Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. №194

Затверджені постановою КМУ від 07.09.2022 р. №1002 Опубліковані в «УК» 10.09.2022 р. Чинні з 10.09.2022 р.

Суттєво. Витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

!  Працедавцям і працівникам

1. У пункті 3:

1) в абзаці другому слово «відстрочки» замінити словами «відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі — відстрочка)»;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Строк дії відстрочки може бути продовжений на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міністерства оборони.

Рішення про продовження строку дії відстрочки приймається у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.».

2. У пункті 4:

1) в абзаці першому слова «відстрочка від призову» замінити словом «відстрочка»;

2) в абзаці шостому слова «відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час» замінити словом «відстрочки».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. З метою підтвердження надання відстрочки орган державної влади, інший державний орган, підприємство, установа, організація видають військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки».