарною допомогою;

— поміщуються у митні режими «транзит», «тимчасове ввезення», «тимчасове вивезення», «вільна митна зона», «безмитна торгівля», «знищення або руйнування», «відмова на користь держави»;

— мають вагу нетто меншу ніж 1000 кг і поміщуються у митний режим «митний склад» або в інший митний режим після перебування їх у митному режимі «митний склад».

Митне оформлення інших товарів декларанта здійснюватиметься Енергетичною митницею ДФСУ, якщо їх фактурна вартість у складі партії менша від фактурної вартості окремих видів товарів із Переліку.

Протягом 60 днів з дня набрання чинності наказом митний контроль та митне оформлення товарів із Переліку здійснюватиметься Енергетичною митницею ДФС та іншими митницями ДФС.

Наказ Мінфіну від 20.04.2015 р. №448
набере чинності з дня опублікування (станом на 19.05.2015 р. не опублікований)


Затверджено декларацію з транспортного податку

! Юрособам — власникам ТЗ

Міністерство фінансів України затвердило форму податкової декларації з транспортного податку.

Згідно з пп. 267.6.4 ПКУ, таку декларацію подають платники податку — юрособи. Вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Нагадаємо, що до 20 лютого 2015 року такі юрособи могли задекларувати об'єкти оподаткування, використовуючи Розрахунок сум збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юрособою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Наказ Мінфіну від 10.04.2015 р. №415
набере чинності з дня опублікування (станом на 19.05.2015 р. не опублікований)


З'явилася нова декларація з податку на нерухомість

! Платникам податку на нерухомість

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Декларацію оновлено у зв'язку зі змінами, внесеними з нового року до ПКУ.

Що ж змінилося?

1) з графи 2 «Звітний (податковий) період» забрали згадку про квартальний період;

2) графу 4 «код за ЄДРПОУ» перейменовано на «Податковий номер» і уточнено, що юрособи-нерезиденти, які не мають коду за ЄДРПОУ, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом;

3) оскільки з 1 січня оподаткуванню підлягає й нежитлова нерухомість, тож у декларації тепер зазначатимуть і такі об'єкти. Уточнено коди типу об'єктів нерухомості: 1 — квартира; 2 — житловий будинок; 3 — інший об'єкт житлової нерухомості; 4 — будівля готельна; 5 — будівля офісна; 6 — будівля торговельна; 7 — гараж; 8 — будівля для публічних виступів; 9 — інша будівля. З огляду на це змінено також назву додатка до декларації на «Відомості про наявні об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості»;

4) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності, то у колонці «Загальна площа об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості» наводиться загальна площа частки, якою володіє платник податку;

5) з таблиці вилучено рядок 14 «Розкриття (пояснення окремих результатів фінансово-господарської діяльності)».

Наказ Мінфіну від 10.04.2015 р. №408
набере чинності з дня опублікування (станом на 19.05.2015 р. не опублікований)


Як включати до розрахунку лікарняних суми, які були донараховані за попередні періоди

! Роботодавцям

ФСС з ТВП повідомив: якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, ці суми включаються до зарплати того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5.

Отже, у липні 2014 року при обчисленні середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах враховується зарплата у розмірі, в якому вона була нарахована (у т. ч. і донарахована заробітна плата за попередній 2013 рік) та на яку було нараховано ЄСВ.

Лист ФСС з ТВП від 24.10.2014 р. №5-44/Д-2240з-348


Контролюючі органи можуть надсилати запити платникам у необмеженій кількості

! Платникам податків

ДФСУ зазначила, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Письмовий запит про надання інформації підписується керівником контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

У запиті наводяться: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, такий платник зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит складено з порушенням, платник звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Кількість запитів, які можуть бути надіслані контролюючими органами платнику податків, не обмежена.

Лист ДФСУ від 19.12.2014 р. №9081/6/99-99-10-03-02-16


Середній заробіток та компенсаційні виплати мобілізованому: відображаємо в №1ДФ

! Податковим агентам з ПДФО

ДФСУ розглянула питання щодо проведення перерахунку середнього заробітку працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та повідомила.

З метою оподаткування доходи, отримані працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у вигляді суми середнього заробітку та компенсаційної виплати з бюджету у межах середнього заробітку, слід розглядати окремо, оскільки види таких доходів є різними.

Сума коштів у вигляді зарплати працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відображається у формі №1ДФ за ознакою доходів «101».

А сума компенсаційних виплат із бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, отриманих платником, відображається у формі №1ДФ за ознакою доходів «128».

Лист ДФСУ від 24.04.2015 р. №8720/6/99-99-17-03-03-15


У разі працевлаштування допомога на дитину не виплачується

! Роботодавцям

Мінсоцполітики нагадало, що з 1 липня 2014 р. об'єднано допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку в один вид допомоги та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини.

Також для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 грн. Це дозволить зберегти право на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудового стажу.

За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та отримують допомогу, передбачена сплата єдиного внеску.

Крім того, Законом №120-VIII вилучено положення про те, що за особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною і працюють на умовах неповного робочого часу, зберігається право на допомогу до досягнення дитиною 3-річного віку.

Отже, у разі працевлаштування отримувача (або виходу на роботу, в тому числі на умовах неповного робочого часу або вдома) виплата допомоги у розмірі 130 грн припиняється.

Лист Мінсоцполітики від 09.04.2015 р. №357/5/75-15


Нарахування матзабезпечення — роз'яснює ФСС з ТВП

! Роботодавцям

ФСС з ТВП повідомив, що розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності проводиться окремо за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Єдиним обмеженням у цьому разі є те, що сумарна зарплата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини зарплати, оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески.

Тож обмеження при визначенні розміру лікарняних виходячи з мінімальної зарплати за наявності страхового стажу менше ніж 6 місяців за останні 12 місяців не застосовуються до сумарної суми матеріального забезпечення за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.

Лист ФСС з ТВП від 16.04.2015 р. №2.4-15-729


Страхувальники зобов'язані звітувати за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП

! Страхувальникам у ФСС з ТВП

ФСС з ТВП наголошує: незважаючи на те що Закон №2240-ІІІ утратив чинність, страхувальники й надалі повинні подавати звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП.

Адже до приведення законодавства України у відповідність до норм оновленого Закону №1105-XIV закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону.

При цьому звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

— відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків з ФСС з ТВП, на початок кожного звітного кварталу та оборотів за субрахунками у звітному кварталі;

— наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків з ФСС з ТВП, у звітному кварталі.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

Лист ФСС з ТВП від 25.03.2015 р. №3.2-29-600


Затверджено нові форми акцизних марок

! Виробникам та імпортерам алкоголю і тютюну

КМУ затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва.

Нові форми запроваджуються з 1 липня 2015 p.

Крім того, внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зокрема, встановлено, що імпортерами вважатимуть юридичних та фізичних осіб, які уклали з іноземними виробниками або іншими нерезидентами контракт (договір) про постачання (ввезення) в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Придбані марки передаватимуться покупцями марок (імпортерами) іноземним суб'єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України.

Постанови КМУ від 14.05.2015 р. №296 та №297
наберуть чинності з дня опублікування (станом на 19.05.2015 р. не опубліковані)


Кабмін змінив розміри компенсаційних виплат чорнобильцям

! Особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабмін установив нові компенсаційні виплати особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отже, встановлено розмір одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім'ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого:

— інвалідам I групи — 379,3 гривні;

— інвалідам II групи — 284,4 гривні;

— інвалідам III групи — 189,6 гривні;

— дітям-інвалідам — 1264 гривні;

— сім'ям, які втратили годувальника, — 7586 гривень;

— батькам померлого — 3792 гривні;

Одноразова допомога громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, встановлена у розмірі 15,7 грн на кожного члена сім'ї.

Постанова КМУ від 14.05.2015 р. №285
набере чинності з дня опублікування (станом на 19.05.2015 р. не опублікована)

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру