Щодо виплати середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу до набрання чинності Законом №2352

Лист Міністерства економіки України від 26.07.2022 р. №4711-06/52362-09

Суттєво. Мінекономіки не бачить правових підстав для продовження після 19.07.2022 р. виплати середньої заробітної плати працівникам, які були прийняті (призвані) на військову службу до цієї дати.

!  Працедавцям

Міністерство економіки України відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.07.2022 №14512/0/2-22 <…> розглянуло <…> запити на отримання публічної інформації і в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 01.07.2022 №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі — Закон), який 19.07.2022 набрав чинності, внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Враховуючи, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону не визначено жодних особливостей застосування положень частини третьої статті 119 КЗпП, з дня набрання чинності Законом за працівниками, призваними (прийнятими) на військову службу як до дня набрання чинності Законом, так і після цього, передбачено обов’язок збереження лише місця роботи і посади.

Відтак, з моменту набрання чинності Законом, на нашу думку, не вбачається правових підстав для продовження виплати роботодавцем середньої заробітної плати працівникам, які були прийнятті (призвані) на військову службу до дня набрання чинності Законом.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник Міністра економіки України Тетяна БЕРЕЖНА