• Посилання скопійовано

Методичні вказівки щодо взаємодії структурних підрозділів органів ДФС при здійсненні заходів з погашення податкового боргу платників податків за судовими рішеннями

Затверджені наказом ДФСУ від 20.02.2015 р. №106

Методичні вказівки щодо взаємодії структурних підрозділів органів ДФС при здійсненні заходів з погашення податкового боргу платників податків за судовими рішеннями

Суттєво. Ознайомлення з Методичними вказівками дасть платникам податків уявлення про порядок дій фіскального органу під час стягнення податкового боргу за судовим рішенням.

! Платникам податків

I. Загальні питання

Ці Методичні вказівки розроблені з метою своєчасного та в повному обсязі здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Заходи з погашення податкового боргу платника податків регламентуються:

— статтями 20, 59, 60, 124, 129 та главою 9, а також окремими положеннями розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс);

— постановами Кабінету Міністрів України:

від 27.12.2010 р. №1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством» (далі — Постанова №1231);

від 27.12.2010 р. №1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» (далі — Постанова №1235);

від 29.12.2010 р. №1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» (далі — Постанова №1244);

— наказами Міністерства доходів і зборів України:

від 10.10.2013 р. №572 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами доходів і зборів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1841/24373 (далі — Порядок №572);

від 10.10.2013 р. №578 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1837/24369 (далі — Порядок №578);

від 10.10.2013 р. №576 «Про затвердження Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1840/24372 (далі — Порядок №576);

від 10.10.2013 р. №574 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1853/24385 (далі — Порядок №574);

від 10.10.2013 р. №569 «Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1852/24384 (далі — Порядок №569);

від 10.10.2013 р. №571 «Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1850/24382;

від 10.10.2013 р. №573 «Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1843/24375 (далі — Положення №573);

від 10.10.2013 р. №566 «Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1244», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1851/24383;

від 10.10.2013 р. №577 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1844/24376 (далі — Порядок №577);

від 10.10.2013 р. №575 «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2013 р. за №2159/24691 (далі — Положення №575);

— Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за №377/8976 (далі — Інструкція №22);

— Наказом Державної фіскальної служби України від 21.01.2015 р. №23 «Про затвердження примірної форми рішення про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків» (далі — Наказ №23).

II. Призначення податкового керуючого

У разі виникнення у платника податків податкового боргу здійснення заходів з погашення податкового боргу потребує призначення податкового керуючого.

Призначення, звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого регламентуються Порядком №578.

Податковий керуючий призначається за рішенням керівника територіального органу доходів і зборів (далі — ДПІ) з працівників структурного підрозділу, до компетенції якого належить здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків.

III. Здійснення податковим керуючим заходів з погашення податкового боргу на підставі рішення суду

Призначений за рішенням керівника ДПІ податковий керуючий заводить на платника податків, що має податковий борг, справу, в якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, що стосуються здійснених заходів з погашення податкового боргу такого платника.

Податковий керуючий відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі заходи з погашення податкового боргу платника податків:

— надсилає такому платнику податкову вимогу в порядку, затвердженому Порядком №576;

— здійснює опис майна платника податків у податкову заставу відповідно до Порядку №572;

— реєструє податкову заставу у відповідних державних реєстрах та вживає заходів щодо її виключення з таких реєстрів відповідно до Порядку №572;

— здійснює перевірку стану збереження майна, що перебуває в податковій заставі, відповідно до Положення №573;

— складає передбачені Порядком №578 та Порядком №572 акти (акт опису майна у податкову заставу, акт про відсутність майна, що може бути описане у податкову заставу, акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу, акт про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим);

— готує документи для звернення ДПІ до суду щодо зупинення видаткових операцій;

— на 61 день з дати надіслання платнику податків податкової вимоги готує документи для звернення ДПІ до суду щодо стягнення коштів платника податків.

Документи для звернення до суду, підготовлені податковим керуючим, надаються підрозділу правової роботи для звернення до суду.

Отримане підрозділом правової роботи рішення суду про стягнення коштів з платника податків — юридичної особи надається податковому керуючому, який забезпечує виконання рішення суду, а саме здійснює:

— стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника, відповідно до Постанови №1244 та Інструкції №22;

— стягнення готівки, що належить платнику податків — боржнику, в рахунок погашення податкового боргу відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого Постановою №1244.

Отриманий підрозділом правової роботи на підставі рішення суду про погашення податкового боргу платника податків — фізичної особи виконавчий лист передається податковим керуючим органу державної виконавчої служби для забезпечення його виконання.

Якщо стягнутих коштів виявилося недостатньо для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий готує та надає підрозділу правової роботи документи для звернення ДПІ до суду для отримання дозволу на погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі.

Отримане підрозділом правової роботи рішення суду про погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання цим підрозділом надається податковому керуючому для здійснення процедур реалізації майна.

Після отримання рішення суду податковий керуючий готує проект рішення про погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі, та подає його на підпис керівництву ДПІ.

Керівник ДПІ на підставі рішення суду приймає рішення про погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Податковий керуючий надсилає платнику податків лист із проханням провести самостійну оцінку майна. У разі відмови в проведенні самостійної оцінки або ненадання платником податків протягом 2 місяців з дня прийняття рішення про реалізацію майна відповіді податковий керуючий здійснює відбір оцінювача для проведення оцінки майна та укладає з ним договір на проведення оцінки.

Після отримання від оцінювача відповідно до Закону України від 12.07.2001 р. №2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» експертної оцінки вартості майна податковий керуючий організовує продаж майна платника податків на публічних торгах та/або через торговельні організації шляхом укладення відповідного договору на проведення публічних торгів із брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу майна на товарній біржі, визначеній відповідно до Положення №575.

Продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, здійснюється на товарних біржах, цільових аукціонах та через організації роздрібної торгівлі.

Розподіл коштів від реалізації майна відбувається залежно від хронології виникнення податкового боргу та відповідно до Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету, затвердженого Постановою №1244.

У разі коли податковий борг платника податків за результатами реалізації майна повністю погашено, податковий керуючий готує матеріали щодо зняття податкової застави та виключення її з відповідних державних реєстрів у зв'язку з погашенням податкового боргу.

Крім того, податковий керуючий розглядає звернення платника податків, який подає заяву на розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу). За наявності обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, перелік яких затверджено Постановою №1235, податковий керуючий готує та подає на підпис керівництву ДПІ рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) за формою, встановленою Порядком №574.

Безнадійний податковий борг платника податків списується відповідно до Порядку №577, а непогашені грошові зобов'язання або податковий борг, що залишилися непогашеними після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, списуються в порядку, затвердженому Постановою №1231.

IV. Особливості здійснення податковим керуючим заходів з погашення податкового боргу (на підставі рішення керівника контролюючого органу)

Опис, оцінка, продаж майна та зарахування коштів проводяться у порядку, встановленому розділом III цих Методичних вказівок.

Стягнення за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється на 61 день з дати направлення платнику податків податкової вимоги.

Тимчасово, до 1 липня 2015 року, стягнення коштів (безготівкових і готівкових) у рахунок погашення податкового боргу, що виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, проводиться за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду за умови, що такий податковий борг перевищує 5 млн грн та немає зобов'язань держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

Податковий керуючий виявляє суб'єктів господарювання, загальна сума податкового боргу яких перевищує 5 млн грн, що виник у результаті несплати грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені Кодексом строки, а також встановлює наявність неповернених платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

За зазначених умов податковий керуючий готує проект рішення керівника ДПІ (заступника керівника) про стягнення коштів платника податків, що має податковий борг, і надає його на підпис керівнику ДПІ (заступнику керівника) за формою, встановленою Наказом №23, та здійснює весь комплекс заходів, спрямованих на стягнення такої заборгованості, у порядку, передбаченому розділом 9 Кодексу. Прийняття керівником відповідного рішення не потребує звернення до суду з цього приводу.

Податковий керуючий на підставі рішення керівника ДПІ (заступника керівника) про стягнення коштів з платника податків — юридичної особи забезпечує його виконання, а саме здійснює:

— стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника, відповідно до Постанови №1244 та шляхом ініціювання переказу у платіжній системі згідно з Інструкцією №22, що потребує звернення стягувача з вимогою до боржника, яка підлягає негайному та обов'язковому виконанню за правилами відповідної платіжної системи;

— стягнення готівки, що належить платнику податків — боржнику в рахунок погашення податкового боргу відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого Постановою №1244, що відбувається шляхом вручення рішення про стягнення готівкових коштів такому платнику податків, яке є підставою для стягнення.

Якщо стягнутих з боржника коштів виявилося недостатньо для повного погашення суми податкового боргу такого платника податків, податковий керуючий забезпечує подальше здійснення процедур, передбачених розділом III цих Методичних вказівок.

V. Інші питання

Якщо за результатами продажу майна, що перебуває у податковій заставі, податковий борг платника податків залишився непогашеним, податковий керуючий визначає додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість такого платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на ДПІ.

Податковий керуючий готує та надає підрозділу правової роботи документи для звернення ДПІ до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на ДПІ, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

Отримане підрозділом правової роботи рішення суду про стягнення дебіторської заборгованості платника податків надається податковому керуючому, який забезпечує виконання рішення суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на ДПІ, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків, відповідно до Порядку.

У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його податкового боргу, податковий керуючий визначає джерелом погашення податкового боргу платника податків — філії майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з Кодексом, відповідно до Порядку №569.

Стягнення коштів, опис, оцінка, продаж майна та зарахування коштів проводяться у порядку, встановленому розділами III, IV цих Методичних вказівок.

У разі якщо після здійснення всіх передбачених Кодексом заходів з погашення податкового боргу платника податків податковий борг залишається непогашеним та за наявності умов, визначених законодавством з питань банкрутства, податковий керуючий готує пакет документів для передачі до підрозділу правової роботи для звернення до суду щодо визнання платника податків банкрутом з урахуванням вимог Закону України від 14.05.92 р. №2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Директор Департаменту погашення заборгованостей В. ТАРАСЕНКО

До змісту номеру