Про розгляд звернення

Лист Національного агентства України з питань державної служби від 25.07.2022 р. №2927/10.3-22

Суттєво. НАДС зазначило, що з питань трудового законодавства слід звертатися не до нього, а до Мінекономіки.

!  Роботодавцям

Національне агентство України з питань державної служби в межах повноважень розглянуло <…> звернення та повідомляє.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) передбачено, що НАДС видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №459, Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого, формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Додатково інформуємо, що 19 липня 2022 року Мінекономіки на своєму вебсайті розмістило коментар до Закону України від 01 липня 2022 року №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».

Крім того, зазначаємо, що статтею 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

В. о. голови А. ЗАБОЛОТНИЙ