• Посилання скопійовано

Коментар до Закону України від 21.09.2022 р. №2623-ІХ

Зміни в застосуванні праці іноземців

Розгляньмо, які наслідки для роботодавців матиме новоприйнятий Закон №2623 (див. «ДК» №40/2022) — зокрема, що зміниться в правилах отримання дозволів на працю іноземців.

Які зміни у правовому статусі іноземців?

По-перше, законом передбачено внести зміни до однієї з підстав перебування іноземців в Україні.

Коли почнуть діяти нові правила?

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Станом на 28 вересня його підписано, та ще не опубліковано. Тож до опублікування Закону №2623 для отримання дозволу на працю іноземців слід користуватися старими правилами.

За новою редакцією ч. 4 ст. 4 Закону про правовий статус іноземців підставою для законного перебування буде прибуття в Україну для працевлаштування чи укладення гіг-контракту або якщо під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та посвідку на тимчасове проживання. Тож виходить, що тепер дозвіл на застосування праці мають отримувати самі іноземці, в т. ч. іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юрособи.

Зміни у нормах Закону про зайнятість

Також Законом №2623 вносяться зміни до Закону про зайнятість.

Зокрема, зі ст. 1 зникнуть визначення «іноземні ІТ-професіонали», «іноземні високооплачувані професіонали» та «іноземний працівник творчої професії» (пункти 8-1, 8-2 і 8-4 частини першої статті 1 вилучено).

Також частину четверту статті 3 доповнено абзацом третім такого змісту:

«Не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою та іншою діяльністю в Україні іноземці та особи без громадянства, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також іноземці та особи без громадянства, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Новації у наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Зміни внесено до частини другої статті 38 Закону про зайнятість.

Так, як і раніше, надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після укладення між особою та суб’єктом господарювання договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Але тепер чітко зазначено, що суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.

Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги.

Зміни у працевлаштуванні іноземців

Загалом залишилися ті правила, що діяли й раніше. Але тепер забрали заборону діяльності суб’єктів господарювання — роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу. Тобто цю діяльність вже можна буде проводити без отримання дозволу.

Обмеження праці іноземців

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (далі — дозвіл) кожним роботодавцем.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

Окремі правила для громадян Росії та Білорусі

За Законом №2623 видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами СБУ.

Технічний опис і зразок бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні затверджує КМУ.

Нові підстави для отримання або продовження дії дозволу

Тепер дозвіл видається або його дія продовжується для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено законом та/або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

1) іноземні наймані працівники;

2) відряджені іноземні працівники;

3) внутрішньокорпоративні цесіонарії;

4) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

5) особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

6) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні.

Уже не буде норми щодо особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

Та головне — забрали вимогу до мінімальної заробітної плати іноземців з метою отримання дозволу у 5 та 10 МЗП.

Перелік документів для отримання дозволу

Для отримання дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заяву за формою, встановленою КМУ, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до держтаємниці;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

Увага — виняток!

Подання копії сторінок паспортного документа не вимагається для:

— іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (див. пункт 7);

— іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (див. пункт 7);

— осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства (див. пункт 8).

3) кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) проєкт трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників);

5) копію зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), та копію документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних працівників);

6) копію рішення іноземного СГ про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи та копію трудового договору (контракту), укладеного українським СГ з іноземцем або особою без громадянства (для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв);

7) копію рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копію довідки про звернення за захистом в Україні (для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);

8) копію довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства (для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства);

9) копію наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів — іноземців або осіб без громадянства; письмову згоду закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов’язання такого закладу повідомити центру зайнятості про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу; копію посвідки на тимчасове проживання; копію документа про вищу освіту, засвідчену в установленому порядку (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні).

Також слід додати документ про внесення плати за видачу дозволу.

Перелік документів для продовження дії дозволу

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу у разі зміни інформації в них.

До заяви та документів слід додати документ про внесення плати за продовження дії дозволу.

Як подати заяву

Заява та документи для отримання або продовження дії дозволу, внесення змін до дозволу, скасування дозволу подаються до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, особисто роботодавцем або його уповноваженою особою у паперовій чи електронній формі в один із таких способів:

1) особисто під час прийому посадовими особами суб’єктів звернення;

2) шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення;

3) через електронний кабінет роботодавця на офіційному вебсайті територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або інші державні електронні системи онлайн-послуг із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації;

4) через центр надання адміністративних послуг;

5) через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної можливості).

Строк дії дозволу

Дозвіл видається на строк:

1) дії ЗЕД-договору (контракту), укладеного між українським та іноземним СГ, але не більш як на три роки — для відряджених іноземних працівників;

2) дії рішення іноземного СГ про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства, але не більш як на три роки — для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

3) дії довідки про звернення за захистом в Україні або довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства, але не більше як на один рік — для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства або оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства. Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки;

4) дії трудового договору (контракту), але не більше як один рік у період навчання — для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 к. д. до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;

5) дії трудового договору (контракту) або гіг-контракту, але не більш як на два роки — для всіх інших іноземних найманих працівників та гіг-працівників.

А от щодо продовження дії дозволу тепер немає норми, яка дозволяла за наявності підстав продовжувати дію дозволу необмежену кількість разів.

Як і раніше, роботодавець має право зазначити в заяві про видачу дозволу менший строк. І теж, як раніше, не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначений у заяві.

Плата за видачу або продовження дії дозволу

Законом №2623 розмір плати за дозвіл збільшено. Вона вимірюється в прожиткових мінімумах для працездатних осіб, установлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавець або його уповноважена особа подали документи, і становить:

1) для дозволів, що видаються строком до шести місяців включно, — 3 ПМ;

2) для дозволів, що видаються строком від шести місяців до одного року включно, — 5 ПМ;

3) для дозволів, що видаються строком від одного року до двох років включно, — 8 ПМ;

4) для дозволів, що видаються строком від двох років до трьох років включно, — 10 ПМ.

Раніше плата за дозвіл на 1 — 3 роки становила шість прожиткових мінімумів.

А от розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у видачі або у продовженні дії дозволу кошти, сплачені роботодавцем за видачу або продовження дії дозволу, повертаються шляхом їх перерахування на поточний рахунок роботодавця не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Як і раніше, плата за видачу або продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

З’явилися норми щодо безоплатної видачі дозволів.

Безоплатна видача дозволу

Безоплатно здійснюються видача та продовження дії дозволу на застосування праці:

1) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

2) іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 к. д. до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;

3) особам, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особам, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

4) іноземців або осіб без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ проти України.

У новій редакції також прописані правила внесення змін до дозволу, видачі дубліката дозволу.

Строк розгляду заяв про видачу, продовження дії або внесення змін до дозволу

Центр зайнятості приймає рішення в такі строки з дня реєстрації ним відповідної заяви:

до 7 робочих днів — про видачу дозволу;

до 3 робочих днів — про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Строки розгляду заяв про видачу дозволу, про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього продовжуються у разі подання заяви для працевлаштування:

— громадянина РФ, РБ, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, — до надання погодження регіонального органу СБУ або відмови у наданні такого погодження;

— іноземця або особи без громадянства, який брав безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, — до надання інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального центру зайнятості не пізніш як за 20 і не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Порядок прийняття заяв про видачу, продовження дії, внесення змін до дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії, внесення змін до дозволу встановлено новою редакцією ст. 42-7 Закону про зайнятість.

Як і раніше, роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 к. д. з дати видачі дозволу та надати його копію, засвідчену роботодавцем, у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) територіальному центру зайнятості.

До правил зупинення розгляду заяв про видачу, продовження дії дозволу, внесення змін до дозволу також внесено зміни. Зокрема, тепер інформація про прийняте рішення протягом двох робочих днів з дня його прийняття буде оприлюднюватися на офіційному вебсайті територіального центру зайнятості та надсилатиметься роботодавцем в електронній формі.

І тепер підставою для зупинення буде невідповідність умов проєкту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства чи умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю. Тобто в цій нормі замість договору вже йдеться про його проєкт.

А перевірки будуть?

Так, статтю 52 Закону про зайнятість доповнено частиною третьою, за якою державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення щодо додержання вимог отримання дозволу на працю іноземців здійснюється з урахуванням особливостей здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин у порядку, встановленому КМУ.

Відмова у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу

Підставами для відмови у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу стало скасування дозволу, отриманого роботодавцем з підстав, передбачених пунктами 4, 6 — 8 та 11 частини другої статті 42-10 Закону (протягом року з дня прийняття рішення про скасування).

А також тепер не можуть бути підставою для відмови випадки, коли роботодавець подав заяву про отримання дозволу для іншого іноземця або особи без громадянства.

Інформація щодо рішення про відмову у видачі, продовженні дії або внесенні змін до дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується територіальним центром зайнятості на його офіційному вебсайті та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку.

Тепер не буде причиною скасування вже виданого дозволу припинення трудового договору або гіг-контракту з іноземцем. Але з’являться нові. Ними будуть:

— надходження подання про скасування дозволу від Нацполіції, СБУ, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, за підписом керівника органу, у разі якщо дії іноземця або особи без громадянства порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

— несплати роботодавцем, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, ЄСВ за особу, на застосування праці якої отримано дозвіл, протягом двох місяців з дати укладення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства, крім випадків, передбачених законодавством. Моніторинг сплати роботодавцем ЄСВ здійснює територіальний центр зайнятості шляхом обміну даними з ПФУ;

— отримання від закладу вищої освіти України інформації про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу.

При цьому центр зайнятості буде приймати рішення про скасування дозволу у триденний строк з дня отримання інформації або виявлення обставин.

Інформація про скасування дозволу протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення оприлюднюється територіальним центром зайнятості на його офіційному вебсайті та надсилається роботодавцю засобами електронного зв’язку.

Нормативна база

  • Закон №2623 — Закон України від 21.09.2022 р. №2623-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».
  • Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI «Про зайнятість населення».
  • Закон про правовий статус іноземців — Закон України від 22.09.2011 р. №3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру